DE AFTOCHT.

Tijdens de maand augustus '44 liep alles in de war. Elke dag zagen wij grote kolommen Duitse vrachtwagens oostwaarts rijden. Sommige zware legervoertuigen droegen nog de kleuren en de kentekens van het "Afrikakorps". Dikwijls hielden zij halt op het marktplein waar iedereen uitstapte.In de vrachtwagens zaten niet alleen soldaten, maar ook jonge Franse vrouwen (moffenliefjes) die uit schrik voor vergelding hun land ontvluchtten.

Na de gemotoriseerde troepen reden er honderden soldaten op alle mogelijke fietsen in dezelfde richting. Het was lachwekkend te zien hoe sommige oude dikkers, in gevechtskledij, op kleine damesfietsen richting "Heimat" reden. Het "onoverwinbare Duitse leger" was op de vlucht voor de oprukkende Geallieerde troepen. Wat was er overgebleven van die kolommen zingende jonge fiere soldaten die in '40 Europa onder de voet liepen ?

We luisterden iedere avond naar de BBCberichten waarin Jan Moedwil altijd eindigde met :
" EN ZONDER ER OP TE BOFFEN, TOCH KRIJGEN WIJ ZE, DE MOFFEN !"
Na vier jaar van slechte berichten kregen wij eindelijk, dag na dag, sinds 6 juni, te horen waar de Geallieerden zich bevonden. We wisten dat de bevrijding nabij was maar er zou nog veel gebeuren vooraleer wij de eerste Engelse jeeps zouden zien.

Een nacht dus in augustus in Bevegem werd ik wakker door een oorverdovend geluid van tientallen ronkende motoren. Ik stond op en zonder het licht aan te steken ging ik naar het open venster en keek naar buiten. Het was heel donker maar toch kon ik een kolom zware vrachtwagens onderscheiden. Ze stonden stil en tientallen soldaten liepen over en weer. De auto's trokken opleggers voort waarop grote boten lagen. Het was een adembenemend schouwspel, bijna surrealistisch. Mijn vader was achter mij komen staan en zei :
"Het zijn genietroepen."
"Wat doen die ?"
"Die bouwen noodbruggen."

Plotseling ging er aan de overkant een venster open en viel er een grote lichtbundel midden op een grijze boot.
"Loncke kom kijken de Amerikanen zijn er!" riep de stem van Treeze.
Op hetzelfde ogenblik klonk het :
"Licht aus !" gevolgt door een schot.
De lichtbundel verdween en er rinkelde glas. Iemand in de kamer slaakte een gil.
"Loncke 't zijn Duitsers en ze schieten !" waarop het venser met een klap dichtvloog..

's Anderendaags vernamen wij dat Loncke de scherven van de kapotgeschoten lamp op zijn hoofd had gekregen. Dagen lang droeg hij een groot met bloed doordrengd verband rond zijn hoofd. De paar schrammetjes, veroorzaakt door de scherven van de stuk geschoten lamp, werden opgeblazen tot een levensgevaarlijke wonde.

Enkele weken later, bij de bevrijding, verklaarde hij dat hij, achtervolgd door Duitsers, ter nauwernood aan de dood ontsnapt was. Hij heeft hemel en aarde bewogen om erkend te worden als "gewapend weerstander", hetgeen hem dan ook gelukt is.

In totaal werden er 250.000 gewapende verzetslieden erkend in Belgiƫ ! Waar die allemaal waren tijdens de Duitse bezetting zal wel een raadsel blijven.

Ten einde de woekerwinsten gemaakt tijdens de bezetting te neutraliseren, werd er een drastisch muntsaneringsplan ingevoerd door de minister van financiƫn Gutt. Dit hield in dat al het papiergeld, dat tijdens de bezetting in omloop was, ingeleverd moest worden. Iedere persoon kreeg in ruil 2000 F nieuw geld. De rest werd aangeslagen. De kerkfabrieken en de kloosters kregen alles terug.

De "operatie Gutt" werd, zoals later zal blijken, een totale fiasco. Het grootste gedeelte van het woekergeld werd door bemiddeling van de kloosters en kerkfabrieken, wit gewassen.

Loncke ook heeft zijn zwart geld op deze manier kunnen terugkrijgen.

Mijn ouders die recht hadden op 6000 F, hadden zelfs die som niet !

De oorlog, die miljoenen mensenlevens gekost had, had niets veranderd aan de mens zelf. De "slimmerikken" waren rijk geworden ten koste van de "dommerikken".

ANDERE VERHALEN.