TERREUR IN DE STAD.


Vele Vlamingen liepen in zwarte of grijze uniformen rond, vooral vanaf het begin van de bezettin in mei '40. Zij maakten deel uit van een van de vele militaire en para-militaire organisaties (zie hieronder).

Het volk noemde de duitsgezinden "de Zwarten" en de mensen die zich verzetten tegen de bezetter : "de Witten".

In een klein stadje in Oost-Vlaanderen werd in het begin van bezetting een lid van de Vlaamse Wacht vermoord gevonden, 's morgens op het stationplein. Het was een inwoner en zijn fanatisch optreden maakte van hem een gevreesde man.

Enkele dagen later zag ik, ik liep veel op straat, een viertal grote in een zwart uniform geklede mannen met kordate pas door de straten stappen. Het waren leden van de "Vlaamse Wacht". Het was duidelijk : zij gingen op iets af. Nieuwsgierig volgde ik hen op veilige afstand.

Ze gingen binnen in het café "bij Jacob". Het was een gezellige herberg en was gelegen naast de "vaart" waarop een drietal vensters uitkeken. Plotseling ontstond er een hels lawaai en vlogen alle vensters stuk. Ik zag vele stoelen en tafels door de vensters vliegen en in het water vallen waar zij zacht stroomafwaarts wegdreven.

Het café werd in klaarlichten dag kort en klein geslagen zonder dat er ook maar iemand durfde tussenkomen. Er was nergens een "champetter" of een "gendarm" te zien en de vier kerels konden op hun dooie gemak, zonder gestoord te worden, hun wraakaktie uitvoeren.

Zonder te lopen, in militaire pas, marcheerden zij door enkele straten terug naar hun wagen, stegen in en reden weg.

Vier man in 't zwart waren enkele uren meester in een stad van 10.000 inwoners. Zo groot zat er de schrik in bij de mensen, zelfs bij de politie, dat zij boeteloos heer en meester konden zijn....

Ja ik vergat iets te vermelden : de familie JACOBS waren Joods en zijn gedurende jaren ondergedoken geweest.

Dat was het "Vlaanderen" dat de VNV en het VERDINASO ons voorbereidde.

We weten nu wat er ons te wachten staat, moest het Vlaams Blok in Vlaanderen of het Front National in Frankrijk aan het bewind komen. Wij zullen niet kunnen zeggen : "wir haben dass nicht gewust" !

Vlaamse politieke, para-militaire en militaire organisaties :

- Het VNV : Vlaams Nationaal Verbond.
- De "Algemene-SS Vlaanderen"
- Het "Verdinaso" : Verbond van Diets Nationaal Solidaristen.
- De "De Vlag" : Duits-Vlaams Arbeidsgemeenschap.
- De "Vlaamse Wacht"
- Het NSKK : Nationaal Sozialistisches Kraftfahrkorps.
- Het VAVV : Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen.
- Het KLV : Kinderlandverschickung.
- De "Germaanse Landdienst" (voor jongens en meisjes vanaf 14 tot 16 jaar)
- De Organisatie Todt (O.T.)
- De Waffen-SS
- De "Sturmbrigade Langemarck"

ANDERE VERHALEN.