LA DUCASSE A TOURNAI.

Uit de vorige verhalen heb je wel begrepen dat er in Doornik (Tournai) voor een militair niet veel te beleven viel. Maar er was natuurlijk één maal per jaar "La Ducasse" of de foor. Tijdens de week-end van la Ducasse bleven de meeste militairen in Doornik in plaats van naar huis te gaan. De zondag trok hij met een van zijn beste vrienden vol blijde verwachting naar de kermis.

Er waren natuurlijk de klassieke rups en autoscooter waar zij probeerden kennis te maken met meisjes. Dat lukte aardig vlug want de aantrekkingskracht van het uniform was niet te onderschatten. Twee jonge niet onaantrekkelijke meisjes lieten zich bekoren en de twee koppeltjes schuimden de ganse foor af om rond 18 uur in een frituur te belanden.

Het waren dienstmeisjes bij een rijke industrieel. Zij moesten de ganse week werken en logeerden op kamers in het huis van de baas. Enkel op donderdag waren zij vrij om hun moeder te bezoeken. Men noemde die dag "la sortie des servantes" want van dat moederbezoek kwam er niet veel in huis en vooral niet als het La Ducasse was.

Er werd dus afgesproken om de volgende donderdag "une virée" op de kermis te maken. Na enkele uren op de molens gezeten en de eerste zoentjes onder het zeil van de rups geprobeerd te hebben, stelden de meisjes voor om naar hun kamer te gaan. Onze soldaatjes moesten geen schrik hebben want de bazen waren voor een week weg en zij hadden het ganse kot voor hen alleen.

Het probleem was echter dat de militairen wel voor middernacht moesten binnen zijn in de kazerne. Dat wuifden de meisjes lachend weg want het huis stond dicht bij de kazerne en zij hadden toch nog enkele uurtjes voor zich.

Het was een zeer groot patriciërshuis met vele kamers. Deze van de meisjes waren ondergebracht op zolder onder de pannen, maar zeer comfortabel ingericht. Onze soldaatjes hadden twee flessen Beaujolais meegebracht en eens het ganse huis bezocht troonden de meisjes ze mee naar hun respectievelijke kamers.

Onze vriend was eerlijk gezegd nog zeer schuchter op sexueel vlak en op een paar snelle avontuurtjes na, had hij nog niet veel met een meisje gevrijd. Zijn "liefje" scheen heel bedreven en begon hem uit te kleden. Zij hadden reeds de gehele fles leeg gedronken en waren in zeer uitbundige stemming. Het meisje stond plotseling in een doorzichtige baby-doll voor hem en trok hem op het bed.

Hij keekt regelmatig op zijn armbanduurwerk want de militaire wetten waren zeer streng : om middernacht binnen was voor 24 uur binnen of er zouden "koekjes" vallen. "Koekjes" zijn strafdagen tijdens dewelke men niet buiten mag en 's avonds de vuile karweien moest opknappen, zoals de w.c.'s kuisen, in de keuken meehelpen enz.....

Het was een schat van een meisje en moest wel enkele jaren ouder zijn. Zij had veel ondervinding. Hij had een erectie als een boom. Zij noemde dat "avoir une balle dans le canon". Na een paar, voor hem onbekende standjes, kwam zij op hem zitten en stak zachtjes zijn penis in haar muisje.....

Plotseling hoorde hij beneden de voordeur opengaan. Luidruchtig lachende mensen met een keffende hond kwamen binnen. De stijfheid verplaatste zich van zijn penis naar gans zijn lichaam

- "Merde, mes patrons ! N'ayez pas peur; ils pensent que nous sommes parties; ils ne montent jamais ici. Oh là là qu'est-ce-qu'il se passe ?"

Treurig keek zijn liefje naar wat er van deze trotse soldaat overgebleven was. Zij trachtte hem te troosten.

Hij vroeg zich af hoe hij en zijn vriend zouden buitengeraken. Want zo te horen waren de bazen ook nog niet zinnens te gaan slapen en waren bezig met een feestje te bouwen daar beneden. En er was ook die kleine keffer die bij het minste vreemd geluid zou beginnen bassen.

"Blijf maar rustig hier tot morgenvroeg. Rond 9 uur zal de kust wel vrij zij zijn en kan je naar de kazerne !"

Rond 9 uur ? Hij mocht er niet aan denken. Niks aan te doen hij moest er zich wel bij neerleggen, letterlijk en figuurlijk. Ondertussen had zich vlug aangekleed en was gaan zitten duppen in een zetel.

Zij zat in haar baby-doll beteuterd naar hem te kijken.

- "Allez, venez. Vous n'allez pas rester là toute la nuit quand-même ?"

In feit had zij gelijk; of hij nu in de zetel bleef zitten of in bed ging liggen kwam op hetzelfde neer. Hij deed zijn kleren uit en kroop nevens dat gloeiend mooie lichaam. Zij heeft een uur lang haar best gedaan om terug beweging in de slappe worst te krijgen, maar zonder resultaat. Beiden zijn dan maar in slaap gevallen.

's Anderendaags zijn onze twee militairen zonder moeite om negen uur buiten geraakt en naar de kazerne gelopen. Zijn vriend glunderde. Hij heeft absoluut geen schrik gehad want zo'n "liefdesnacht", dacht hij, zou hij nooit meer beleven.

"Quelle pute, mon vieux, tu ne peux pas t'imaginer ! Je suis crevé !"

Toen zij hun wedervaren vertelden aan de officier van wacht, trachtte die met alle moeite van de wereld een lach te verbergen. Erger was het gesteld in de compagnie waar zij reeds lang aan het werk hadden moeten zijn.

- "Au rapport à 11 heures" bulderde een stukje sergeant toen hij hen zag.

Zij waren beiden nog nooit gestraft geweest en vreesden het ergste. Om 11 uur stonden zij in de gang voor het lokaal van de commandant. Toen zij binnenkwamen bekeek de officier hen met ijskoude ogen en vroeg hen tot met alle détails hun verhaal te vertellen.

- " Vous avez au moins bien baisé ?"
- " Oh oui mon commandant, très bien !" antwoordde de ene, die het ijs voelde smelten.
- " Et vous ?" vroeg hij aan onze vriend.
Deze moest natuurlijk toegeven dat hij niets meer had kunnen doen van de schrik.

De commandant schaterde het uit van 't lachen.

- "Allez, une permission de suprimée"

Zij konden hun oren niet geloven. Geen enkele zat met een permissie in en dat wist de commandant ook wel. Het is goed mogelijk dat er nooit twee soldaten al lachend uit het lokaal van een compagniecommandant gekomen zijn zoals zij. Het sergeantje die hen op het rapport gezet had keek heel nijdig.

Wie niet lang gelachen heeft is de soldaat met zijn "folle nuit d'amour". Enkele dagen nadien moest hij dringend bij de korpsdokter die hem vertelde dat hij een "blennorragie" (n'en druiper) had.

"Effectivement c'était vraiment une putain !"

ANDERE VERHALEN.