DE BRIEF

Een vijftal soldaatjes waren, door de omstandigheden gedwongen, "makkers voor het leven" geworden. Dat dachten zij althans. Zij deden tezamen de karweien tegen hun goesting, ze ondergingen tezamen de woedeaanvallen van de sergeant, zij sliepen op dezelfde kamer en gingen natuurlijk tezamen uit.

Een van hen had verkering met een zeer mooie jonge meid. Zij wisselden een hartstochtelijke correspondentie. Fier en gelukkig toonde hij haar brieven en haar foto aan zijn makkers. Iedere week-end stond zij hem aan het station op te wachten. Zijn vrienden waren erg jaloers en beschouwden hem als een verrader.

Een van hen verzon een sluwe list. Hij had een brief van het meisje weten te bemachtigen en oefende dagen lang om haar handschrift na te maken. Hij kocht hetzelfde briefpapier en schreef een brief aan zijn vriend in het nagemaakt handschrift. De brief werd gepost in de stad waar zij woonde.

De verliefde soldaat kreeg enkele dagen later de brief. Toen hij hem las werd hij lijkbleek en barstte in tranen uit. Snikkend vertelde hij dat zij hem liet weten dat zij iemand anders had leren kennen en zij niet meer op hem zou wachten.

In plaats van op week-end naar huis te gaan, bleef hij in de garnizoenstad en bezoop zich met zijn "makkers". Het meisje stond voorzeker lange uren op hem te wachten. Hun relatie is afgesprongen.

Enkele maanden nadien is de list uitgekomen. De briefschrijver zei heel eenvoudig :

"Dat meisje pastte toch niet bij jou; het is beter dat je met ons uitgaat en van je jeugd profiteert."

Welke filosoof zei eens "Behoed mij voor mijn vrienden, met mijn vijanden reken ik zelf af" ?

ANDERE VERHALEN.