IN NAAM VAN DE VRIJHEID !

Alle godsdiensten, vooral deze uit de Bijbel, steunen op de angst en de vrees voor "god". Het was dus, vooral in de Katholieke Kerk ("De naam van de Roos"), verboden van te lachen, met gelijk ook wat ! Tot voor kort kon men zelfs vervolgd worden voor "godslastering". Want de lach verdrijft de angst en als men geen angst meer heeft, hoeft er ook geen god meer te zijn die ons kan bevrijden en uiteraard geen priesters om donderpreken af te steken !

Ik vrees echter dat het internationaal fascisme onder leiding van Paul Beliën en de Neocons, een netwerk van extreem-rechtse publicisten, de rel rond de cartoons misbruikt om tot een "clash der beschavingen" te komen met als doel een totale oorlog tegen de moslims

Dit neemt niet weg dat wij voor de persvrijheid moeten blijven vechten tegen de godsdienstige onverdraagzaamheid van welke kant ook !

Daarom heb ik enkele tekeningen over pauzen, koningen, priesters en profeten verzameld !

HET MANIFEST VAN DE TWAALF.
Verschenen in "Charlie Hebdo" . Meer informatie op : www.prochoix.org

"TEZAMEN TEGEN HET NIEUWE TOTALITARISME"

Nadat het fascisme, het nazisme en het stalinisme overwonnen werden, wordt de wereld bedreigd door een nieuw soort totalitarisme: het ISLAMISME.

Wij, schrijvers, journalisten en intellectuelen, roepen op tot verzet tegen het religieus totalitarisme en tot de bevordering van de VRIJHEID, de GELIJKHEID der kansen en de LAÏCITEIT voor allen.

De recente voorvallen, na de publicatie van cartoons over Mohammed in de Europese bladen, hebben aangetoond dat het noodzakelijk is te strijden voor de Universele Waarden. Deze strijd zal niet gewonnen worden door de wapens, maar op het terrein van de ideeën. Het betreft hier niet een "schok der beschavingen" of een Oost - West vijandschap, maar een algemene strijd van de democraten tegen de theocraten !

Zoals al de totalitarismen, voedt het islamisme zich met de angst en de frustraties. De predikers van de haat rekenen op deze gevoelens om bataljons te vormen, met dewelke zij ons een onvrije en ongelijke wereld willen opdringen. Maar wij zeggen het luid en sterk :

NIETS, ZELFS DE WANHOOP NIET, VERRECHTVAARDIGT HET KIEZEN VOOR HET OBSCURENTISME, HET TOTALITARISME EN DE HAAT.

Het islamisme is een reactionnaire ideologie, die de gelijkheid, de vrijheid en de laïciteit vernietigt. Het succes van zo een ideologie kan alleen leiden naar een samenleving van onrechtvaardigheid en de onderdrukking van de vrouwen door de mannen en van de leken door de integristen. Wij moeten de toegang tot de Universele Rechten waarborgen voor de onderdrukte en gediscrimineerde volkeren.

Wij verwerpen ook het "cultureel relativisme" waarbij wij moeten aanvaaarden dat de islamitische mannen en vrouwen het recht op gelijkheid, op vrijheid en op laïciteit zouden moeten ontberen in naam van het respect voor de culturen en de tradities.

Wij weigeren niet kritisch te zijn uit schrik de islamofobie aan te moedigen, ongelukkig begrip dat islamkritiek verwisselt met het brandmerken van gelovigen.

Wij pleiten voor de wereldwijde vrijheid van meningsuiting, ten einde de ontplooiing te vrijwaren van de kritische geest tegen misbruik en dogma's in al de continenten.

Wij roepen alle democraten en vrije geesten in alle landen op, opdat onze eeuw een van VERLICHTING en niet van obscurantisme zou worden.

- Ayaan Hirsi Ali (Nederlandse volksvertegenwoordigster)
- Chahia Chafiq (Iraanse schrijver die in Frankrijk leeft)
- Caroline Fourest (Franse essayiste)
- Bernard-Henri Lévy ( Franse filosoof)
- Irshad Manji (Oegandese schrijfster die in Canada leeft)
- Mehdi Mozaffari (Iraanse schrijfster die in Denemarken leeft)
- Maryam Namazie (Iraanse schrijfster die in G.B. leeft)
- Taslima Nasreen (Arts uit Bangladesh)
- Salman Rushdie (Iraanse schrijver die in G.B. leeft)
- Antoine Sfeir (Libanees die in Frankrijk leeft)
- Philippe Val (Directeur van "Charlie Hebdo")
- Ibn Warraq (schrijver die in het New York Institute werkt)

 

 

 

 

Waar blijft de kwade Marianne om de militairen, de bankiers en de predikers weg te jagen ?

Ondanks de steeds maar groter wordende crisis bewijzen de statistieken dat de rijksten steeds rijker worden en er steeds meer armen zijn ! En nu op dit cruciaal ogenblik zijn de linkse partijen onherroepelijk verdeeld !

Wie denkt nog aan : "Proletariërs aller landen verenigt u" ?

 

Anne Frank met Palestijnse sjaal is een symbool dat de Joden en de Palestijnen zou moeten aanzetten om overeen te komen en vrede te sluiten.

Waarom blijft dit reeds sinds 60 jaar een droom, ondanks het feit dat de meerderheid van deze bevolkingen niets liever zouden willen ?

De jonge James Ensor stak ook graag de draak in de 19de eeuw met de hoogwaardigheidsbekleders. En terecht !

HET BELGISCHE KONINGSHUIS :

HET BESTE UIT DE MOHAMMEDCARTOONS :

CARICATUREN OVER JODEN EN CHRISTENEN !

De onmenselijke agonie van Johannes Paulus II

Er zou een toenadering in de maak zijn tussen de godsdiensten die uit de Bijbel stammen (2001)

Volgens de RKK krijgt de Islam te veel aandacht. (2002)

Bij de verkiezing van de nieuwe paus in Rome (2005)

De verkiezing van Benediktus II was te vlug afgehandeld (2005)

Ex-HJ lid op bezoek in een synagoge !

De masturberende Maria Magdalena van Félicien Rops.

De geeuwende Jezus.

Sloeber kittelt Jezus.

Joodse diamantairs in Antwerpen.

Brainstorming in het katholiek onderwijs tijdens de schoolstrijd.

Jezus in Brussel.

Zonder woorden (handen) !

 

Wat vertelt de Rooms Katholieke Kerk ons gedurende 2000 jaar ?
Het staat op het vliegtuig dat hem gratis vervoert : LUCHT !

Twee slangen ontmoeten elkaar in Turkije !

2007 is het "jaar van Hergé".

De cartoonist Willem (Parijs) heeft deze caricatuur gemaakt van Kuifje om er aan te herinneren dat Hergé (Georges Remy) voor, tijdens en na W.O.II sympathiseerde met extreem rechts.

Het Laaste Avondmaal door Gal.