ER WAS EENS "EXPO 58" !

Men kan er niet meer naast kijken : overal spreekt men over de Wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel.

Alle mensen in Europa waren gelukkig en dachten : gedaan met oorlogen en onderdrukking ! Alles zou beter worden !

We waren naïf, want eens de Expo 58 voorbij, kwamen enorme grote problemen op ons af en voor sommigen is het beter geworden, maar voor de grote meerderheid van de wereldbevolking is het verslechterd.

Het is, zoals die jonge vrouw, die tracht een van de bollen van het Atomium aan te raken, ook een illusie te denken dat de mensheid eens in vrede zal kunnen samenleven.

De "Pijl van de Burgerlijke Bouwkunde" toonde ons de weg nochthans, naar hoger en beter, maar men heeft hem afgebroken !

Keep smiling.

EEN JONGE VROUW DIE VOOR DE EERSTE MAAL KENNIS MAAKT MET DE EXPO EN MET BELGIË;

MIJN ABONNEMENT VOOR DE DUUR VAN DE EXPO : 6 MAANDEN;

 
Terug naar : Frontpagina.