RUIMTEVAART, zin of onzin.

(
(National Geographic Society))

MAART 2012 :

De Amerikaanse President Barak Obama heeft aan de NASA gevraagd grondig te snoeien in haar budget voor de exploratie van Mars. Daar tegenover wil de ESA (Europa) verder gaan met het onderzoek en zoekt nu steun bij Rusland. En ik die dacht dat alle landen van Europa moesten sparen !!!!

LAATSTE BERICHT UIT DE RUIMTE (NOVEMBER 2009)

"Er zou water zijn op de Maan !"

Bij inslagen van onbemande sondes op de Maan heeft men een nevel gezien. Dus veronderstelt men dat er ergens wel water moet zijn op onze Maan.

En dan ?

Ondertussen vergeet men dat er hier op "onze" Aarde miljoenen mensen geen toegang hebben tot drinkbaar water bij gemis aan financi�le middelen.

Het is een echte mensonterende schande !!!!!!

Het is begonnen met de Duitse wetenschapper Werner von Braun die de eerste lange afstandsraket, de V2, ontwikkelde. Deze raket was ontworpen als drager van explosieven om Europese steden, zoals Londen en Antwerpen, te vernietigen.

De raketten werden gebouwd door uitgemergelde politieke gevangenen van het concentratiekamp Dora onder het onmenselijk nazi-regime.

De eerste proefraket werd afgevuurd op 3 october 1942 en vanaf 8 september 1944 tot 27 maart 1945 zijn er ongeveer 3200 V2's afgeschoten, vooral op Londen. In totaal waren er ongeveer 3000 doden en 6000 zwaargewonden.

Nog voor het einde van W.O.II werd Werner von Braun en 200 van zijn medewerkers in het geheim naar de USA overgebracht. Daar werd hij ingezet voor de ontwikkeling van grotere raketten en werd hij het hoofd van de NASA. Hij overleed als een geëerd Amerikaans staatsburger.

In 1957 werd Spoetnik 1 gelanceerd door de Sovjet Unie die daarna, in 1961, Gagarin als eerste mens de ruimte instuurde

Uiteindelijk zetten Armstrong en Aldrin (USA) in 1969 voet op de Maan.

Van in den beginne heeft de ruimtevaart, zowel in de USA als in de USSR, een militair karakter. Europa voegde zich bij het groepje en daarna ook Aziatische landen.

Onder het mom van "wetenschappelijk onderzoek" gaat men steeds verder met het bouwen van raketten en shuttle's. Men stuurt sondes naar al de planeten van ons zonnestelsel en daarbuiten.

De NASA heeft nu plannen ontworpen om vanaf 2020 een permanente maanbasis te installeren als voorpost voor ruimtereizen naar Mars en andere planeten.

Bernard Foing, voorzitter van het Europese ruimtebedrijf Lunex voorspelt dat er zes zulke basissen zullen zijn in 2030. Vanaf 2040 ziet hij maandorpen met 200 inwoners en een complete stad met 2000 inwoners in 2060. Volgens hem zal er op de maan in 2069, 100 jaar na de eerste maanlanding, een bloeiende gemeenschap van maanbewoners leven.

Stephen Hawking, topwetenschapper, ponneert ondermeer dat "de mens moet uitwijken naar de ruimte" om te overleven.

De wetenschap heeft haar rechten en het zou onlogisch zijn een halt toe te roepen aan de technologische vooruitgang. Maar ik begrijp niet goed waarom de mens onze eigen planeet Aarde niet kan leefbaarder maken.

De gehele ruimtevaart kost miljarden euro's per jaar om op zoek te gaan naar LEVEN op de een of andere planeet, terwijl op onze eigene planeet miljarden levens verwoest worden door ziekte en ondervoeding bij gemis aan financiële middelen en politieke moed.

HIERONDER EEN KLEINE OPTELLING WAT DE PLANEET MARS ONS REEDS GEKOST HEEFT :

- 1964-71 : satelliet "Mariner 3 tot 9" : 554.000.000 dollars
- 1975 : Viking en satelliet : 1.000.000.000 dollars
- 1992 : "Mars Observer" : 813.000.000 dollars (fiasco)
- 1996 - 2001 : "Mars Surveyor - Mars Polar Lander - Mars Odessey" : Landing en baan rond Mars : 504.000.000 dollars
- 1996 : "Mars Pathfinder" : onderzoeksvoertuig : 430.000.000 dollars
- 1998 : "Mars Climate Orbiter" : poging om satelliet rond Mars : 328.000.000 dollars (fiasco)
- 2003 : "Mars exploration Rovers" 2 wagens op Mars : 840.000.000 dollars
- 2005 : "Mars reconnaissance Orbiter" : 720.000.000 dollars
- 2008 : "Mars Phoenix" onderzoekswagentje : 417.000.000 dollars
Totaal : 5.506.000.000 dollars !!!!!

En dit zijn alleen de cijfers voor de planeet Mars wat de USA betreft !

Waarom kan men deze kolosale geldsommen niet gebruiken om de landen van de derde wereld uit het slop te helpen ?

Trouwens als de mens ergens, op de Maan, of waar ook, een gemeenschap zal opbouwen, zal hij, net zoals op de Aarde, er zijn godsdiensten en politieke tegenstellingen inplanten, met het resultaat dat er binnen de korste keer oorlogen en chaos zullen heersen net als hier.

Anthony Shortockx, directeur van het VN onderzoeksinstituut zegt dat de helft van de wereldrijkdom in handen is van 2 % van de wereldbevolking !

Laten we eens gewoon veronderstellen dat er op een zekere dag intelligente levende wezens van een andere planeet op onze Aarde landen. Wie van onze politieke leiders zou met fierheid onze planeet en haar bevolking durven tonen ?

Rasmus Bjork, een deense wiskundige, heeft berekend dat het, alhoewel hijzelf denkt dat er ergens op een andere planeet levende wezens rondlopen, voor de mensheid tot in de verre toekomst onmogelijk is deze te vinden. Het aantal sterren met planeten is onmetelijk groot en de afstanden zijn nog steeds onoverbrugbaar. De Aarde zou ook niet door deze wezens kunnen gevonden worden.

Maar welke zijn nu de uitvindingen die de ruimtevaart op haar actief staan heeft ?

- Sportschoenen met luchtzolen.
- Betere zonnebrillen.
- Drooggevroren maaltijden.
- Duurzame autobanden.
- Tennisrackets.
- Veiliger skiën.
- Satelliettelevisie.
- Golfballen die verder vliegen.
- Rechte tanden.
- Survivaldekens.
- Hartchirurgie.
- Zonnepanelen.
- Betere remmen.
-Warmteabsorberende sportkleding.
- Babyvoeding.
- De Tefalpan.

Enkele opmerkingen :

1) Het groots aantal van deze uitvindingen zijn niet levensnoodzakelijk.
2) Men had deze ook kunnen uitvinden zonder miljarden euro's uit te geven om achter leven te gaan zoeken op de planeet Venus.
3) Het zijn luxeprodukten die alleen het comfort van de rijken verhogen maar niets bijbrengen tot de bestrijding van de armoede in Afrika.
4) Dit heeft wel een halve eeuw geduurd en is dus, in vegelijking met de betaalde prijs astronomisch duur.
5) In feite dient de ruimtevaart alleen de militaire lobby en de daarrond draaiende industrieën.

En dit nog :

Een uitgehongerd kind kruipt naar een op 1km verwijderd voedselkamp van de Verenigde Naties in Soedan, terwijl een aasgier zit te wachten tot het sterft.

Deze foto heeft de gehele wereld geschokt in 1994 en kreeg de Pulitzer Price, maar er is niets verbeterd !

IS DIT NIET WAANZINNIG ?