DIERENRIEM.


Het is in de Bibliotheek van Alexandrië met haar 700.000 werken (rollen) en een astronomisch observatorium, (De Griekse geleerde Euclides (306 - 283 v. C.) schreef er zijn "Werk over de meetkunde") dat de basis gelegd werd van de Astronomie en uiteraard ook van de Astrologie. Terloops dient vermeld dat deze bibliotheek, die als de grootste van de gekende wereld beschouwd werd, vernietigd werd in 269 door de Romeinse soldaten en in 390 door de Christenen.

De Grieken die over geheel het Midden-Oosten regeerden hadden er al de gegevens over Astronomie uit Mesopotamië (Babylon) en Egypte samengebracht.

De eerste zoekende Astronomen bevonden zich in Mesopotamië waar men tot de vaststelling kwam dat bepaalde schitterende sterren zoals "Sirius" regelmatig verschenen en terug verdwenen. Men verbond deze verschijningen aan de weersomstandigheden op Aarde en werden twee seizoenen gecreëerd : Zomer en Winter. De Zomer begon op 21 maart en eindigde op 20 september. Dus tussen de twee EQUINOXEN (wanneer dag en nacht gelijk zijn).

In Egypte waar de overstroming van de Nijl levensbelangrijk was i.v.m.het zaaien en het oogsten, ging men verder en verbond men aan elk van 36 grote sterren 10 dagen (decades) en kwam men zodoende, met een verschil van ongeveer 5 dagen, tot één jaar. Later vormde men deze 36 decades om tot 12 maanden. Men ging dan ook rond deze grote sterren groepen met andere sterren maken en zo ontstonden de Sterrenbeelden.

Om deze Sterren en Sterrenbeelden gemakkelijk te herkennen heeft men er namen aan gegeven. . Deze namen werden ook veranderd zoals bij voorbeeld ARIES of RAM kreeg in het begin de naam van "werkende landarbeider". Het aantal belangrijke Sterrenbeelden begon met 4.. Later werden het 6, daarna 10 en uiteindelijk 12. De laatste "operatie" om tot 12 te komen was het "afknippen" van de scharen van "Schorpioen" om het Sterrenbeeld "WEEGSCHAAL" te maken. Het is in de Bibliotheek van Alexandrië dus dat uiteindelijk de definitieve versie ontstaan is, waaraan men de naam ZODIAK gegeven heeft (Grieks voor Beelden). Aangezien veel beelden dieren voorstellen noemt men de Zodiak ook DIERENRIEM. De toen gekende Planeten kregen ook een Griekse naam en men ontwierp er de indeling in 12 huizen en de Aspekten (zie verder in de rubriek "Planeten").

Ik houd er toch aan te vermelden dat de Arabieren, aangemoedigd door de Islam, de studie van het heelal hebben verder gezet, terwijl de Katholieke Kerk al het astronomisch en wetenschappelijk onderzoek, gedurende de eerste 15 eeuwen van onze tijdrekening, aan banden heeft gelegd. Daaruit volgt dat vele sterren Arabische namen dragen.

Hieronder staat de onderverdeling van de Zodiak die reeds meer dan 2000 jaar in voege is.Het is de "Tropische Zodiak" waar op 21 maart het Lentepunt in het Sterrenbeeld ARIES staat.

De buitenste cirkel draagt de symbolen van de respectievelijke sterrenbeelden.

De Dierenriem is onderverdeeld in 12 gelijke delen van elk 30°. In werkelijkheid is dit niet zo en hebben de sterrenbeelden allen een verschillende grootte zoals afgebeeld in de grafiek hieronder.

Er zijn zelfs sterrenbeelden die andere overlappen, want die liggen niet allemaal netjes op een rijtje zoals de tekening op een blad papier laat vermoeden. De grens bepalen tussen twee sterrenbeelden is dus totaal onmogelijk. Als men zegt dat een Planeet in een bepaald sterrenbeeld staat is dit in de meeste gevallen niet juist. De Dierenriem werd ook dankbaar gebruikt door de scheepvaart om 's nachts te varen want de Poolster stond 2000 jaar geleden ook niet daar waar zij nu staat. In de scheepvaart gebruikt men ook 13 tekens (en geen 12) . Zij houden rekening met het teken OPHIUCUS (Slangendrager) dat zich tussen SCORPIUS (Schorpioen) en SAGITTARIUS (Boogschutter) bevindt.

DE BELANGRIJKSTE BEWEGINGEN VAN DE AARDE EN HUN INVLOED OP DE DIERENRIEM :

De drie belangrijkste bewegingen van de Aarde vormen de basis van de schijnbewegingen van de Dierenriem of Zodiak. Deze zijn :

1. Jaarlijks beschrijft de Aarde een baan rond de Zon. Schijnbaar verplaatsen de Sterrenbeelden van de Zodiak zich met een snelheid van één beeld per maand. Op deze manier bepalen de Astrologen dus het Sterrenbeeld waar de Zon in staat bij de geboorte als het "Zonneteken".
Het Zonneteken is in onze Zodiak :"Kreeft" aangezien de Zon in dat teken staat.

2. Dagelijks draait de Aarde rond haar as en verplaatsen de Sterrenbeelden zich van de Zodiak à rato van één om de twee uur. Het Sterrenbeeld dat verschijnt boven de Hemelhorizont bij de geboorte noemen de Astrologen de "Ascendant". Dit Sterrenbeeld speelt een grote rol bij de beoordeling van het individu : zie "Gevaren van de Astrologie" .
De Ascendant is hier "Steenbok".

3. Door het "Tollen" van de Aardas, PRECESSIE genoemd, verschuiven schijnbaar de Sterrenbeelden à rato van 1° per 7O jaar. Een Sterrenbeeld doet er zo ongeveer 2100 jaar over. Daaruit spruit voort dat het "Lentepunt" niet meer in Ram ligt maar over "Vissen" naar "Waterman" verschoven is. Het duurt dus ongeveer 25.200 jaar vooraleer hetzelfde Sterrenbeeld ogenschijnlijk geheel rond de Aarde gedraaid is.

Een "Kreeft " is dus in werkelijkheid een"Tweeling", en deze wordt op zijn beurt een "Stier".Iedereen heeft op school geleerd over de "Kreeftskeerkring" en de "Steenbokskeerkring". In werkelijkheid moet dit dus nu zijn "Tweelingskeerkring" en "Boogschutterskeerkring" !!

Een Dierenriem die rekening houdt met deze werkelijke toestand noemt men de "Siderische Zodiak".

Hierna volgt een actueel voorbeeld. Op 5 mei 2002 was er een conjunctie tussen de planeten : Mars, Neptunus, Venus en Saturnus in het teken "Tweeling" en Jupiter stond in het teken "Kreeft". In werkelijkheid stonden de eerste vier planeten in het teken "Stier" en Jupiter stond in "Tweeling" ! Men ziet hieronder duidelijk op een hemelkaart (links) dat alles met ongeveer 30° opgeschoven is. Deze conjunctie wordt door de Astrologen als iets zeer bijzonder beschouwd. Dat is het ook en komt maar eens op ongeveer dertig jaar voor maar aangezien die planeten op miljoenen kilometer van elkaar en van de Aarde staan, heeft dit absoluut niet de minste invloed op ons.

De Grieken dachten ook dat alles bestond uit 4 ELEMENTEN : VUUR, WATER, AARDE en LUCHT. De astrologie verbindt ook deze elementen met de sterrenbeelden en schrijft hen bepaalde eigenschappen toe. Er zijn in werkelijkheid meer dan honderd elementen en geen vier.

Veel astrologen koppelen ook het beroep aan een bepaald sterrenbeeld. Het ene sterrenbeeld zou meer kansen bieden tot de uitoefening van een bepaald beroep. In het hoofdstuk "Sterrenbeeld en Beroep" heb ik uitspraken en beweringen getest op basis van 7825 personen die zo goed in hun beroep of in de uitoefening van een kunst waren dat zij als zeer belangrijk kunnen beschouwd worden.(Winkler Prins)

(Terugkeren naar : ONTLEDING.)