DE PLANETEN.

Gezien de bizarre baan die sommige planeten (Mercurius en Venus) beschrijven werden zij lange tijd verwaarloosd en noemde men ze "dwaalsterren". Planeet komt van planus (Grieks). Dit komt door het feit dat deze twee planeten "binnenplaneten" zijn : zij bevinden zich tussen de Zon en de Aarde.

Het zijn de Grieken die voor het eerst namen aan de planeten gegeven hebben :

- Hermes voor Mercurius.
- Afrodite voor Venus.
- Ares voor Mars.
- Zeus voor Jupiter.
- Cronos voor Saturnus.

Zij gaven er niet enkel hun namen aan maar schreven er ook de goede en slechte eigenschappen van die goden aan toe.

Een discipel van Plato, Philippe van Oponte, heeft later de Griekse namen vervangen door de ons nu bekende latijnse namen. De symbolen waarmede de planeten aangeduid worden zijn Grieks gebleven. De Zon en de Maan, die geen planeten zijn, hebben hun Egyptische symbolen behouden.

OPGEPAST :

PLUTO wordt sinds 2007 door de astronomen niet meer als planeet beschouwd !!!!

De stand van de planeten in de sterrenbeelden op het ogenblik van de geboorte en de daaraan gekoppelde uitleg over de persoonlijkheid van het individu is een Westerse uitvinding.

Bij de 8 planeten heeft men uiteraard de Zon en de Maan gevoegd.
De Zon staat voor positief, actief en mannelijk.
De Maan staat voor negatief, passief en vrouwelijk.

Als men het voorbeeld van de planeet Mars onderzoekt, merkt men dat deze planeet door haar rode kleur verbonden wordt met agressiviteit, bloed en oorlog . In werkelijkheid wordt de rode kleur veroorzaakt door de aanwezigheid van ijzer in de bodem, en ijs (dus bevroren water) in de ondergrond. Men veronderstelt zelfs dat er veel kans bestaat dat er vroeger een levensvorm aanwezig was. Daartegenover staat dat Venus, die beschouwd wordt als de planeet van de "liefde" totaal levensloos was en gebleven is.

De manier waarop de planeten op de horoscoop voorkomen geeft aanleiding tot het berekenen van de ASPECTEN. Deze zijn :

- Conjunctie : als twee planeten naast elkaar staan. Mercurius en Pluto
- Vierkant : als zij 90° van elkaar verwijderd zijn. Mars en Neptunus.
- Sextiel : als zij 60° van elkaar verwijderd zijn. Jupiter en Venus.
- Driehoek : als zij 120° van elkaar verwijderd zijn. Saturnus en Venus.
- Oppositie : als zij 180° van elkaar verwijderd zijn en dus rechtover elkaar staan. Saturnus en Jupiter.

Hier kan men dus opmerken dat deze mooie meetkundige tekeningen (zie de verschillende rechte lijnen die de planeten verbinden) alleen iets betekenen op papier, t.t.z. twee-dimentionaal. In werkelijkheid staan deze planeten in de ruimte, dus drie-dimentionaal, waar deze tekeningen totaal geen zin meer hebben.

(Terugkeren naar : ONTLEDING.)