DE 12 HUIZEN.


Astrologen zijn het met elkaar over vele zaken oneens, maar vooral over het HUIZENSYSTEEM. Het aantal, twaalf, wordt in vraag gesteld en ook de wijze waarop zij getekend zijn : met de wijzers van de klok of tegen die richting. Sommigen zeggen zelfs dat het huizensysteem geen steek houdt. De discussie gaat hem vooral over het systeem zelf dat moet gebruikt worden.
Door het feit dat er verschillende systemen bestaan vallen de planeten dikwijls in verschillende huizen en krijgen dan een andere betekenis waarvan sommige astrologen misbruik maken om dat systeem te gebruiken dat het beste past bij de persoon wie zij bestuderen.
De 25 systemen worden onderverdeeld in 3 groepen : de ECLIPTICALE, de RUIMTE en de TIJDSYSTEMEN.

De Eclipticale systemen bevatten :
- de Gelijke Huizensystemen
- het Porphyrische Huizensysteem
- Het Natural Graduation-Huizensysteem
- de M-House Method.

De Ruimtesystemen :
- Het Huizensysteem volgens Campanus.
- Het Huizensysteem volgens Regiomontanus

De Tijdsystemen :
- Het Huizensysteem volgens Placidus
- Het Huizensysteem volgens Alcabitus
- Het Geboorteplaats-Huizensysteem of het systeem volgens Koch
- Het Topocentrische Huizensysteem.

Al deze systemen hebben gebreken en voordelen. Het meest gebruikte systeem hier in België is dit volgens PLACIDUS ( van Titus 1603 - 1668). Dit systeem vertrekt vanaf de Horizon en houdt rekening met de Middaglijn (MC) vertrekkende van het punt waar de zon staat als het middag is. Dit geeft dus ongelijke huizen (in tegenstelling met systemen die steeds gelijke Huizen van elk 30 ° voorstellen). De mensen die boven de Poolcirkel geboren zijn hebben echter geen Huizen aangezien de Horizonlijn samenvalt met de Middaglijn.

De gebruikte methode in ons geval is "Placidus" . De Huizen worden aangeduid door kleine cijfers vermeld in de grijze cirkel. De Horizon is een horizontale lijn met links een pijl (Capricornus) en de Middaglijn (MC) vertrekt in het teken SCORPIUS.

(Terugkeren naar ONTLEDING