STERRENBEELDEN EN BEROEP.

Vaak worden de sterrenbeelden verbonden met het beroep. Ik heb 11 belangrijke beroepen uitgekozen en in totaal 7825 mensen opgevist uit de Winkler Prins die hun beroep op die mate beoefend hebben dat zij er beroemd zijn door geworden.
Hieronder ziet u de verschillende beroepen en de verdeling volgens het sterrenbeeld van de beoefenaars. U zult met mij kunnen vaststellen dat de gunstige sterrenbeelden , in 't GEEL, niet het grootste aantal vertegenwoordigen. Dit wil dus zeggen dat de keuze van een beroep en de goede uitoefening niet afhangt van uw sterrenbeeld !

MILITAIREN :
Aantal personen : 352.
Gunstige sterrenbeelden (Geel) : ARIES, LEO en SCORPIUS.


GEESTELIJKEN:
Aantal personen : 487.
Gunstig sterrenbeeld (Geel) : Sagitarius.

POLITIEKERS :
Aantal personen : 883.
Gunstig sterrenbeeld : Capricornus.

WETENSCHAPPERS :
Aantal personen :773.
Gunstige sterrenbeelden : Gemini en Libra.

ARTSEN :
Aantal personen : 143.
Gunstig sterrenbeeld : Virgo.

ECONOMEN :
Aantal personen : 97.
Gunstig sterrenbeeld : Taurus.

JOURNALISTEN :
Aantal personen : 83.
Gunstig sterrenbeeld : Gemini.

ACTEURS :
Aantal personen : 541.
Gunstig sterrenbeeld : Cancer.

KUNSTENAARS :
Aantal personen :1010.
Gunstig sterrenbeeld : Cancer.

MUZIEKANTEN :
Aantal personen : 1375.
Gunstig sterrenbeeld : Pisces.

SCHRIJVERS :
Aantal personen :2081.
Gunstig sterrenbeeld : Scorpio.

Men kan dus vaststellen dat de "gunstige" sterrenbeelden op zijn minst minder goed scoren dan andere sterrenbeelden en dat men de keuze van een beroep niet mag laten afhangen van de geboortedatum.

Als men een statistiek opmaakt van de NOBELPRIJSWINNAARS komt men ook tot de vaststelling dat deze op redelijke wijze verdeeld zijn over de 12 sterrenbeelden. Door het feit dat wij hier te doen hebben met een klein aantal, t.t.z. 590, geeft dit echter nog geen zuiver beeld weer !

Terugkeren naar "ONTLEDING"