BOEKEN

"CONGO : EEN GESCHIEDENIS"
Door David Van Reybrouck.
Deze historische roman is adembenemend. Met een bevlogen lichte pen beschrijft David Van Reybrouck de verschrikkelijke geschiedenis van het grootste en het rijkste land van Afrika.
Hij laat tientallen mensen aan het woord zoals een zeer oude man Nkasi die verklaart in 1882 geboren te zijn tot kindsoldaten toe. Zijn studiewerk is enorm geweest en verschillende keren heeft hij Congo ook bezocht.
Hier en daar kan men zich wel afvragen waarom hij bijvoorbeeld niets schrijft over Paul Costermans, die een zeer belangrijke Belgische agent was ten dienste van Leopold II in de jaren 1890 en naar wie tot in 1954 Bukavu genoemd werd : Costermansville.
Of over Lippens en De Bruyne wiens standbeeld in Blankenberge staat en die vermoord werden door de zoon van Tippo-Tip tijdens hun strijd tegen de slavenhandelaars.
Van de tussenkomst van de Force Publique (1941) in Abyssinië maakt hij een epos, alsof deze kleine legermacht uit Congo de Italiaanse fascisten overwonnen hebben. Zij hebben er toe bijgedragen maar het zijn vooral de Engelse troepen die de Italianen op de knieën gekregen hebben.
Dit alles zijn schoonheidsvlekjes en kunnen aan de waarde en de schoonheid van dit oeuvre niet veel afbreken.
Terecht kreeg deze boek reeds de Libris Geschiedenis Prijs, de Jan Greshoff-Prijs en de AKO Literatuurprijs.
Ik zou zeggen : verplichte lectuur !!!!
"INDIGNEZ-VOUS" of "WEES VERONTWAARDIGD"
Dit kritisch pamflet van amper een dertigtal bladzijden ging in Frankrijk reeds meer dan een miljoen keren over de toonbank.
De schrijver, Stéphane Hessel is 93, oud weerstander 40-45 en politiek gevangene, is verontwaardigd over de laksheid die er heerst, niet alleen in Frankrijk, maar wereldwijd bij de verschillende politieke families. Terwijl de banken en het rabiate kapitalisme welig om zich heen grijpen worden de armen steeds armer en de rijken steeds rijker.
Ook in België heeft dit boekje een groot succes en komen de mensen op straat om hun ongenoegen kenbaar te maken. De huidige politieke toestand geraakt maar niet opgelost aangezien de "aftredene ministers en volksvertegenwoordigers" toch betaald worden om enkele lopende zaken af te handelen.

Ondertussen is het nog maal eens duidelijk geworden dat niemand weet of wil weten hoeveel de monarchie en de godsdiensten kosten aan de Belgische Staat.
 
"DE DA VINCI CODE" van Dan Brown.

Het boek "De Da Vinci Code" van Dan Brown is sinds enkele tijd een bestseller. Zoals het dikwijls gebeurt, lokt zo'n een roman een stroom van reacties uit, zowel van voor- als van tegenstanders. Het vaticaan heeft zelfs een topkardinaal, Tarcisio Bertone, aartsbisschop van Genua, ingezet om het boek en de schrijver de grond in te boren. Volgens deze zou het boek zelfs moeten verboden worden. Men kan zich vandaag geen betere en gekopere publiciteit indenken.

Heeft Jezus van Nazareth al dan niet een relatie gehad met Maria Magdalena en zijn er nakomelingen blijft natuurlijk een open vraag. Trouwens, rond Jezus en al de in de evangeliën vernoemde personen, hangt er een groot mysterie. Er bestaat geen enkel betrouwbaar document of aanwijzing dat Jezus van Nazareth wel op de beschreven plaatsen en in de beschreven tijd geleefd zou hebben. Wat Jezus Christus betreft, treden wij hier volledig in de mythologie en het mysterie. Er zijn dus wel degelijk twee verschilende personen : de mens Jezus van Nazareth die al dan niet geleefd heeft en de mythologische figuur van Jezus Christus.

De christelijke kerken en in 't bijzonder de Rooms Katholieke Kerk vermijden daarover te spreken en hebben ons gedurende eeuwen verplicht alleen hun "waarheid" te geloven.

Aangezien de "De Da Vinci Code" dit mysterie, onder de vorm van een roman behandelt, was de hier hoger vermelde reactie te voorzien.

In het begin van het boek staat de volgende belangrijke aanwijzing :

"Alle beschrijvingen van kunstwerken, architectuur, documenten en geheime rituelen in dit boek zijn waarheidsgetrouw".

Dit geeft de indruk dat men alles kan geloven wat de schrijver vertelt !

Verre van !

De techniek van Dan Brown bestaat er in een web van verzinsels te spinnen rond kleine controleerbare historische feiten en sommige technische gegevens in zijn voordeel te vervormen zoals we hieronder zullen zien :

1) Als de auteur een korte toelichting geeft over de Priorij van Sion, loopt het reeds fout want de "Priorij van Sion" is niet gesticht in 1099 maar wel in 1956 door Pierre Plantard. Deze persoon heeft valse perkamenten vervaardigd die zouden gevonden geweest zijn door de pastoor in het altaar van de kerk van Rennes-le-Château. Deze kerk was gewijd aan de heilige Maria Magdalena. Hierin stond de plaats beschreven waar de "schat van de Tempeliers" zich bevond.

Ook de daarin vermelde lijst van de Groot Meesters is volledig uit de lucht gegrepen. Lang werd dit "Dossier secret" in de Nationale Bibliotheek te Parijs bewaard, tot de reporterin Marie France Etchegoin van de Nouvel Observateur, er achter kwam wie de vervalser was.

Men veronderstelde dat de pastoor Béranger Saunière wel degelijk deze schat zou gevonden hebben, aangezien hij veel geld spendeerde aan de restauratie van zijn kerk , een grote toren en een rusthuis voor bejaarden liet bouwen

De realiteit is anders : hij vroeg geld aan al de katholieke verenigingen van Europa om een mis te laten lezen voor de afgestorvenen. Hij ontving geld voor een 30tal missen per dag en deed er maar één. Voor deze feiten is hij trouwens veroordeeld door zijn bisschop.

Spijtig genoeg leeft deze legende nog steeds verder.

Pierre Plantard, ter herinnering, was een notoire "Pétainist" en heeft onder de bezetting tijdens W.O.II de anti-joodse en anti-maçonnieke periodiek "Vaincre" gesticht en uitgegeven. Hij was een fanatieke voorstander van de rassentheorie van de nazi's.

2) De piramide van het Louvre.

Op blz 25 leest men "....op uitdrukkelijk verzoek van president Mitterrand, was gemaakt van precies 666 glazen ruiten, een bizar verzoek dat altijd een hangijzer was geweest onder liefhebbers van complottheorieên, die beweerden dat 666 het getal van Satan was."

Men steunt zich hier op de Bijbel waar in Openbaring 13 : 17,18 letterlijk geschreven is dat 666 het getal van het beest is !

De piramide bevat 675 ruitvormige en 118 driehoekvormige glazen ruiten, in totaal dus 793 ruiten en niet 666 !

3) Leonardo Da Vinci wordt hier afgeschilderd als het grootste genie van zijn tijd. Vele van zijn tekeningen en studies zijn echter gecopieerd van voorgangers. Net zoals de hierhoger afgebeelde tekening van de mens gevat in een vierkant en in een cirkel. Deze tekening werd reeds gemaakt door een architect met name VITRUVIUS ( 50 voor JC)

4) Het schilderij waarachter Sophie zich verbergt in het Louvre en de "Madonna in de Grot" voorstelt, meet 1,98 m hoog en 1,23 m breed. Het hoofd van Sophie kan er dus onmogelijk bovenuit steken !

5) De benaming : "La Rose Ligne" is een uitvinding van Dan Brown zelf om een link te leggen naar de Schotse kerk Rosslyn.

Dit zijn 135 ronde platen die de nulmeridiaan van Parijs voorstellen. Uiteraard loopt deze lijn van het Noorden naar het Zuiden. Zij werd gerealiseerd door de Nederlandse kunstenaar Jan Dibbets in 1986 ter herinnering aan de 200ste verjaardag van de geboorte van de Franse fysicus François ARAGO (1786/1853).

De auteur tracht ook een link te leggen van de "Rose Ligne" naar de "windroos" en de roos als bloem, symbool voor geheime en verborgen zaken.

Als je meer wil weten over deze "Rose Ligne" surf eens naar : www.kunstgeografie.nl/dibbets.htm

6) De koperen lijn die getrokken is in de kerk Saint Sulpice in Parijs heeft niets te zien met de meridiaan van Parijs.

Het is dus jammer dat dit verhaal door deze ingrepen volledig ontkracht wordt.

DE FILM :

De film die in mei 2006 uitgekomen is, is van de hand van Ron Howard en volgt zo goed mogelijk het boek. Prof Langdon wordt vertolkt door Tom Hanks en Sophie Neveu door Audrey Tautou.

Het is evident dat bepaalde historische ontledingen niet kunnen weergegeven worden. Hij duurt trouwens al 2 uur 30'.

In Cannes werd hij niet goed onthaald en terecht. Ik denk zelfs dat als men het boek niet gelezen heeft, het niet mogelijk is alles te begrijpen en men zich vlug gaat vervelen.

Dat neemt niet weg dat men en boek en film moet gelezen en gezien hebben.

MEN KAN "DE DA VINCI CODE" ALS FICTIE BESCHOUWEN EN ER NIET VERDER OVER NADENKEN. MAAR ZO SIMPEL IS HET NIET WANT EEN ENQUETE HEEFT UITGEWEZEN DAT MEER DAN 30 % VAN DE LEZERS ALLES LETTERLIJK GELOVEN WAT ERIN STAAT. OP DEZE MANIER WORDT MYTHOLOGIE GESCHAPEN DAT DIKWIJLS UITMOND IN RELIGIE OF GODSDIENST !

Als men alles wil weten over het boek van Dan Brown moet u absoluut "De Da Vinci code gekraakt" van Marie-France Etchegoin en Fréderic Lenoir lezen.

 
Terug naar Frontpagina.