T

"

INTERNETMAGAZINE

OMNIBUS DUBITANDUM !

Laatste keer bijgewerkt in Vendemiaire van het jaar 222.

13de jaargang.

"Eens zal er een wereld zijn zonder goden, zonder koningen en zonder eigendom."
(Jean Jaures)


BESTE LEZER,
Ik ben zeer vereerd dat U mijn Site bezoekt !
Ik hoop dat U er veel genoegen in vindt en misschien een beetje ergernis.
Mag ik U vragen mij, in beide gevallen, Uw bevindingen mee te delen op :
scietcat@skynet.be
Daaaaaaag
Willy

 
HONDERD JAAR GELEDEN BEGON DE EERSTE W.O.  
;

Honderd jaar geleden begon de eerste wereldoorlog en kosstte het leven aan miljoenen mensen.

En dit ondanks de waarschuwingen van de Franse socialistische politicus

JEAN JAURES

"ARBEIDERS SCHIET NIET OP ARBEIDERS" !

Hijzelf werd vermoord op 31 juli 1914.

En vandaag is er nog niets veranderd want men heeft nog niet begrepen dat :

"IN EEN OORLOG MILJOENEN MENSEN DIE ELKAAR NIET KENNEN, ELKAAR DODEN,

TEN VOORDELE VAN ENKELE DUIZENDEN, DIE ELKAAR WEL KENNEN,

MAAR ELKAAR NIET VERMOORDEN !"

 
   
VOETBAL : DE NIEUWE GODSDIENST MET AFGODEN !!!!!  

WK VOETBAL 2014 IN BRAZILIË EN 2022 IN QATAR

Het is weer zover, net zoals in Zuid Afrika in 2010, worden de WK voetbal (en in 2016 de Olympische spelen) ingericht in een land waar de armoede nog steeds toeneemt in plaats van te verdwijnen. Om het stadium in Sao Paulo te kunnen bouwen heeft men aan meer dan 200.000 boeren hun grond onteigend !

Paulo Ito heeft een schrijnende graffiti gemaakt :

Maar in tegenstelling tot Zuid-Afrika, komen er langzaam betogingen op gang in Rio de Janeira en Sao Paulo. Honderduizenden protesteren tegen de corruptie die genesteld zit in alle partijen en tegen de enorme uitgaven voor de WK voetbal, terwijl alles maar duurder wordt. De leiding zit niet in de één of andere politieke partij maar bij DAIANA VENANCIO, een advokate die het goed vindt dat het protest "neutraal" blijft.

Net zoals 2000 jaar geleden is het nog steeds "BROOD EN SPELEN".

Neen het is verergert : nu is het SPELEN maar geen BROOD.

Na Rusland in 2018 is Qatar aan de beurt in 2022.

Bert Wagendorp (columnist bij de Volkskrant) rapporteert dat er momenteel meer dan 1.000.000 Aziatische gastarbeiders uit Nepal, zeg maar slaven, werken om een nieuwe stad te bouwen voor het WK van 2022 in Qatar. Zij werken 17 uur per dag en 7 dagen per week onder extreme temperaturen van meer dan 50 graden en DAGELIJKS STERFT ER EEN MENS. Er zullen dus ongeveer 4000 doden zijn tegen het openen van de poorten.

Hij noemt dit gewoon "crimineel".

Maar wie of wat is de FIFA ?

De "Federation Internationale de Football Association" is opgericht in 1904 door de voetbalbonden van Frankrijk, België, Denemarken, Nederland, Spanje, Zweden en Zwitserland. Bijna alle onafhankelijke landen zijn lid van de FIFA.

De huidige voorzitter sinds 1998 is de Zwitser Sepp Blatter die over een ongebreidelde macht beschikt.

Als landen hun kandidatuur stellen voor het W.K. moeten zij zich houden aan de spelregels die alleen door Blatter opgelegd worden. Zo komt het dat er tijdens het laatste W.K. in Zuid-Afrika er geen camera-beelden mochten gebruikt worden voor de beoordeling van bepaalde spelsituaties.
Erger is dat Zuid-Afrika nu opgezadeld zit met negen nieuwe of gerestaureerde stadions die totaal nutteloos zijn en miljarden dollars gekost hebben terwijl 75 % van de bevolking in bidonville's leeft en met minder dan 1 $ per dag moet rondkomen ! De FIFA zelf heeft aan geheel de operatie wel 1,5 miljard $ overgehouden.Bij het organiseren van de W.K.'s is de FIFA de grootste begunstigde terwijl het gastland met enorme schulden blijft zitten. Een van de vele voorbeelden is Portugal waar enkele stadions van 30.000 zitplaatsen nu nutteloos blijken en zullen moeten afgebroken worden.

Als men dan bedenkt wat voor voorwaarden de FIFA stelt aan België en Nederland, zoals geen BTW, geen bedrijfs- en personenbelasting, een afzonderlijk rijstrook op de autostraden en geen reclame van de door hun niet erkende merken in en rond de stadions,

Het is niet te begrijpen dat onze regeringen geen halt toeroepen aan deze onmenselijke gebruiken en niet stoppen met deel te nemen aan de W.K's.

NIET ALLEEN GODSDIENST IS OPIUM VOOR HET VOLK, MAAR OOK VOETBAL EN DE 22 MILJONAIRS DIE TEGEN EEN BAL SHOTTEN ZIJN DE AFGODEN !!

 
   
"OSTENDE REINE DES PLAGES ....."  

OOSTENDE HEEFT EEN NIEUWE NAAM GEKREGEN

"OSTENDE REINE DES POUBELLES" !

Na 10 jaar afwezigheid zitten de wachtende vissersvrouwen eindelijk terug voor het station  !


 
   
JAN HOET IS HEILIG VERKLAARD !  

Hij prijkt op de eerste bladzijde van alle Vlaamse kranten en is totaal afwezig in de anderstalige gazetten !  Alleen Vlaanderen eert zijn "paus" .  Maar treurt men echt om hem, of wordt hij behandeld zoals hijzelf de anderen behandeld heeft : met veel blabla maar zonder inhoud. Jan Hoet was een mooiprater die de ene kunstenaar de hemel in prees en de andere naar de hel stuurde.

Zijn oordelen waren alleen bedoeld om sensatie te verkopen en om zichzelf in de kijker te zetten.  Hij misbruikte de zo gezegde kunstenaars voor één doel : zichzelf promoten.

Natuurlijk niemand, ook hij niet, kan een exacte definitie geven wat kunst  is.  Maar de wangedrochten van Panamarenko, de "kakmachine" van Wim Delvoye en de hespschellen die geplakt waren op de kolommen van de Gentse Universiteitsaula van Jan Fabre,   als "superieure kunst" aanprijzen getuigt van  totale waanzin.

Laten wij  de Rode vuilbakken van Arne Quinze niet vergeten die met zijn zegen  op het Zeeheldenplein in Oostende staan !  In "Reyers Laat" van 27 februari 2014 heeft men ook gezien hoe er volgens hem over kunst moet nagedacht worden  :  onder de leiding van   Kathleen Cools hebben Wim Delvoye, Luc Tuymans, Jan Fabre en Midas Dekkers  "kunst" trachten te ontdekken  in de verschillende vormen en benamingen van uitwerpsels zoals kaka, stront of poep !

Gelukkig zal de tijd, als enige rechtvaardige rechter, dit alles  in de vergeetput van de geschiedenis doen verdwijnen.

 
   
PAS GELEZEN .....DE ANTI-BIJBEL :  
Hallo beste vriend(in)

Ik heb zopas "ATHEÏSME ALS BASIS VOOR DE MORAAL" van Dirk Verhofstadt gelezen.  Wat zeg ik, gelezen, neen, bestudeerd !  Met een boek, zelfs met dit niet, kun je niemand bekeren…. Maar wel overtuigde gelovigen doen twijfelen en twijfelaars doen zekerheid krijgen dat "GOD EEN UITVINDING IS VAN DE MENS" !En dat er in zijn naam sinds duizenden jaren oorlog gevoerd wordt !

Daarom noem ik dit boek "DE ANTI-BIJBEL" !

Mag ik je vragen dit meesterwerk te lezen, pardon te bestuderen ?

Indien je nog moest twijfelen dan zal je zien dat al je twijfels zullen verdwijnen en dat wij allen tezamen een nieuwe rechtvaardige wereld kunnen opbouwen.

Een ideale wereld zoals John Lennon het zo prachtig gezongen heeft :

Imagine there's no countries,
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace


 
   
ALAN TURING  

"The Queen" zegt eindelijk sorry .....

Alan Turing bouwde de eerste computer waarmee hij de "Enigma-code" (van Nazi-Duitsland) ontcijferde en op deze manier duizenden mensenlevens redde gedurende W.O.II. Maar hij was homoseksueel en werd in plaats van gehuldigd .... vernederd, zelfs veroordeeld. Ten einde raad heeft hij zelfmoord gepleegd door in een appel te bijten waarin hij voordien cyanide had gespoten ! Het logo van "Apple" is een verwijzing en dankbetuiging.

In het Saksvillepark in Manchester staat er trouwens ook een standbeeld waar hij op een bank zit met een appel !

Nu, veel te laat, heeft hij eerherstel gekregen ....met de excuses van de Queen !!!!

 
HET EEN BIER IS HET ANDERE NIET ......


Albert Moortgat nam in 1914 de brouwerij over van zijn vader Jozef Moortgat. Hij lanceerde de "Victory Ale".

In 1940 werd "Victory Ale" tot "Duvel" omgedoopt en Albert Moortgat, oorlogsburgemeester van de gemeente Breendonk, adverteerde in het "VNV" dagblad "Volk en Staat" :

"EEN VOLK ! EEN STAAT ! EEN BIER ! MOORTGATS BIER : DUVEL !"

Terzelfdertijd werden er in het fort van Breendonk honderden verzetsstrijders gemarteld en vermoord door Vlaamse SS'ers !

 
HET KAPITALISTISCH SYSTEEM_
WEG MET DE GODSDIENSTVRIJHEIDIn naam van een zogezegde "godsdienstvrijheid" staat iedere godsdienst nog steeds boven de wetten van ons land.

Mijn grootouders, ouders en ikzelf hebben gedurende tientallen jaren gevochten, hier in ons democratisch België, tegen de alomvertegenwoordigde macht van de RKK. En nog steeds doen zij wat zij willen : kijk maar naar de pedofilieschandalen.

Het is dus hoog tijd dat men een einde stelt, en dit voor alle godsdiensten, aan hun vrijheid, want in naam van deze vrijheid worden er nog dagelijks mensen onderdrukt.

Ook dient er een definitief einde te komen aan de financiële ondersteuningen van de "erkende" godsdiensten en hun scholen. Trouwens godsdiensten dienen niet erkent te worden !

Op deze manier zal het dragen van een boerka of niqab automatisch verboden zijn, want het bedekken van het aangezicht is in België reeds sinds lang niet toegelaten.

Als men bedenkt dat er 1800 katholieke "Kerkfabrieken" zijn, die steeds te weinig geld hebben en waaraan de gemeenten jaarlijks meer dan 70.000.000 euro spenderen !

Ook in het Gemeenschapsonderwijs moeten de lessen "godsdienst" en "zedenleer" vervangen worden door een les in "Algemene Filosofie" waarin alle godsdiensten en opinies, zowel politieke als morele, aan bod komen. De kinderen moeten leren in welke wereld zij leven en kunnen dan voor zich zelf, zonder druk van buiten uit, kiezen wat zij al dan niet willen geloven.

Marie-Dominique Simonet, Waalse minister van onderwijs (CdH) heeft ook reeds in de Waalse regering in voorstel in deze zin gedaan en kon op een zekere aanhang rekenen.

ALLEEN OP DEZE WIJZE KAN ER EEN ECHTE SCHEIDING TUSSEN KERK EN STAAT GEREALISEERD WORDEN !!

 
OSTENDE MON AMOUR :


Oostende is een zeer mooie en aangename stad met een boeiende geschiedenis !
Hieronder kan jij dit alles lezen en bewonderen !

- Ostende Mon Amour
- Ostend Night and Day
- Old Ostend.
- De Oostendse Cie
-
Dikke Mathille
-
Het Beleg van Oostende
- Interbellum
-
Oorlog 1940-45
-
Oostende onder water
- Storm in 1987
-
Leopold II
-
Den Hof.

 
DE OORSPRONG EN IDEOLOGIE VAN HET VLAAMS BELANG :Na de veroordeling voor racisme van de drie vzw's van het "Vlaams Blok", heeft men deze partij ontbonden en een nieuwe gesticht : "Vlaams Belang". Niets is er echter veranderd : het zijn dezelfde leiders voor en achter de schermen. Trouwens voor het nieuwe logo heeft men niet lang moeten zoeken want het stond reeds op "Berkenkruis" het lijfblad van de Vlaamse SS'ers.

Steeds meer ziet men het Extreem rechtse gedachtengoed in Europa en ook in de USA oprukken. Om er meer over te weten en opdat men later niet zou kunnen zeggen "Wir haben es nicht gewusst" surf eens naar :

VLAAMS BELANG

 
DE RECHTVAARDIGE RECHTERS :


ISinds oktober 2012 is de restauratie begonnen van het "Lam Gods" in het Gentse Museum van Schone Kunsten. Dit minitieus werk zal ongeveer 5 jaar in beslag nemen.

Als men naar : http://vaneyck.kikirpa.be surft kan men vanaf nu door middel van infraroodbeelden de ondertekeningen van al de panelen van het "Lam Gods" bekijken, uitgezonderd voor de "Rechtvaardige Rechters" ! Zou het toch kunnen dat er met deze "kopie" iets niet in orde is ?

In april 1934 werden twee panelen van het "Lam Gods" gestolen. Het waren de "Johannes de Doper" en "De Rechtvaardige Rechters". Het eerste paneel werd na afzienbare tijd teruggegeven. Het tweede is nog steeds verdwenen ondanks vele opzoekingen. Dit paneel werd vervangen door een copie. Maar niet iedereen denkt er zo over en sommigen, en niet van de minsten, denken zelfs dat, mits enkele aanpassingen, het origineel terug op zijn plaats zit.

Om er meer over te weten surf naar :

MYSTERIE VAN DE R.R.

 
RUIMTEVAART :

"Onderzoek naar leven op de rode planeet moet even wachten "!

Het is onbegrijpelijk dat men miljarden dollars in het ruimteonderzoek blijft pompen met de bedoeling achter "leven" te zoeken op andere planeten, terwijl er hier op onze planeet tientallen miljoenen mensen sterven bij gebrek aan geld ! Britse wetenschappers hebben ontdekt dat er onder het Afrikaans vasteland enorme waterreserves zitten, die mits de nodige geldelijke inspanning, naar boven kunnen gepompt worden en miljoenen mensenlevens redden !!!!
In de maand augustus 2012 heeft men terug een Jeep naar de planeet Mars gestuurd voor bodemonderzoek. Terug miljarden dollars naar "de maan". Wanneer zal dat eens eindigen ?????

Om er meer over te weten surf naar :

RUIMTEVAART.

 
ASTROLOGIE :


Velen geloven in de astrologie en verwarren dit met de Astronomie. Astronomie is wetenschap, terwijl astrologie gewoon leugen is die duur verkocht wordt ! Zopas vernemen wij dat de Vlaamse Socialistische Minister van Media, Ingrid Lieten terecht de "astrotelevisie" verboden heeft !

Om er meer over te weten surf gewoon naar :

ASTRONONSENS !

HET 6DE ZINTUIG !

 
CHURCH OF SCIENTOLOGY :In 1950 verscheen het boek "Dianetics, Leidraad voor het Menselijk Verstand" geschreven door Lafayette Ronald Hubbard (LRH). Het boek was een enorm succes en werd in verschillende talen vertaald. Er vormden zich groepen mensen die de methode van Dianetics trachtten toe te passen op zichzelf en anderen. Daaruit is dan enkele jaren later een sekte gegroeid die de naam kreeg van "Church of Scientology".

Om er meer over te weten surf naar :

CHURCH OF SCIENTOLOGY

 
INTELLIGENT DESIGN :


De nieuwe sekte : "Creationisme" of het "Intelligent Design" heeft ook in haar agenda een fundamentalistische moraal staan wat een zeker gevaar inhoud voor onze huidige vrije samenleving ! Daarom heeft de parlementaire vergadering van de Raad van Europa een resolutie aangenomen die zich kant tegen het onderwijzen van het creationisme als vak in het onderwijs (uitgezonderd godsdienst) .

Om er meer over te weten surf naar :

INTELLIGENT DESIGN

 
DE SPAANSE BURGEROORLOG :


Op 18 juli 1936 begon de burgeroorlog in Spanje en voor velen ook de 2de Wereldoorlog want een land, Spanje, met een democratisch verkozen regime werd aangevallen door gewapende fascisten gesteund door Duitsland en Italië !

Om er meer over te weten surf naar :

SPAANSE BURGEROORLOG.

 
VERBODEN CARTOONS :


Alle godsdiensten, vooral deze uit de Bijbel, steunen op de angst en de vrees voor "god". Het was dus, vooral in de Katholieke Kerk ("De naam van de Roos"), verboden van te lachen, met gelijk ook wat ! Tot voor kort kon men zelfs vervolgd worden voor "godslastering". Want de lach verdrijft de angst en als men geen angst meer heeft, hoeft er ook geen god meer te zijn die ons kan "bevrijden" en uiteraard geen priesters om donderpreken af te steken !

Wij maken dus, vandaag nog, steeds mee dat bepaalde godsdiensten tekeningen gaan verbieden omdat zij ons doen lachen en ter zelfder tijd de waarheid vertellen !

Om er meer over te weten surf naar :

VERBODEN CARTOONS.

 
EXPO 58 :


IIn 1958 was er de "Expo 58" in Brussel als eerste naoorlogse wereldprimeur. Alle mensen in Europa waren gelukkig en dachten : gedaan met oorlogen en onderdrukking ! Alles zou beter worden !

Meer détails op :

EXPO 58

 
D'OUDE SCHOENDOZE :
"Hij wandelt langzaam langs de vele kraampjes met allerhande rommel. Oude boeken, porseleinen beeldjes, keukengerief, naar mottenbollen riekende afgedragen kleren. Alles wat eens nieuw en met liefde gekocht was, ligt hier nu op een hoop, afgedankt, te wachten op een "tweede leven". Ergens heeft hij eens gelezen dat er een groot verschil bestaat tussen "antiek" en "brocante" :

HET EERSTE IS POEN EN HET TWEEDE POËSIE !

. . . . .
Kleine verhaaltjes over en van een rebelse jongen die nog steeds op zoek is naar een ongrijpbare ster ....

Surf naar : D'OUDE SCHOENDOZE.

PARKINSON :
De verschrikkelijke ziekte van Parkinson grijpt van langs om meer om zich heen en kan zowel bij jonge als bij oude mensen toeslaan.
Surf eens naar :
www.jopark.eu om er meer over te weten !

 
OPROEP

DE REPUBLIKEINSE KRING- Voor dezen die denken dat de monarchie ouderwets en voorbijgestreefd is en België beter een Republiek kan zijn, is er sinds enkele tijd de vereniging : "Republikeinse Kring" .

In Franstalig België heeft men ook reeds een politieke partij opgericht die de republikeinse idee verdedigt : "Le Parti Republicain Belge".
Surfen naar :
www.leprb.be

 
EN TOT SLOT :


Het denken mag zich nooit onderwerpen
noch aan een dogma;
noch aan een partij;
noch aan een hartstocht;
noch aan een belang;
noch aan een voordeel;
noch aan om het even wat, maar uitsluitend aan de feiten zelf.
Want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken !

La pensée ne doit jamais se soumettre
ni à un dogme,
ni à un parti,
ni à une passion,
ni à un intérêt,
ni à une idée préconçue,
ni à quoi que ce soit,
si ce n'est aux faits eux-mêmes,
parce que, pour elle, se soumettre, ce serait cesser d'être.

Henri Poincarré.

LE CHAT VAGABOND
Déesse et Maîtresse !

Aantal bezoekers :http://counter.digits.net/?counter=zwerfkat&template=old

Hartelijke dank voor je bezoek en ik zou het aangenaam vinden mocht je mij je opmerkingen kenbaar maken op : scietcat@skynet.be !

Er mag niets gekopieerd worden zonder de schriftelijke toelating van de webmaster.