VORIG ACTUEEL.

MIJN ERGERNISSEN EN VREUGDEN :

MAART 2012

- NONKEL PATER.
Het is niet toevallig, dat nu het blazoen van de RKK danig besmeurtd is, men een uitzending maakt over de "goede paterkens" in Kongo. Natuurlijk zullen de "paterkens" nu vertellen over "al het goede" dat zij daar gedaan hebben, maar dat dit alleen ter "mere ere en glorie van god" gebeurde en niet voor de algehele ontwikkeling van de inboorlingen, zullen zij wel verzwijgen.
Enkele opmerkingen :
Ik heb mij altijd afgevraagd waarom er ter plaatste affiches verspreid werden van een "blonde Jezus" terwijl hij in werkelijkheid toch donker kleurig haar zou gehad hebben. Daarmee wilden zij de superioriteit van het blanke ras benadrukken.
- Waarom mochten alleen de gedoopte kinderen naar school ?
- Waarom werden de meisjes alleen huishoudelijke taken aangeleerd ?
- Waarom er, tot kort voor de onafhankelijkheid, buiten enkele technische richtingen, geen volledig humaniora bestond?
- Waarom de "slimmen" enkel naar het klein seminarie gestuurd werden ?
- Waarom de eerste Neutrale Officiële Scholen opengingen in Leopoldstad (Kinshasa) in 1958, dus amper 2 jaar voor de onafhankelijkheid, terwijl de rest stevig in handen bleef van de missionarissen (zowel katholieke als protestante) ?
- Waarom er aan de Belgische kolonialen en militairen aangeraden werd alleen Kiswahili of Lingala met hun ondergeschikten te spreken en hun dus geen Frans te leren ?
Het is een feit dat onze respectievelijk regeringen stelselmatig hebben nagelaten zich effectief met de opvoeding van de Kongolese inwoners te bemoeiën en alles over gelaten hebben aan de paterkens.
En dit, terwijl in de omringende kolonieën van Frankrijk en Engeland, sinds 1945 de intelligente inwoners naar Parijs of Londen mochten gaan studeren !
- HISTORISCH ERFGOED :
Vele kerken en kathedralen, kloosters en abdijen, behoren tot ons "historisch erfgoed" en worden onderhouden en gerestaureerd door de gemeenten, de provincies of de gemeenschappen.
Maar waarom kunnen de kerkfabrieken daar zelf niet voor zorgen ? Voor mij blijven de tempels (of kerken) van gelijk ook welke godsdienst meters hoge symbolen van de morele en filosofische onderdrukking van de bevolking. Waarom moet ook het deficit van die kerkfabrieken steeds betaald worden door de gemeenten zonder de minste boekhoudkundige contrôle ?
De bisdommen maken enorme winsten en de kerkfabrieken maken steeds verliezen ! Hoe valt dit te rijmen ?
Een enkele oplossing : ALLE subsidies aan ALLE godsdiensten afschaffen !
IN VITRA FERTILISATIE :
Marleen Temmerman, Prof. en gynaecologe, vindt terecht dat de paus de gezinnen en wetenschappers beledigt, als hij zegt dat de IVF-kinderen "niet uit liefde gemaakt zouden zijn" en dat "de wetenschappers het werk van god overnemen".
Zij vindt terecht dat hij zich teveel bemoeidt met dingen waarvan hij geen verstand heeft !
WANNEER GAAN DE DEMOCRATISCHE REGERINGEN EENS HUN AMBASSADEURS UIT HET VATIKAAN TERUGTREKKEN EN DEZE MINI-STAAT (DIKTATUUR) NIET MEER HERKENNEN ?
 
JANUARI 2012
- "DEAD DARLINGS" :
In Amsterdam is er een nieuw soort van kunstveiling ontstaan. Men kan kunstwerken (foto's, schilderijen ...) kopen maar .... de naam van de kunsternaar wordt niet vermeld ! Men koopt dus alleen omdat het "kunstwerk" je behaagt.
In feite zou men dat ook moeten doen met de grote hedendaagse meesters, die nu alleen verkocht worden op basis van hun naam en het hier enkele om een "goede" investering gaat en niet om gevoel !
Vele "kunstbewonderaars" die musea bezoeken ziet ge maar vol bewondering blijven staan voor kunstwerken als zij de enorme prijzen kennen die vermeldt worden door de gidsen.
Modigliani zei het reeds in de 19de eeuw : "l'Art se vend, l'art est foutu !"

- GODSDIENSTLESSEN :
Ik zou zeggen "eindelijk"....
Inderdaad, ik pleit reeds sinds 1970 voor het vervangen van AL de godsdienst- en moraallessen in het Gemeenschapsonderwijs door een les in "Algemene filosofie" en heb, bij de "Oudervereniging voor de Moraal" een soortgelijk voorstel ingediend aan de heer Ukhof, inspecteur voor de lessen Zedenleer , maar zonder resultaat !
Mieke Van Hecke heeft zich behoorlijk opgewonden tijdens een uitzending van de 7de dag .... zij moet begrijpen dat haar achterhoede gevecht niet veel meer zal uithalen ! Godsdienst van gelijk ook welke kleur en ook athëisme blijven een privé-zaak !
Het is natuurlijk onontbeerlijk dat men op een NEUTRALE MANIER les geeft over de verschilende filosofische overtuigingen die in onze maatschappij leven.
Maar waarom niet beginnen bij het 1ste jaar van het middelbaar ?

- WATER AANWEZIG OP EEN MAAN VAN JUPITER !

De USA en Europa schikken samen te werken om een zending naar de manen van Jupiter te realiseren ! Als men bedenkt hoeveel dat zal kosten, terwijl met hetzelfde geld men miljoenen mensen in Afrika van stromend water zou kunnen voorzien.
Ik vind dit onverantwoord !
- BLOKKEN !

Ben Crabbé kan het niet laten, tijdens zijn meesterlijke opgevoerde show, er de nadruk op te leggen dat sommige kandidaten "uit een degelijke Katholieke School" komen of "Goeie Vlaamse Katholieke mensen" zijn.
Wanneer zal hij eindelijk eens beseffen dat de VRT neutraal moet zijn ?
- DE WERELD VERGAAT IN 2012 !

Sinds enkele tijd steken de "doemdenkers" en allerhande godsdienstige sekten terug de kop op onder het moto dat volgens de Maya's de apocalyps zal losbarsten op 21 december 2012 ! Dit werd uitgevonden door José Arguëlles en beschreven in zijn boek "The Mayan Factor", maar wordt echter volledig tegengesproken door de archeologen !
Het ergste is echter dat al deze "profeten" er misbruik van maken om terug geld in te zamelen, onder andere voor het bouwen van bunkers, waarin men zou kunnen schuilen !
Angst is de basis van alle godsdiensten en waarzeggerij ......
- DE KATHOLIEKE KERK ZWENKT NAAR LINKS !
Mijn verwondering was (kortstondig) groot toen ik de preken hoorde van de paus van Rome en Mgr Léonard van België : de katholieke kerk die het kapitalisme veroordeelt. Het is nog niet zo lang geleden dat er donderpreken afgeschoten werden in onze kerken tegen al dezen die links waren.
Natuurlijk moet de kerk terug een vijand vinden, nu zij, door die duizende gevallen van pedofilie en de beerputten die eindelijk open gaan, zeer beschaamd in een hoek moet kruipen !
Zij tracht de aandacht te vestigen op de economische crisis maar vergeet erbij te zeggen dat zij zelf een steunpilaar is van het ongebreidelde kapitalisme !
Zij blijft echter de grote meester in de hypocrisie : "luister naar mijn woorden maar kijk niet naar mijn daden !"
- MANAGEMENTVENNOOTSCHAPPEN :
Managementvennootschappen zijn BVBA die opgericht worden door kaderleden en zelfstandigen, zoals dokters, dus VEELVERDIENERS om de belastingen te omzeilen. Zij betalen op deze manier maximum 33 % in plaats van 50 % ! Nogmaals zijn het de "zwakste" schouders, zoals arbeiders en bedienden, die de zwaarste lasten dragen !!!!

DECEMBER 2011
SINTERKLAAS
Lang geleden, voor de 2de W.O., toen ik 6 was, werd mijn vader, een "ijzerenwegpiet" ziek en vroegtijdig gepensioneerd. Hij kreeg een pensioentje van amper 600 frank waarmee mijn ouders moeilijk konden rondkomen.
Tijdens de eerste week van december, op weg school, moest ik voorbij twee enorme vitrines van een speelgoedwinkel, waar ik minuten lang bleef kijken naar electrische treintjes en prachtige auto's.
De avond van 5 december nam mijn moeder mij bij de hand om de stad in te gaan. En wij gingen ook naar deze winkel waar tientallen kinderen zich voor de grote vitrines verdrongen om naar Sneeuwwitje en de 7 dwergen te kijken die in 't rond dansten op de maten van een vrolijke muziek. Het was alsof ik in een andere wereld beland was. Ik wilde niet weg en wij bleven lang dromen.
Het was bitter koud en het begon te sneeuwen.
Met tranen in de ogen en zachte dwang trachtte mijn moeder mij terug naar huis te loodsen.
"Zie je, dat alles is maar een sprookje en bestaat in de werkelijkheid niet, net zoals Sinterklaas ! Zes december is heel eenvoudig het feest van alle kinderen en hun ouders geven hen dan speelgoed en lekkers. Maar aangezien papa ziek is en wij praktisch geen geld hebben zal je dit jaar met weinig tevreden moeten zijn ....."
Ik begreep dit niet heel goed, maar vroeg of ik volgende dag nog eens naar Sneeuwwitje mocht komen kijken.
"Natuurlijk, wij zullen iedere dag komen zolang het duurt" !
Dit was dus mijn "Sinterklaas" en ook de "Sinterklaas" van alle arme kinderen.
Op school kon ik het niet laten aan al mijn vriendjes, tot grote ergernis van de leraar, te vertellen dat Sinterklaas niet bestond.
Veel later hebben mijn vrouw en ik nooit het sprookje van Sinterklaas aan onze kinderen verteld.
Sprookjes als van Sinterklaas dienen de katholieke kerk om haar imago op te smukken. Laten wij echter niet vergeten dat de RKK gedurende vele eeuwen niets anders gedaan heeft dan sprookjes verteld, terwijl zij duizenden vervolgd en verbrand heeft.
Het rassenprobleem is ook afschuwelijk : waarom is Sinterklaas blank en de Piet zwart ?
Enkele jaren geleden hebben de studenten van UGent eens een alternatief Sinterklaasfeest georganiseerd : Sinterklaas was zwart en de Piet was blank !
Prachtig was dat !!!!
OKTOBER 2011

- DE ZWARTE MIDDELEEUWEN ZIJN TERUG :
In Engeland en Nederland hebben de respectievelijke vorstinnen hun onderdanen gewaarschuwd "dat er harde tijden van besparingen" op komst zijn. Nadat zij dit voor het parlement en de TV verklaard hadden zijn zij teruggereden in hun .... gouden koetsen.
Warren Buffett één van de rijkste mensen ter wereld uit de USA wil wel, net zoals onze nationale Burggraaf Etienne Davignon een tijdelijke crisisbelastingetje betalen.... quel beau geste !
Wat kan het hun schelen, zij betalen toch altijd maar een minimum aan belastingen aangezien zij zich kunnen omringen met de beste experten ter zake !!!!
Boer Clerck het Vlaamse Goddelijke monster krijgt een schadevergoeding van 25.000 euro omdat de rechtzaak over fraude van een half miljard euro nog steeds niet afgehandeld is. En wie zorgt ervoor dat daar geen schot in komt ?
De RKK wentelt zich als een "duivel in een wijwatervat" om aan de vele betichtingen van pedofilie te ontsnappen en de onderzoeksrechter de Troy dient plotseling ontslag in. Is dit toeval of niet ?
En ondertussen worden de armen steeds armer en de rijken steeds rijker !!!!!!
Wanneer wordt de guillotine van onder het stof gehaald ?
- JEZUS :
Waar is Jezus gedoopt ? Twee landen, Israël en Jordanië, die men toch niet "christelijk" kan noemen zijn een bizar conflikt aan het uitvechten over de plaats waar Jezus zou gedoopt zijn in de Jordaan. Is het op de Israëlitisch Westelijke oever (Qasr al-Yahud) of op de Jordaanse Oostelijke oever (Al Maghtas) ?
Het gaat hier natuurlijk niet om het geloof in Jezus, maar om het geld van de duizende christelijke toeristen, pardon, pelgrims !
Als men dan bedenkt dat niemand kan bewijzen dat Jezus van Nazareth echt geleefd heeft om maar te zwijgen over de mythologische figuur van Jezus Christus.
Maar ja, "geld stinkt niet" !!!!!
- UNIVERSITEITEN :
Dag - en weekbladen staan vol van verschillende meningen over de kwaliteit van ons onderwijs en eventuele hervormingen. De eerste jaars van bepaalde richtingen aan de universiteiten kunnen de toevloed amper aan. Het is een enorme veruitgang in vergelijking met een halve eeuw geleden toen alleen de kinderen van de rijken konden studeren en anderen direct de werkvloer op moesten. Dezen die volharden gingen dan jarenlang naar de avondscholen om toch een carrière uit te bouwen.
Onder het voorwendsel van de studies te democratiseren heeft men de maturiteitsproeven, baccalaureaat en ingangsexamens afgeschaft ! Daardoor komt het dat de eerste-jaars meer dan vol zitten en het percentage van de geslaagden heel erg laag ligt want velen "voelen zich geroepen maar weinig zijn uitverkoren".
Resultaat: verlies aan tijd en geld voor de studenten, ouders en de universiteiten.
Het onderwijs moet op alle niveaus VOLLEDIG GRATIS zijn. Maar er moeten strenge regels komen vooraleer men toegelaten wordt, zoals bijvoorbeeld terug een baccalaureaat invoeren bij wijze dat het kaft van het koren gescheiden wordt.
Iedereen zal er wel bij varen !
- NEDERLANDS :
Het is onwaarschijnlijk te moeten vaststellen dat men steeds meer voorstanders vindt om, in plaats van het Algemeen Nederlands aan te leren, het verkiest van een streektaal te onderwijzen. Middelbare scholen in Noord Frankrijk starten met het onderwijzen van het West-Vlaemsch als tweede taal.
Hier in Vlaanderen wordt het Frans verwaarloosd terwijl wij overrompeld worden door het Engels. Het is niet te verwonderen dat vele Walen er de voorkeur aan geven Engels als tweede taal te leren i.p.v. het Nederlands !
Men spaart geld noch moeite om soaps te maken in de ene of andere "vloamse" streektaal zodoende dat de Vlamingen zelf hun eigen taal niet meer correct kunnen spreken.
Resultaat : over enkele decennia zal het A.N. volledig verdwenen zijn !
Is dat de wens van onze "Flaminganten" ????
- NEONAZISME :
In Duitsland heeft de regering een grote "neonazistische" groepering verboden en in Dendermonde wordt de leider van de Belgische groepering "Bloed, Bodem Eer en Trouw" terecht tot meerdere jaren cel veroordeeld.
Is het dan niet verwonderlijk dat er in het Mercatordok in Oostende een plezierjacht ligt met niet mis te verstane tekening en naam :

De tekening is een twaalfarmig hakenkruis en wordt de "Zwarte Zon" genoemd. Het was ook een van de emblemen van het "Thulegenootschap" en van Himmler. Daarbij komt nog dat, toevallig of niet, "Blondi" de naam was van de herdershond van Hitler !
Om er meer over te weten surf naar de rubriek "symbolen" van het VLAAMS BELANG
- STIERENVECHTEN :
Toch iets positiefs :
Langzaam maar zeker zal die afschuwelijke "sport" verdwijnen. Vanaf volgend jaar zijn in grote delen van Spanje, waaronder Barcelona, de corrida's verboden !
Eindelijk zullen de "moedige" Spanjaarden hun bravoure op iets anders moeten uitwerken dan op deze prachtige onschuldige dieren !

 
SEPTEMBER 2011
- DE RUIMTEVAART :

Het Amerikaanse ruimteveer Atlantis is voor de laatste keer geland donderdag 21 juli 2011 op Cape Canaveral. Na dertig jaar wordt de pendeldienst tussen de Aarde en de ruimte definitief stop gezet. Misschien zal men er eindelijk eens aan denken, in plaats van achter water te zoeken op Venus, die miljarden dollars in het vervolg te gebruiken om de miljoenen mensen in Afrika te helpen en ze niet te laten sterven van honger en dorst !

- DE PAUS IN SPANJE :

Het is verwonderlijk dat er toch een grote tegenbetoging gekomen is naar aanleiding van het Pausbezoek aan Spanje op 18 juli 2011. Dit bezoekje kost de Spaanse staat ongeveer 60 miljoen euro en zet bij vele Spanjaarden kwaad bloed in deze crisistijd.
Men mag niet vergeten dat als zijne "heiligheid" de paus van Rome een land bezoekt voor de ene of andere bijeenkomst, dit land AL DE KOSTEN DRAAGT van dit uitstapje.
Overal spreekt men over besparen maar ik heb nog nergens gehoord of gelezen dat het Vaticaan financiële moeilijkheden zou kennen..... Het is niet moeilijk als men niets anders doet dan ontvangen en nooit geen bal moet uitgeven !

- "QUEL BEAU GESTE !" :

In navolging van één van de rijkste mannen ter wereld, Warren Buffett uit de USA, stelt Burggraaf Etienne Davignon voor dat de superrijken (wie zijn dat ?) van ons landje een tijdelijke crisisbelasting zouden betalen !
Men moet echter weten dat de 1200 rijkste mensen van de wereld samen 4.500 miljard dollar waard zijn, wat meer is dan voor het uitbreken van de eerste crisis. Dit wordt beweerd door de CADIM (Comittee for the Abolition of Third World Debt). De 500 rijkste mensen hebben meer kapitaal dan de 416 miljoen armste mensen en bijna een miljard mensen hebben dagelijks honger.
Het comitee pleit dan ook voor een jaarlijkse taks op het bezit van de allerrijksten ! Waarom staat dit niet in geen enkel programma van geen enkele politieke partij ?
Etienne Davignon zou trouwens een halve eeuw geleden betrokken geweest zijn bij het "onschadelijk" maken van Patrice Lumumba !

- PUKKELPOP :

Het drama van Pukkelpop heeft aanleiding gegeven tot afschuwelijke reacties alsdat dit de "STRAF VAN GOD ZOU ZIJN VOOR EEN GODDELOZE JEUGD DIE AAN NIETS ANDERS DENKT DAN PLEZIER, SNUIVEN EN NEUKEN".
In de USA waar de orkaan "Irene" voorbijtrok noemt de presidentskandidate voor de Tea-party, Michèle Bachmann, dit ook een "teken" van god !
Dit schijnt uit een vorige eeuw te komen ! De controverse of god een “god van liefde” is, of een “wraakzuchtige god” spruit voort uit hetgeen men ons gedurende eeuwen  heeft wijs gemaakt ! De bijbel staat vol met voorbeelden van beide gevallen en ik ben de tijd nog niet vergeten toen mijnheer de pastoor van op het kansel donderpreken afstak tegen al dezen die voor de socialisten zouden stemmen.
Gelovige filosofen als Rik Torfs en Hans Geybels trachten nu deze onzin af te zwakken en het “geloof in god” te redden met te beweren dat  god onontbeerlijk is om troost te vinden ! Hetgeen ook een drogreden is, want op deze manier hopen zij  de leegloop uit de kerken tegen te houden.
Wanneer gaat men eindelijk eens begrijpen dat god niet de mens geschapen heeft maar dat GOD UITGEVONDEN IS DOOR DE MENSEN ! In het begin was het om de geheimen van de wrede natuur te begrijpen of te aanvaarden. Maar later heeft men er  misbruik van gemaakt om de medemens te onderdrukken.  Hetgeen trouwens nog gebeurt !
Met knielen en bidden zal men deze catastrofen niet verhinderen.
Belangrijk echter is dat uit dit drama  nu de lessen getrokken worden voor de toekomst, zoals bij voorbeeld : beperking van het aantal deelnemers; vluchtwegen voorzien; veilige constructies van tenten en schuilplaatsen; een krachtig GSM-netwerk .....
De mens kan alleen op zichzelf rekenen !

- HET BOERKAVERBOD :

Rachid Nekkaz een rijke Franse zakenman van Algerijnse afkomst betaalt in Frankrijk en België de boetes voor het dragen van een boerka.
Ter herinnering : een boerka is een vrouwelijk kledingsstuk dat niet alleen het gehele lichaam bedekt, maar ook het volledige aangezicht. De ogen zitten verscholen achter een soort tralie !

Ik twijfel niet aan de goede bedoelingen van deze man. Zijn gehele redenering geteugt van een zeer democratische instelling zonder het minste religieus fanatisme.
Toch vind ik dat hij ongelijk heeft als hij zegt dat het "boerkaverbod" antidemocratisch is ! Er zijn misschien moslima die dit afschuwelijk kledingstuk uit vrije wil dragen, maar de grote meerderheid doet dit uit angst voor hun vader, broers of echtgenoot en dit is niet toelaatbaar in onze Westerse democratie waar men honderde jaren heeft gevochten tegen het religieus fanatisme en de onderdrukking van de vrouw.

- HOMEOPATHIE :

De controverse rond de geneeskracht van homeopathie blijft levendig. Zij wordt zelfs toegepast door gewone huisdokters ! Velen zijn er echter zeker van dat het hier gewoon om een placebo-effect gaat.
Als er veel mensen bij de "homeopaat" lopen is dit ook een groot gedeelte de schuld van de klassieke huisdokters zelf. Zieke mensen, of mensen die denken dat zij ziek zijn, de "malade imaginaire" bestaat nog, gaan op zoek naar een LUISTEREND OOR !
Dat is dan de deur openzetten voor alle soorten charlatans en bedriegers die de indruk wekken dat zij bezorgd zijn over de gezondheid van de patiënt !
Wanneer gaan onze geneesheren begrijpen dat zij verplicht zijn, als zij de mensen willen helpen, geduldig naar hen te luisteren.
Een geruststellend woord kan wonderen verrichten !

- VNV :

Het is toch tekenend dat er terug een vereniging bestaat met hetzelfde letterwoord als voor en tijdens de oorlog ! "VNV" of "Vlaams Nationaal Verbond" dat pro nazi was !
Nu staat het voor "Vlaamse Nationale Vrienden" t.t.z. de vrienden van Bart De Wever. Heel ver van het vooroorlogse VNV staan zij niet want op hun bijeenkomsten gaat het over hun homohaat, racisme en hun afkeer tegen alles wat links is !

 
JULI 2011
Op 22 juli 2011 pleegt de Noor Anders Behring Breivik een aanslag met een bomauto en vermoordt hij tientallen jonge mensen van de Sociaaldemocratische Noorse Arbeidsparij die op kamp waren op het eiland Utaya ! In totaal heeft hij 77 mensen vermoordt.

Hij is een totaal uitgesproken neonazi met bewondering voor Paul Beliën die hij 80 maal citeert in zijn meer dan 1500 pagina's op Internet gepubliceerd manifest tegen al wat links is.

Hetgeen er in Oslo gebeurd is, is op het eerste zicht, onvoorstelbaar. Maar als wij even teruggaan in de geschiedenis , zien wij heel duidelijk hoe dit reeds vroeger kon plaats vinden in Europa. In de jaren 30 van vorige eeuw, bij de opkomst van het nazisme, met enen Adolf Hitler, begon het ook met het prediken van haat tegenover de Joden ! Eerst werden hun winkels stukgeslagen, daarna kwam er een "Berufsverbot", dan de "Kristalnacht" en uiteindelijk de uitroeiing van 6.000.000 Joden ! Niet alleen in de KZ maar ook in Rusland werden gehele Joodse dorpen, met kinderen en ouderlingen, zonder het minste medelijden door de SS-troepen (waaronder Vlamingen) "ausgerottet" !

Als men gedurende jaren haat predikt en andere bevolkingsgroepen bestempeld als "Unterras", komt eens de dag dat sommigen zich geroepen voelen de daad bij het woord te voegen en overgaan tot het uitmoorden van andersdenkenden.

Het getuigt van een onwaarschijnlijke hypocrisie wanneer de leiders van het Vlaams Belang, met de hand op het hart, komen verklaren dat zij niet verantwoordelijk zijn en dat het hier gaat om een "op hol geslagen psychopaat" !

 
JUNI 2011

AMNESTIE.

Het was ongeveer 20 jaar geleden dat het VB nog eens een wetsvoorstel over amnestie had ingediend ! Tot ieders verwondering is dit in de Senaat aangenomen. Alle Franstalige partijen hebben tegengestemd. Maar bij de Vlaamse partijen was er maar één die niet akkoord ging : GROEN !!!

Daarbij komt nog dat de Vlaamse Minister van Justitie Stefaan De Clerck spreekt over "vergeten".

Het is niet verwonderlijk dat onze Franstalige landgenoten op hun "achterpoten" staan ! Ik ook, als 80 jarige en zoon van een verzetsstrijder en werkweigeraar, ben diep verontwaardigd en ontgoocheld in de Vlaamse socialistische partij !

Dat de SS-Langemarck alleen tegen het "rode gevaar" gevochten heeft is een drogreden wat wel degelijk blijkt uit de hierhoger afgebeelde affiche.

Men kan zich dus voorstellen wat er zal gebeuren als de "Republiek Vlaanderen" een feit zal zijn :

- amnestie en schadeloosstelling aan al de collaborateurs.
- straten en pleinen noemen naar Jos Van Severen, Staf Declercq, Wies Moens, Elias, Tollenaere, Prof Daels, Pater Callewaert, August Borms, Cyriel Verschaeve, Robert Verbelen enz enz ....
- afschaffing van de Vrijzinnigheid. Alexandra Colen begint er nu reeds mee en start een gebedsgroep in het parlement !
- Vervolging en uitdrijving van de vreemdelingen !

U bent verwittigd en niet komen zeggen "Wir haben es nicht gewusst !"

 
MEI 2011DE NIEUWE STORMRAM VAN VLAANDEREN :

Toevallig bekend geworden door een verloren proces, verschijnt meester Vic van Aelst nu regelmatig op TV en in de kranten als verdediger van de "Vlaamse zaak" !

Sinds lange tijd hadden wij nog zo'n een onnozele agressieve taal gehoord. Hij wordt zelf door de voorzitter van het N-VA ( Nieuwe Vlaamse Arrogantie) , Bart de Wever, tot de orde geroepen.

Inderdaad : gaan voorstellen om al de lessen Frans in de Vlaamse scholen af te schaffen grenst werkleijk aan het debiele.

Dit belet hem echter niet van, telkens, als hij er de kans toe krijgt, zoals onlangs in "Reyers Laat" dit nog te herhalen ! Hij steunde zich daarbij op het feit dat, volgens zijn cijfers, 60 % van de Waalse kinderen kiezen voor het Engels als tweede taal. Ik kan deze keuze begrijpen aangezien het grootste gedeelte van de Vlamingen zelf geen behoorlijk Nederlands kan of wil spreken.

Vlaanderen grenst het grootste gedeelte aan Franstalig gebied langs Wallonië en Frankrijk en zal dus onvermijdelijk steeds met het Frans geconfronteerd worden.

Daarbij komt nog dat de Franse taal een zeer rijke taal is en de basis van een van de schoonste culturen van de wereld.

En dit wil deze opgeblazen zelfvoldane kikker (die zelf zeer goed Frans spreekt) aan onze kinderen ontzeggen !

Dit doet mij onvermijdelijk denken aan Prof. Daels, vooroorlogse Flamingant, die aan de IJzertoren de Vlamingen ook opriep geen Frans te leren, terwijl zijn eigen kinderen school liepen in dure Franstalige pensionaten !

 
APRIL 2011
COMMUNAUTAIRE KORTZICHTIGHEID :

(volgende brief werd ondertekend door onder andere : Mateo Alaluf (ULB), Marnix Beyen (UA), Eva Brens (UGent), Paul De Knop (Rector VUB), Rudy Doom (UGent), Dirk Jacobs (ULB), Rik Pinxten (UGent), Marleen Temmerman (UGent), Sami Zenni (UGent).

Na verschillende oproepen en mobilisaties vanuit allerlei hoeken om de eenheid en de solidariteit in België te verdedigen, lijkt de boodschap nog steeds niet doorgedrongen te zijn, en de politieke wereld sluit zich op in zijn communautaire kortzichtigheid. Daarom lanceren wij, jongeren en professoren uit het hele land, een oproep om - in alle talen - het platform "NIET IN ONZE NAAM - jong / PAS EN NOTRE NOM - jeune" te ondersteunen.

Wij weigeren mee te gaan in iedere splitsingslogica en communautaire kortzichtigheid. Wij zijn van oordeel dat alle vormen van verdeeldheid nadelig zijn, de economische problemen en die van het klimaat, stoppen niet aan de taalgrens. De bevolking van ons land heeft samen een rijk gemeenschappelijk patrimonium opgebouwd op het vlak van de sociale en economische geschiedenis, kunstgeschiedenis, wetenschapsgeschiedenis, en dat patrimonium moet men beschermen en herwaarderen, in plaats van het te slopen met verdeeldheid.

Daarom willen wij, naar het voorbeeld van de syndicale en culturele milieus, deze boodschap van solidariteit en eenheid verspreiden. Want wij denken dat, zoals het in het verleden het geval is geweest, de jongeren, de scholen en de universiteiten ook een belangrijke rol kunnen ( en moeten ) spelen om mee deze andere boodschap te doen horen.

Ondanks de grote initiatieven die zich ontwikkelen, zijn het nog veel vaker de communautaire uitlatingen en redeneringen die de grote koppen bepalen in zowel de Franstalige als de Nederlandstalige pers. Men heeft dan ook de indruk, in iedere gemeenschap, dat de meerderheid van de mensen meer splitsing wil. Wat onjuist is ! Vraag de mening maar van de jongeren in de universiteiten en de scholen !

In alle hoeken van het land zijn jongeren en profesoren op straat gekomen en staan zij klaar om verder te gaan. Daarom roepen wij in Antwerpen, Brussel, Leuven, Luik, Gent Louvain-la-Neuve, Namen en elders op tot een nationale actiedag op 8 mei. Wij willen steeds met meer zijn om deze boodschap uit te dragen. Het België van de toekomst dat wij willen is niet het België dat zich nu aftekent in de Wetstraatonderhandelingen. Het België dat wij willen is een multicultureel, echt sterk door eenheid en solidariteit. En vandaag is het meer dan hoog nodig dat wij ons daarvoor uitspreken. En dat wij gehoord worden.

Voor een verenigd, solidair en multicultureel België zijn dit de eisen van "NIET IN ONZE NAAM - jong / PAS EN NOTRE NOM - jeune":

1) Een sterke en nationale zekerheid : de sociale zekerheid garandeert de solidariteit in België. Ze moet in het belang van iedereen nationaal blijven.
2) Een federale kieskring om opnieuw bruggen te kunnen bouwen en opdat de politieke partijen eindelijk verantwoordelijk zouden zijn tegenover de gehele bevolking in België. Om op die manier een einde te maken aan het discours dat alle schuld op "de andere" schuift.
3) Brussel als laboratorium van multiculturaliteit. De samenleving van morgen zal multicultureel zijn. Brussel is daar het voorbeeld van. Terugplooien op zichzelf is geen oplossing.
4) Veralgemening van het Nederlands en Frans leren : er is een primair, secundair en hoger onderwijs nodig dat de kennis van de twee belangrijkste landstalen garandeert.
5) Openbare herfinanciering van het onderwijs aan 7 procent van het bnp om te kunnen optornen tegen de uitdagingen van morgen.

DIT IS NIET ALLEEN VOOR DE JONGEREN MAAR OOK VOOR DE OUDEREN !!!!!


_
- DE TOEKOMST VAN DE KERKEN :

Sinds de pedofilieschandalen hebben zich veel mensen afgekeerd van de RKK en daarop inspelende, verklaren sommige wiskundigen (!) het uitdoven van de grote godsdiensten in grote delen van de wereld. Dit kan maar toe te juichen zijn, ware het niet dat er plotseling veel kleinere godsdiensten ontstaan, zoals de Pinsterbeweging, die natuurlijk hun basis vinden in het christianisme. Dit is een nieuw soort "protestantisme" die uiteindelijk toch terug dezelfde fouten zal bevatten als de gevestigde godsdiensten : macht uitoefenen en geld inzamelen !

Maar dit wil niet zeggen dat de invloed van de Kerken verdwijnt. Hun invloed, vooral van de RKK, op de samenleving, het onderwijs en de gezondheidszorg is nog zeer groot.

- PEDOFILIESCHANDAAL IN DE KERK :

Sinds maanden wordt er over het "biechtgeheim" gediscussieerd. Maar het gaat hier steeds over de daders en nooit over de slachtoffers. Het is alsof de rollen omgekeerd worden en de dader het slachtoffer is.

En dit komt door het feit dat de Katholieke Kerk heer en meester was en niemand het aandurfde ooit maar de minste klacht in te dienen. Die macht schijnt gebroken te zijn. Maar niets is minder waar.

Als Rik Torfs nog steeds het biechtgeheim verdedigt is het heel eenvoudig omdat hijzelf "nen tjeef" is die op een spirituele en humoristische manier koud en warm blaast, naargelang hem het best uitkomt. Hij durft zelf te spreken over een "verjaring" alsof misdaden tegenover kinderen ooit kunnen verjaren !

De huiszoekingen in hat aartsbisdom worden nu ook onder de loep genomen en er is veel kans toe dat zij ongeldig verklaard worden.

De RKK toont hier nogmaals dat zij oppermachtig is en dat haar tentakels tot in de verste gerechtshoven wroeten.

De paus van Rome heeft ook nog geen kerkelijke straf uitgesproken ten laste van de pedofielen zoals enen Van Gheluwe.

Men stuurt er op aan die afschuwelijke zaak door alle middelen te laten verjaren en vergeten en wij zullen nog meemaken dat de slachtoffers zullen vervolgd worden voor valse beschuldigingen ten laste van die arme pedofiele geestelijken !

- DE BOERKA :

Als tweede land in de wereld (na Frankrijk) zal België binnenkort het verbod van het dragen van een boerka stemmen ! Het gaat hier niet alleen om de boerka, maar ook om de nikab, kledingstukken die de identificatie onmogelijk maken. Deze moeten dus uit het straatbeeld verdwijnen.

Het is spijtig dat Groen over dit onderwerp verdeeld is. Men kan toch moeilijk aanvoeren dat men hier aan de rechten van de vrouw raakt als men dit afschuwelijk kledingstuk, die eruit ziet als een gevangenis, wilt verbieden.

- KORANVERBRANDING IN DE USA :Een zekere dominee Terry Jones
heeft opdracht gegeven van symbolisch een Koran publiekelijk te verbranden in zijn kerk. Dit heeft aanleiding gegeven tot betogingen in verschillende Afghaanse steden met elf doden als gevolg.

Hoe is het mogelijk dat protestanten vergeten zijn wat godsdiensthaat aangericht heeft in de vorige eeuwen ? Wanneer zullen de godsdiensten die uit de Bijbel stammen eens met elkaar over eenkomen ???

 
MAART 2011
 DE GEMIDDELDE BELG BEZIT 160.000 EURO :
Onlangs verscheen in alle kranten van België het verheugend nieuws dat "de gemiddelde Belg" ongeveer 160.000 euro bezit. Men schrijft er ook bij dat het bezit van dezen "gemiddelde Belg" ieder jaar stijgt.
Dit geeft een vertekend beeld van de echte financiële toestand van de Belg want als men een rivier wil oversteken die gemiddeld 10 cm diep is heeft men veel kans, als men niet kan zwemmen, van te verdrinken !
Waarom kan men niet eens de reëele toestand van de Belgen publiceren, rekening houdende met de echte situaties zoals :
- Aantal regelmatig werkende personen.
- Aantal gepensioneerden en hun maandelijks pensioen.
- Aantal werklozen en het bedrag dat zij ontvangen.
- Aantal OCMWtrekkers en leefloners.
- Aantal zieken
- Aantal kinderen onder de 18 jaar.
- Aantal openstaande kredieten.
- Aantal huizen gekocht op krediet die nog niet afbetaald zijn.
Natuurlijk kan men dat, maar men heeft schrik dat de bevolking zal merken dat er een klein aantal geweldig rijke mensen en een enorm aantal arme mensen zijn !
Het staat trouwens reeds eeuwen in het Nieuw Testament Mattheûs 13/12 :
"WIE HEEFT HEM ZAL GEGEVEN WORDEN EN HIJ ZAL OVERVLOED HEBBEN , MAAR WIE NIET HEEFT, OOK WAT HIJ HEEFT, ZAL HEM ONTNOMEN WORDEN" !

 
FEBRUARI 2011

EUTHANASIE :

Het euthanasiedebat draait terug op volle toeren. Men zou in Nederland een kliniek willen inrichten, zoals in Zwitserland "Dignitas", waar mensen terecht kunnen die voor de een of andere reden een einde aan hun leven willen maken.

En ogenblikkelijk hebben ook in België mensen gedacht dat dit niet een slecht idee zou zijn.

De vonk zat aan de lont en voor- en tegenstanders schreven de dagbladen vol.

Het is toch onbegrijpelijk dat onder de druk van de kerk men in bepaalde milieus niet kan aanvaarden dat iedere mens over zijn eigen lichaam zou kunnen beschikken !

Vooraleer de sociale zekerheid bestond (voor W.O.II) waren er alleen katholieke ziekenhuizen waar de "nonnetjes" de plak zwaaiden. Als een oude patiënt zonder familie erg ziek was, werd er in zijn portefeuille gekeken om te zien hoeveel geld hij nog had en als men merkte dat deze leeg was stopte men de behandeling en liet men deze mens creperen!

Was dit euthanasie ?

Neen, dit was MOORD, want deze persoon had niet zijn toestemming gegeven !

Als iemand zijn schriftelijke toestemming geeft, zoals ik reeds gedaan heb, om in geval van uitzichtloos lijden, de behandelingen stop te zetten, zie ik niet in wie hier iets kan tegen inbrengen.

Een "Dignitaskliniek" zou, volgens mij, een ideale oplossing zijn.

 
JANUARI 2011
DE TITANENSTRIJD IS BEGONNEN !
Wie dacht dat de RKK een dodelijke opdoffer gekregen had met de pedofilieschandalen kwam bedrogen uit. Inderdaad, de Kerk heeft ergere "stormen" doorstaan en zal hier ook terug overeind krabbelen. Zij beschikt nog altijd over veel invloed en macht, tot in de hoogste kringen, zelfs van het gerecht. Het zou wel eens kunnen dat "operatie Kelk" een bittere kelk wordt voor de slachtoffers en niet voor de daders !
Mgr André-Joseph Léonard is trouwens door Rome aangesteld als aartsbisschop om hier orde op zaken te stellen. Zijn provocerende uitspraken liegen er niet om. Rome verkiest een kerk met een klein aantal "ware" gelovigen dan een groot aantal schijnheiligen.
Daarom heeft ook de "bazin" van het katholiek onderwijs, Mieke Van Hecke, het roer in handen genomen van de godsdienstlessen. Er moet terug over het Evangelie en het Oud Testament gesproken worden , in plaats van over dagelijkse problemen.
Full speed naar rechts !!!!!
Het ogenblik was hier nochtans aangebroken om, zoals ik het reeds meerdere malen heb geschreven, al de subsidies aan al de godsdiensten af te schaffen !
Maar wij leven voor het ogenblik in een stuurloos land dat als een schipje op de golven dobbert......
 
DECEMBER 2010BROOD EN SPELEN.

Ondanks de tegenwoordigheid van Yves Leterme en Didier Reynders is de organisatie van de WK voetbal voor 2018 toegewezen aan Rusland en in 2022 aan Qatar.

Wat hadden die wel gedacht ?

Terloops dient er vermeldt dat dit "uitstapje" ons ongeveer 12 miljoen euro gekost heeft ! Santé en smakelijk !

Het is hier nog eens overduidelijk bewezen dat het bij de FIFA alleen om te doen is van colossale winsten te maken want beide landen, het ene enorm groot en het andere kleiner dan België, beschikken over heel grote financiële middelen.

De voetbalsport wordt hier openlijk verkracht door Sepp Blatter en zijn FIFA !

Maar wie of wat is de FIFA ?

De "Federation Internationale de Football Association" is opgericht in 1904 door de voetbalbonden van Frankrijk, België, Denemarken, Nederland, Spanje, Zweden en Zwitserland. Bijna alle onafhankelijke landen zijn lid van de FIFA.

De huidige voorzitter sinds 1998 is de Zwitser Sepp Blatter die over een ongebreidelde macht beschikt.

Als landen hun kandidatuur stellen voor het W.K. moeten zij zich houden aan de spelregels die alleen door Blatter opgelegd worden. Zo komt het dat er tijdens het laatste W.K. in Zuid-Afrika er geen camera-beelden mochten gebruikt worden voor de beoordeling van bepaalde spelsituaties.
Erger is dat Zuid-Afrika nu opgezadeld zit met negen nieuwe of gerestaureerde stadions die totaal nutteloos zijn en miljarden dollars gekost hebben terwijl 75 % van de bevolking in bidonville's leeft en met minder dan 1 $ per dag moet rondkomen ! De FIFA zelf heeft aan geheel de operatie wel 1,5 miljard $ overgehouden.

Bij het organiseren van de W.K.'s is de FIFA de grootste begunstigde terwijl het gastland met enorme schulden blijft zitten. Een van de vele voorbeelden is Portugal waar enkele stadions van 30.000 zitplaatsen nu nutteloos blijken en zullen moeten afgebroken worden.

Als men dan bedenkt wat voor voorwaarden de FIFA stelt aan België en Nederland, zoals geen BTW, geen bedrijfs- en personenbelasting, een afzonderlijk rijstrook op de autostraden en geen reclame van de door hun niet erkende merken in en rond de stadions,

Trouwens hebben de honderden miljoenen tv-kijkers reeds nagedacht over het feit dat zij naar 22 miljonairs zitten te kijken die op een balletje stampen en die van langs om meer agressief spelen zoals tijdens de finale van het W.K. 2010 : 13 gele en 1 rode kaart !

Niet alleen godsdienst, maar ook voetbal is opium voor het volk.
Maar waar blijft uiteindelijk het brood en die vraag stel ik aan NELSON MANDELA en DESMOND TUTU die zich beiden kostelijk geamuseerd hebben op de W.K.

 
NOVEMBER 2010

DE RADICALISERING VAN DE KERKLEIDERS

Vele katholieken hadden gehoopt, na de recente schandalen, dat hun kerkleiders een meer humanere houding zouden aannemen, zoals de afschaffing van het celibaat voor priesters en de openstelling van kerkelijke functies voor vrouwen, maar het tegenovergestelde vindt plaats !

En dit is toch logisch ! Gedurende eeuwen beweert de RKK haar richtlijnen rechtstreeks van god te krijgen en aangezien deze onfeilbaar is, is de paus van Rome ook onfeilbaar en kan hij niet terug !

Het tegenovergestelde vindt plaats : de aanstelling van Mgr Léonard als aartsbisschop van België, en dit tegen het advies in van de andere bisschoppen, is een eerste teken aan de wand. Hij kiest voor een kleine kerk van "echte" gelovigen en volgt daarin de richtlijnen van Rome.

In Rome spreekt men terug van een "nieuwe evangelisatie" van het Westen en in bepaalde seminarie worden priesters van Afrikaanse en Zuid Amerikaanse oorsprong reeds voor deze taak opgeleid.

De basis zal nu moeten beslissen of zij bij deze alles overheersende kerk wil blijven, of doen, wat de protestanten gedaan hebben in de 16e eeuw, zich afscheuren !

Beter zou natuurlijk zijn dat zij al dit onzinnig geloof volledig over boord gooien en VRIJE DENKERS worden !

 
OCTOBER 2010


HET SCHIP VAN DE RKK BEVINDT ZICH IN WOELIG WATER.

Prof. Peter Adriaenssens vraagt terecht het ontslag van de paus aan. Men dient echter niet te vergeten dat een paus nooit vrijwillig ontslag heeft genomen en dat het niet de eerste keer is dat de RKK in moeilijkheden zit.

Sinds haar ontstaan heeft de RKK vele kalme en woelige wateren doorkruist en nooit heeft men haar kopje onder kunnen duwen. Vanaf haar ontstaan, waar zij met het kruis en het zwaard tegen koningen vocht, om later de koningen en keizers zelf te benoemen, met tussendoor de rivaliteit van verschillende pauzen (Avignon), met afscheuringen, met het ontstaan van het Protestantisme, met sexschandelen allerhande, met de opheffing van het Vaticaan als staat door Napoléon Bonaparte en teruggave door Mussolini, met haar dubieuze houding tijdens W.O.II en de onkerkelijking van de 20ste eeuw heeft zij bewezen dat zij practisch onverwoestbaar is !

Trouwens het ontslag van de paus zou niets veranderen, want zijn opvolger zou dezelfde weg blijven volgen. Laten wij ook niet vergeten dat het Vaticaan niet alleen spiritueel sterk staat, maar dat het ook een financiële reus is. Het beschikt over enorme geldelijke middelen en door toedoen van "Opus Deï" en andere duistere organisaties heeft het tentakels in alle grote bedrijven, banken en regeringen.

Enkele maanden geleden is de bom van het afschuwelijk kindermisbruik door priesters ontploft in België en andere landen. Het gerechtelijk onderzoek naar de daders wordt stil gelegd; men zegt het dossier van kindermisbruik in de kerk, "open te trekken" naar de gehele maatschappij en ondertussen, toeval of niet, zitten wij zonder Federale regering en wordt het debat, aangevraagd door Mieke Vogels in het Vlaams Parlement op 6 oktober naar later verschoven opdat het niet in prime-time in "Villa Politica" zou plaats vinden.

En ondertussen zet de paus terug de aanval in met de veroordeling van de toekenning van de Nobelprijs Geneeskunde aan de Britse celbioloog Robert Edwards, vader van de proefbuisbaby's ! Op deze manier wordt de aandacht afgeleid naar andere problemen.

De mens is een zeer zwak wezen en weinigen kunnen alleen staan in deze harde onverbiddelijke wereld. Dat is ook de reden waarom godsdiensten allerhande, en ondanks alles, steeds miljoenen aanhangers hebben !

"IT IS FAR FAR SAFER TO BE WRONG WITH TE MAJORITY THAN TO BE RIGHT ALONE"

En dit is ook de grote sterkte van de RKK.

Wij moeten toch ergens beginnen om de macht van de RKK te breken en dit kan gedaan worden door :

- Aangezien het Vaticaan een onafhankelijke staat is en terzelfder tijd een theocratie waar alle rechten van het individu met de voeten worden getreden mogen de andere landen deze "staat" niet meer erkennen en moeten de diplomatieke betrekkingen verbroken worden.

- De geldkranen moeten dicht gedraaid worden.

- Er moet een werkelijke scheiding van kerk en staat komen en dit vooral in België

Maar daarvoor hebben wij moedige politici nodig .... maar waar zitten die ?

 
SEPTEMBER 2010


DE BEERPUTTEN VAN DE RKK :

Het was te verwachten : de RKK zet alle middelen in om het pedofilieschandaal in de doofpot te stoppen. En zij schijnen er nog in te lukken ook !

Men mag hierbij niet vergeten dat zij over een machig onzichbaar geheim wapen beschikt : OPUS DEÏ. De duizenden leden van deze "leken"organisatie betrekken over de gehele westerse wereld zeer belangrijke functies van waaruit zij een ontegensprekelijke grote invloed hebben op adminstratieven, financiële, gerechtelijke en politieke beslissingen.

Toeval of niet, wij zitten nu juist opgescheept met een regeringscrisis die verhindert dat er zo snel als mogelijk een onafhankelijke parlementaire onderzoekscommissie opgericht wordt welke het gehele dossier naar zich kan toetrekken.

Laten wij hopen dat dit alles niet op een sisser uitdraait en dat al de slachtoffers de moed zullen opbrengen om openbaar getuigenis af te leggen !

Minister Stefan Declercq heeft zopas laten weten dat hij voorstander is van een nieuwe onderzoekscommissie in de schoot van de kerk zelf.....

Dit kan in geen geval aangezien de kerk betrokken partij is : dit zou een minister van justicie toch moeten weten, maar ja hij is ook katholiek en dus niet onpartijdig......

Maar wat mij het meest ergert is :

- en ik denk vooral aan mijn ouders, wij vanaf de jaren 30 van vorige eeuw, de schoolstrijd hebben meegemaakt waar wij, studenten van het Rijksonderwijs, uitgescholden werden door dezen van de "katholieke scholen" voor armoezaaiers die naar de school gingen "zonder god".

- Dat die pastoors zich bemoeiden, tot in het bed toe van de mensen en langs de biecht om ze terroriseerden met de vlammen van de hel.

- Dat de RKK langs hun politieke partijen om een enorme greep hadden op het dagelijkse leven.

- Dat men heeft moeten vechten om de Abortus-wet erdoor te krijgen en dat zelfs onze zeer katholieke koning gedurende enkele dagen aftrad.

- Dat hetzelfde gebeurt met de euthanasiewet.

- In het kort dat zij een enorme HYPOCRISIE aan de dag kunnen leggen van "luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden" !

Daarom herhaal ik het steeds : de scheiding van kerk en Staat moet onmiddellijk doorgevoerd worden en dit kan alleen door de subsidies aan al de godsdiensten en in het bijzonder aan de RKK, af te schaffen !

 
JULI / AUGUSTUS 2010
HET GEVECHT VAN BELGIÊ TEGEN DE R.K.K.

Als men de religieuze en politieke geschiedenis van België bekijkt ziet men, dat België sinds meer dan honderd jaar vecht om de "scheiding van kerk en staat" in werkelijkheid toe te passen.

Het is begonnen met de emancipatiestrijd van het werkvolk in de 19 de eeuw waar er letterlijk en figuurlijk werd gevochten voor de "achturendag", het "stemrecht", de "schoolplicht" en het "vacantierecht".

Dit heeft tientallen jaren geduurd want alle macht zat toen bij de monarchie en de rijken die ondersteund werden door de R.K.K.

In de jaren 30 van de 20ste eeuw ontstond de "schoolstrijd", want alleen kinderen van begoede ouders konden naar school en er was enkel een katholieke school. Voor het Rijksonderwijs heeft men toen ook moeten knokken. Dit werd "de school zonder god" genoemd.

Uiteindelijk werd, ook niet zonder strijd, de les "Zedenleer" ingevoerd.

Daarna kwam het gevecht voor de legalisering van "abortus", die de zeer katholieke koning Boudewijn niet wilde ondertekenen.

En ten laatste de euthanasiewet en de vrijheid voor biomedisch onderzoek.

Bij iedere stap dat onze politieke verkozenen wilden zetten in de verwezenlijking van de effectieve scheiding tussen kerk en staat werden er stokken in de wielen gestoken en duurde het jaren.Maar toch, dank zij de volharding van de linkse partijen, moest de RKK privilege na privilege afgeven. En iedere keer kregen wij de banbliksems van Rome over ons.

Door de huiszoeking van de politie in het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen en de inbeslagname van honderden pedofiliedossiers heeft het Belgisch Gerecht eindelijk getoond dat zij ook daar heeft durven ingrijpen. Men kon er zich ook aan verwachten dat de R.K.K. de Vrijzinnigen en de Vrijmetselaars ervan beschuldigt haar onterecht aan te vallen. Feit is wel dat de R.K.K. sinds eeuwen boven de wet stond en alles , tot misdaden toe, "toedekte met de mantel der liefde" en daar is nu voor eens en altijd een punt achter gezet ! Recht zal geschieden.

Er moet echter nog EEN enkele grote stap gezet worden om die allesoverheersende kerk, die het leven van miljoenen mensen door de eeuwen heen vernietigd heeft, volledig te ontwapenen.

EN DIT IS EEN OPROEP AAN ALLE MOEDIGE POLITIEKERS :

SCHAF AL DE SUBSIDIES AAN AL DE GODSDIENSTEN AF !

 
JUNI 2010

BLANCO STEMMEN OF NIET GAAN STEMMEN ?


Brussel in 1902 : er wordt geschoten op betogers voor het Algemeen stemrecht : 4 doden !

Eerst en vooral een klein rekenkundig voorbeeld:

Laten wij veronderstellen dat er 1000 stemplichtigen zijn die hun stem uitbrengen als volgt :

1ste veronderstelling : alle kiezers kiezen voor een partij :

- Partij A : 490 stemmen = 49 %
- Partij B : 305 stemmen = 30,5 %
- Partij C : 205 stemmen = 20,5 %

2de veronderstelling: 10 % gaat niet stemmen of stemt blanco :

- Partij A : 490 stemmen = 49 %
- Partij B : 255 stemmen = 25,5 %
- Partij C : 155 stemmen = 15,5 %
- Afwezig of blanco : 100 stemmen = 10 %

IIn werkelijkheid wordt de verdeling dus :

- Partij A : 490 stemmen = 54,4 %
- Partij B : 255 stemmen = 28,3 %
- Partij C : 155 stemmen = 17,2 %

In het eerste geval heeft niemand de volledige meerderheid en moet men een coalitie vormen. In het tweede geval heeft de grootste partij de volstrekte meerderheid en kan zij alleen regeren !

Ik begrijp volkomen de mensen, zoals Jeroen Olyslaegers en Stijn Meuris, die kwaad zijn omdat men onze mooie landje aan het kapot maken is. Maar met het oproepen tot "niet gaan stemmen" en een narrenstoet in Brussel te organiseren de dag van de verkiezingen, geven zij een kaakslag aan al dezen, zoals mijn grootouders en ouders, die 100 jaar geleden letterlijk en figuurlijk gevochten hebben voor het Algemeen Stemrecht ! Laten wij niet vergeten dat er toen ook doden gevallen zijn !

Niet gaan stemmen of blanco stemmen is uw stem geven aan de meerderheid en als, wat over het algemeen het geval is, die meerderheid uit rechtse extremisten bestaat, dan bekomt men het tegenovergestelde wat men beoogt. Men helpt deze extremisten in het zadel en eens aan de macht zullen zij onze democratie vernietigen zoals het gebeurde in Duitsland in 1933.

Met in de "narrenstoet" te lopen richt gij geen feest van de democratie in maar haar begrafenis !

"Quand tous les dégoûtés s'en vont, il n'y plus que les dégoûtants qui restent"

APRIL 2010


"IK BEVESTIG DAT DE HOOFDDOEK HET SYMBOOL IS VAN EEN TOTALITAIR POLITIEK PROJECT"

zegt en schrijft Fatoumata Sidibé, Brusselse volksvertegenwoordigster.

Verder schrijft zij nog in "Le Soir" :

- "De inmenging van het godsdienstige in de publieke sfeer wijst niets goeds uit voor de democratie en de rechten van de vrouw"

- "Ik verklaar dat de angst om aangewezen te worden als racist veel gewetens gemuilkorft heeft en dat het wettelijk vastleggen van het verbod hoogst dringend is."

- "Het is vijf voor twaalf ! Het betreft hier niet een offensief tegen de godsdiensten maar het terugdringen ervan naar hun echte plaats : de privé-sfeer !"

Het is onbegrijpelijk dat socialistische burgemeesters, zoals deze van Oostende, onder het moto van "vrijheid van denken" het gevaar niet zien ! In de zomer lopen er op de dijk en het strand Moslima's met alle soorten van hoofddoeken en dus ook in de straten van Oostende.

De volgende stap zal de invoering van de SHARIA zijn en de verplichting aan de niet moslima's om ook de hoofddoek te dragen.

Trouwens, de hoofddoek van gelijk ook welke grote of vorm is niet langer een religieus maar wel een politiek symbool dat wijst op de afkeuring van onze vrijgevochten Westerse beschaving.

Het moet opgevat worden als een UNIFORM en het kenteken van een MILITIE en militie's zijn sinds het einde van de 2de W.O. verboden in België.

Zoals overal is het een kleine groep van fanatici die het luids brullen en mag men niet altijd veralgemenen. Er zijn ook veel moslims die zich zeer gematigd opstellen, maar spijtig genoeg reageren zij niet tegen deze extremisten en zoals Karel De Gucht zegt :

"Spreken is zilver en zwijgen is fout !".

Dus moeten wij het maar doen !

MAART 2010

- DE PROTOCOLLAIRE RANGORDE IN BELGIÊ.

Het is ongehoord dat het hoofd van de katholieke kerk in België, vandaag is dit de Aartsbisschop Léonard, als eerste staat op de lijst die prominenten krijgen bij officiële plechtigheden. Bij mijn weten is er een scheiding tussen kerk en Staat en dient deze rangorde zo snel als mogelijk herzien te worden. De senaatsvoorzitter Armand De Decker denkt ook dat dit niet meer van deze tijd is en wil er verandering in brengen.

Waarom moet trouwens een Aartsbisschop aanzien worden als de eerste vertegenwoordiger van België ? Deze wet uit de tijd van Napoleon dient zo vlug mogelijk afgeschaft.

Ik wens Armand De Decker veel moed toe !

- EEN ORKA "VERMOORDT" ZIJN VERZORGSTER;

Wanneer zal men eens beseffen dat deze dieren (net zoals de dolfijnen) in de zee thuishoren en niet in gevangenschap ? Weet men dat deze dieren honderden kilometers zwemmen per dag en dat men ze gevangen houdt in bassins van enkele honderden meters groot ?

De orka KEIKO, "Free Willy" (1973-2003), is opgevoed in gevangenschap en was de vedette van vele filmen. Toen men hem losliet in de wijde zee, kwam hij steeds terug naar de wal, want hij kon er zijn plaats niet meer vinden en is uiteindelijk veel te vroeg gestorven.

Wilde dieren horen thuis in de wijde natuur en niet in pretparken !!!!

 
FEBRUARI 2010
HAÏTI

Hispaniola, waarop Haïti zich bevindt, is een eiland dat juist op een tektonische breuk ligt. Sinds jaren waarschuwden geologen voor een komende aardbeving die Port-au-Prince zou treffen. Niemand kon natuurlijk juist voorspellen wanneer die zou plaats vinden. De laatste vond plaats in 1751, maar berekeningen wezen uit dat de volgende binnenkort zou gebeuren.

Haïti kampt, zoals zoveel andere kleine zuidelijke landen, met economische armoede. Een klein aantal personen bezit alles, terwijl de bevolking amper genoeg heeft om in leven te blijven.

De geschiedenis van dit eiland is er ook een van oorlogen, revoluties en dictaturen die de bevolking nooit iets bijgebracht hebben.

En nu deze afschuwelijk natuurramp !

Toch kan men zich afvragen waarom het niet mogelijk zou zijn, van in die landen, die op gevaarlijke breuken in de aardkorst liggen, gebouwen te maken, zoals in Japan, die bestand zijn tegen eventuële schokken. Daarvoor is er natuurlijk een lange termijnvisie nodig en ..... veel geld.

Het is hartverwarmend te zien hoeveel geld er ingezameld wordt om dit land en zijn bevolking er bovenop te helpen. En men kan maar hopen dat dat vele geld op de juiste plaats zal terechtkomen en niet verdwijnen in de zakken van de veelvuldige aasgieren die op het terrein verschenen zijn zoals : "Scientology Church", "Baptisten" en andere godsdienstige organisaties die zich bezig houden met de mensen wijs te maken dat dit een "straf van god" is. Men steelt zelfs kleine kinderen om ze als "adoptiekind" te verkopen aan rijke Amerikanen !

Men kan dus ook reeds voorzien dat de kerken zeer snel heropgebouwd zullen worden, terwijl honderduizende gehandicapte mensen in hun tentenkampen zullen trachten te overleven.

Het is natuurlijk zeer gemakkelijk die arme drommels te beladen met schuldgevoelens en alle "zonden van Israël" en terzelfder tijd deze aardbeving op een afschuwelijke manier te misbruiken om op een ongeoorloofde wijze op het menselijk gevoel in te spelen en geld in te zamelen, want :

ZOALS ALTIJD KOMT HET ER OP NEER DAT HET STEEDS DE ARME MENSEN VAN DE RIJKE LANDEN ZIJN, DIE GELD GEVEN AAN DE RIJKE MENSEN VAN DE ARME LANDEN !

 
JANUARI 2010


DE KERSTHOMILIE VAN KARDINAAL DANNEELS.

Kardinaal Danneels heeft het, in zijn homilie, over de "geestelijke en morele pollutie" en over "de wildgroei van het geld en de verleiding van de macht" waarvan de mens "afgoden heeft gemaakt". Terecht heeft ij het ook over de "ongebreidelde genieting". Terwijl 2/3 van de wereldbevolking verhongert is er in het Westen een "eetcultuur" ontstaan waaraan de media zoals de TV en de dag- en weekbladen gretig aan meedoen.

DE WESTERSE MENS EET NIET OM TE LEVEN MAAR LEEFT OM TE ETEN

Hij zegt ook "je moet heel groot zijn om de moed en de kracht te hebben je heel klein te maken".

Hij zou nochtans als een gematigde vertegenwoordiger van de Rooms Katholieke Kerk eens in eigen boezem moeten kijken. De RKK is nu precies gedurende eeuwen een toonbeeld van "leugen, geld en macht". Haar vertegenwoordigers vertellen fabeltjes om de zwakke mensen in bedwang te houden. Haar kerken en kathedralen zijn gebouwd door slaven en hangen vol met onschatbare kunstvoorwerpen en goud dat gestolen is in Zuid-Amerika ten tijde van de conquistadores.

En als de paus statig over het Sint Pietersplein in Rome schrijdt, gevolgd door een cohorte van kardinalen (waarbij mijnheer Danneels behoort) geven die toch niet de indruk dat zij zich willen "klein maken" !

Het toppunt echter is dat deze zo gezegde "menslievende kerk" verbiedt, vooral in Afrika, waar de kindersterfte enorm hoog is, van voorbehoudsmiddelen te gebruiken en tegen abortus is, Aan die moeders en vaders wordt er dan geantwoord : "god geeft en god neemt" !

De RKK heeft, sinds haar ontstaan, één enkele steunpilaar : de hypocrisie !

"LUISTER NAAR MIJN WOORDEN, MAAR KIJK NIET NAAR MIJN DADEN !

Lieve mensen wordt eens wakker !

DECEMBER 2009

DE 100 BESTE BEELDEN VAN HET DECENNIUM.

Reuter en "De Morgen" presenteren 100 beelden van het laatste decennium . U kunt ze bekijken op www.demorgen.be .

Het zijn allemaal stuk voor stuk goede foto's op technisch vlak maar zij geven een schrijnend beeld van de enorme ellende in onze wereld. Zo te zien verbetert het niet en wordt het steeds erger.

Toen ikzelf enkele jaren in Midden-Afrika vertoefde heb ik gezien hoe een handvol vrijwilligers daar titanenwerk verricht om de inlandse bevolking toch een beetje te helpen en om hen een menswaardig bestaan te geven. Het moet gezegd dat dit niet voldoende is en dit om verschillende redenen.

De hulp komt niet altijd bij de meest noodlijdende terecht :

"Ontwikkelingshulp is het geld van de arme mensen van de rijke landen dat gaat naar de rijke mensen van de arme landen".

Maar het belangrijkste is dat er een cruciaal gebrek is aan geld, aan veel geld.

Als men dan bedenkt dat de wetenschappers in de wolken zijn want "men heeft water gevonden op de Maan" vraag ik mij af of deze ooit in Afrika geweest zijn.

Hoeveel miljarden euro's (of dollars) was er niet nodig om te weten te komen dat er "misschien" wel water op de Maan zou kunnen zijn, terwijl geheel Afrika van honger en dorst sterft !

Waarom wordt er niets aan gedaan ?

Om de heel eenvoudige reden dat honger de bron is van alle godsdiensten die op hun beurt fanatisme creëren waaruit alle oorlogen geboren worden.

En om te vechten heeft men wapens nodig en de meest renderende aandelen zijn deze van de wapenfabrieken en de bouwondernemingen die, nadat alles vernietigd is, terug alles mogen opbouwen.

Dit zal blijven duren tot de gehele mensheid vernietigd is en dan kunnen de kapitalisten verhuizen naar de Maan.

Waarom sturen we ze nu niet "naar de maan" ?

 
NOVEMBER 2009


BELGIË ONTVANGT DE "NOBELPRIJS VAN DE BIGOTTERIE".

1. "In den beginne schiep God de hemel en de aarde."

Dit zou dus niet juist zijn. Een Nederlandse professor, Ellen van Wolde, zegt dat deze eerste zin uit het boek "Genesis" (Bijbel) niet correct vertaald is. God "scheidde" hemel en aarde zou de juiste vertaling uit het Hebreeuws moeten zijn.

Wie heeft ooit eens gezegd : "Traduire c'est trahire" ?

Men kan zich dan wel vragen stellen over de rest van de Bijbel, aangezien de "heilige teksten" verschillende keren vertaald zijn, zonder nog maar te spreken over de verschillende interpretaties die men gewild of ongewild gegeven heeft !!!!

2. "A million New Yorkers are good without God !"

Het is toch onwaarschijnlijk dat atheïsten nog steeds in de USA, "het land van alle vrijheden", moeten opkomen voor hun mening. De hierhoger aangehaalde slogan hangt sinds enkele tijd in alle metro-stations van New York om aan de mensen duidelijk te maken dat men religie niet nodig heeft om goede en productieve leden van de samenleving te zijn !

SEPTEMBER 2009


ER IS HOOFDDOEK EN HOOFDDOEK .....

Er zijn 5 verschillende soorten :

- De Hidjab : Dit is de meest verspreide hoofddoek. Hij bedekt de haren, de oren de hals en laat enkel de ovaal van het aangezicht zien.

- De Jilbab : Lang en wijd kleed dat alleen het aangezicht laat zien. De firma "Nike" heeft er een sportieve versie van ontworpen.

- De Tchador : Traditioneel kledingstuk van de Iraanse Moslima's. Het bestaat uit een groot stuk stof dat op het hoofd gedragen wordt en enkel de ovaal van het aangezicht laat zien. Het zijn de handen die het gesloten houden. In Iran is het niet verplicht maar wel de Hidjab.

- De Niqab : Grote sluier dat alleen een spleet bevat die de ogen vrijlaat. Hij is verspreid onder de invloed van de Wahhabisme-strekking van de Islam uit Saudi-Arabië. Zeer verspreid in Europese grote steden (Londen, Parijs, Brussel) waar de vrouwen ook een zonnebril en handschoenen dragen.

- De Boerka : Lang blauw, kastanjebruin of zwart kleed dat het gehele lichaam bedekt. Op de hoogte van de ogen bevindt zich een raster. De Taliban heeft hem verplicht tijdens hun bewind in Afghanistan.

Klein of groot betekent het niet te min de volledige onderwerping van de vrouw aan de Islam en aan de man !

We mogen niet toelaten dat we terugkeren naar de middeleeuwen !!!!

 
JULI 2009

DE HOOFDDOEK.

In de Koran, Sourat 24 vers 31, kan men het volgende lezen :

"En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen en dat zij haar schoonheid niet tonen, dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen ...."

De teksten in de Koran, zoals in de Bijbel, zijn voor verschillende interpretaties vatbaar. Zelfs zijn de Korangeleerden er bij sommige woorden niet over eens hoe deze moeten vertaald worden. Trouwens naar gelang het Moslimland moeten de vrouwen in het ene land (Afghanistan) in een Boerka lopen, terwijl in het andere een hoofddoek volstaat. In Turkije, met een meerderheid aan Moslims, is de hoofddoek zelfs verboden in scholen, universiteiten en parlement !

Volgens een Islamkenner Christoph Luxenberg (pseudoniem) moet deze tekst vertaald worden als volgt : "draag een riem onder uw heupen". Hetzelfde gebeurt met de zogezegde 72 maagden die wachten op een martelaar : het zijn gewoon druiven !

Laten wij dit maar uitvechten door de Moslimgelovigen zelf. Maar hetgeen niet aanvaardbaar is, is het feit dat het Westen terug met een religieus probleem geconfronteerd wordt.

Westerse mannen en vrouwen hebben generaties lang gevochten, letterlijk en figuurlijk, voor de gelijkheid van man en vrouw tegen het christelijk fundamentalisme dat ook de vrouw als minderwaardige beschouwde en zij hebben gewonnen.

En nu worden wij terug, in onze scholen en parlementen, geconfronteerd met symbolen van onderdrukking, want dat zijn de hoofddoeken en boerka's ! Zij zijn ook een politiek symbool en stralen een bepaalde maatschappijvisie uit die volledig indruist tegen de idealen van de Verlichting.

Dit is onaanvaardbaar !

Laten wij hopen dat er moedige parlementariërs zullen opstaan en vlug het verbod van het dragen van ieder ostentatief teken, juweel of kledingstuk, van een religieuse of filosofische overtuiging, in officiële plaatsen (scholen, gemeentehuizen, parlementen) eens en voor altijd in de grondwet zullen inmetselen.

 
JUNI 2009
STEMPLICHT OF STEMRECHT ?
Telkens als er verkiezingen zijn komt deze vraag terug : "Stemplicht of Stemrecht".
Mijn grootouders en ouders hebben, letterlijk en figuurlijk, gevochten voor het "Algemeen Stemrecht" in de jaren 20 van de vorige eeuw en voor het stemrecht van de vrouwen en nu verneem ik dat er ongeveer een half miljoen mensen niet meer gaat stemmen !
"Och, het zijn allemaal zakkenvullers" en "Er verandert toch nooit iets" zijn de opmerkingen die men hoort.
In Europa blijven er nog maar twee landen over waar er een stemplicht is : België en Griekenland. Ik vind deze situatie spijtig en denk niet dat wij deze trend moeten volgen want niet gaan stemmen is ook stemmen : men geeft aan voor wie men NIET stemt en dit maakt dat het stemmen dus niet meer geheim is !
Men vergeet maar al te vlug, dat wij, als vrije burgers, niet alleen rechten hebben, maar ook plichten. En één van die plichten is een halve dag van onze vrije tijd uit te trekken om eens om de vier jaar te gaan stemmen. Is dit te veel gevraagd ?
Men vergeet ook, dat door niet te gaan stemmen, men zijn stem weggeeft aan de grootste partij. Alleen de overtuigden, die men vooral terug vindt in de extremistische partijen, zullen gaan stemmen.
Daarbij komt nog dat de afwezigheid van een groot gedeelte van de stemgerechtigden een vals beeld toont van de echte publieke opinie.
Op deze manier ziet men, bvb in de USA, waar de miljoenen armen ontmoedigd worden om zich te verplaatsen, er voor hen nooit iets gedaan werd. Bij de presidentsverkiezingen gaan maar 50 % van de kiesgerechtigden stemmen. Een presidentskandidaat moet 50 % halen om verkozen te worden. Dit wil dus zeggen dat de president enkel verkozen wordt door 25 % van de bevolking ! Het mag een wonder heten dat Barack Obama het gehaald heeft, maar hoe lang heeft het geduurd ?
In Italië is de partij van Berlusconi, Forza Italia, geholpen door fascistische partijen zoals Lega Nord en Forza Nuova, aan de macht. Ondertussen heeft hij het grootste gedeelte van de pers opgekocht en is hij ook bij machte het gerecht te manipuleren ten zijnen gunste.
Door dit systeem stond enkele jaren geleden, tijdens de Franse presidentsverkiezingen Le Pen als kandidaat in de laatste ronde, ondanks het feit dat zijn FN maar 20 % van de stemmen haalde !
Als men de stemplicht zou afschaffen in Vlaanderen zit men in de korste keren met een extreem rechtse regering en voor lange tijd ! Niet vergeten wat de nazi's gedaan hebben in 1933 in Duitsland : uitzonderingsmaatregelen invoeren en door schijnprocessen al de leiders van de andere partijen in Dachau steken !
De stemplicht moet dus blijven en in het hokje kan men nog altijd kiezen of niet kiezen. Als men weggaat of zwijgt is men mede schuldig.
Louis Tobback zegde eens : "Quand tous les dégoûtés s'en vont, il n'y a plus que les dégoûtants qui restent".
Dus beste vrienden : GAAN STEMMEN !!!!
MEI 2009

Ik ben KHAI-MOOK (parel) en ben geboren op 17 mei 2009 om 8 u 45 in
de Zoo van Antwerpen !
Moeder : Phyo Phyo
Vader : Alexander (Amersfoort)
Gewicht : 100 Kgr.

MEI 2009
JOSEPH RATZINGER (Bene XVI)

De gehele beschaafde wereld is verontwaardigd over de uitspraken van de paus van Rome tijdens diens bezoek aan Afrika, alsook België !

Maar volgens het Vaticaan mag België, als democratisch land, de uitspraken van de paus niet veroordelen want wij moeten het recht van vrije meningsuiting respecteren.

Maar als er wel op deze wereld een niet democratisch land bestaat, laten we dit een dictatuur noemen, dan is het wel het Vaticaan !

En het is juist deze religieuse dictatuur die ons verplicht te zwijgen. Neen wij leven niet meer in de Middeleeuwen en wij zullen steeds onze mening blijven verkondigen over en tegen gelijk ook wie !

De tijd van "amen" en "ainsi soit-t-il" is sinds lang voorbij !!!

MEI 2009

Euthanasie :

Als een dementerende persoon vraagt om euthanasie wordt dit geweigerd met als reden dat hij "wilsonbekwaam" is.

Maar als iemand, bij goede gezondheid, in zijn wilsverklaring euthanasie verlangt op het ogenblik dat hij begint te dementeren en daarna als het zo ver gekomen is, geen euthanasie meer wenst, wordt zijn laatste wil gerespecteerd, ondanks het feit dus dat hij op dat ogenblik toch ook "wilsonbekwaam" is !

Er is een recht van leven als een mens en niet een plicht tot leven als een plant !

APRIL 2009
De leiders van de rooms katholieke kerk, t.t.z. de kardinalen en de paus hebben weer eens niet nagelaten zich met het intieme leven van de mensen te bemoeien.

In Afrika ging de paus gaan verkondigen dat het gebruik van condooms zelfs zou bijdragen tot het verspreiden van het aids-virus en dat vele kinderen krijgen een zegen is van een "liefdevolle god". Zelfs als deze daarna voor een groot gedeelte van honger of ziekte sterven.

En hier ten lande is het thema "euthanasie" terug ter sprake gekomen dank zij de reportage over een stervende moedige vrouw van meer dan 90.

Wanneer zullen die heren eindelijk eens begrijpen dat ieder mens vrij is over zijn eigen lichaam te beschikken en dat zij zich niet moeten bezig houden met het intieme leven van de mensen ?

En wanneer zullen de mensen zelf ook eens de moed hebben al die godsdiensten af te zweren en te leren denken met hun eigen hersenen ?

Meer dan ooit is "GODSDIENST OPIUM VOOR HET VOLK"

MAART 2009

 


Jaap Kruithof is op 25 februari 2009 in Boechout overleden.

Jakob Kruithof is geboren in Berchem op 13 december 1929 in een Nederlandse protestantse familie. Wilde eerst dominee worden, maar bekeerde zich tot het Athëisme toen hij 18 was. Studeerde muziek en speelde orgel. Hij dacht pianist-componist te worden maar deed toch een licentie geschiedenis. Ging naar Parijs en studeerde filosofie aan de Sorbonne waarna hij een licentie wijsbegeerte behaalde aan de UGent en doctoreerde in 1958.

Met zijn vriend Leo Apostel stichte hij de moraalwetenschappen en doceerde ook muzieksociologie aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium van Antwerpen.

Hij stond ook aan de basis van :

- Het Humanistisch Verbond
- ATTAC Vlaanderen (de andersglobalisten)
- De seksuële voorlichting
- Voorhuwelijkse seksualiteit
- De vrije partnerkeuze

en deed gedurende de jaren 60 katholiek Vlaanderen op zijn grondvesten daveren.

Vrijdenkend Vlaanderen groet U !

Eens waren zij met drie : Leo Apostel, Jaap Kruithof en Etienne Vermeersch !

Nu blijft alleen nog Etienne Vermeersch over...

 
JANUARI 2009

Op 4 januari 1809 werd Louis Braille in Coupvray (Frankrijk) geboren. Op zijn 3e jaar zou hij door een ongeval blind worden. Hij ontwikkelde echter een reliëfschrift dat nu nog, vandaag, miljoenen blinden uit hun isolement haalt. Vandaag krijgt het Brailleschrift concurrentie van digitale en audioboeken en vooral van de spraaktechnologie. Maar het Brailleschrift wordt nog steeds gebruikt, vooral in de derde wereld.
2009 werd uitgeroepen tot het "Braille-jaar" en men heeft het "Manneke-Pis" in Brussel herdoopt tot "Manneke-Braille" !
Lees meer over hem in : www.brailleliga.be
 
NOVEMBER 2008 :

- BARACK OBAMA VERKOZEN TOT PRESIDENT IN DE USA !

I have a dream today.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed : "We hold these truths to be self-evident that all men are created equal".
I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slaveowners will be able to sit down together at a table of brotherhood.
I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state, sweltering with the heat of injustice and oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice.
I have a dream that my for children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.

Martin Luther King (28.08.63)

- HAPPY HALLOWEEN :

Al de feesten tijdens de wintermaanden komen reeds uit de pré-historie en van ver voor het christendom. Het ging hier om het feit dat het licht verminderde, de dagen werden korter en het werd koud.

De Kelten aanbaden SAMHAIN terwijl zij de laatste vruchten inzamelden. De christelijke Sint Maarten, 11 november, komt van het oude germaanse ALFMAENT of halve maand.

Daarbij komt nog dat de donkere dagen deden denken aan de dood, vandaar de herdenking van de afgestorvenen !

Bij de "christianisatie" van Europa werden de heidense tempels afgebrand en op dezelfde plaats bouwde men kerken. Ook hun afgoden werden vervangen door christelijke heiligen, maar de feesten bleven ongeveer op de zelfde data.

Het christendom heeft dus niets uitgevonden, alleen gecopieerd en andere namen gegeven !

- BLOOD & HONOUR

Voor de zoveelste maal kunnen de neo-nazi's, zonder de minste oppositie, een bijeenkomst of concert organiseren. Zelfs om de verjaardag van A. Hitler te vieren ! Men vraagt opdat er wetten gestemd worden om dit te verhinderen.

Er moeten geen nieuwe wetten komen. De burgemeesters en de politie hebben genoeg macht om het ganse zootje uiteen te rammelen, zoals het trouwens in Duitsland gebeurt.

Maar ja, daar spant het schoentje ! Er wordt door de politie stelselmatig sabotage gepleegd omdat een groot aantal van de politiemensen, van gelijk welke graad of rang, sympathisanten zijn van het Vlaams Belang of een andere fascistische vereniging !

Het is toch opmerkelijk dat dit nooit gebeurt in het Brusselse of Waalse Gewest.

Wij, die het fascistische regime gekend en ondergaan hebben, zoals de dappere Mevrouw Regine Beer, moeten lijdzaam toezien dat de Belgische staat niet bij machte is daar eens en voor altijd een einde aan te stellen.

Dit is gewoon NIET WILLEN !

- DER FORELLENKRIEG :

Ik vind het programma "Plat Préféré" niet de moeite waard om naar te kijken en vooral interesseren mij de culinaire voorkeuren van enen Adolf in 't geheel niet.

Dat er zo'n programma's gemaakt worden is van onze tijd want vele mensen eten niet om te leven, maar leven om te eten ! Nochtans zouden de makers reeds van bij het begin moeten geweten hebben dat deze "Truite à la meunière" een kleine oproer zou veroorzaken aangezien wij hier te maken hebben met een totaal gemis aan FATSOEN.

Het werd trouwens opgenomen in het "Adelaarsnest" waar duizenden neonazis naar toetrekken op bedevaart.

Maar wat nog erger is, is het feit dat, volgens welingelichte bronnen, geheel de forellenhistorie verzonnen is !

En zeggen dat vele weldenkenden, zoals de hoofdredacteur van De Morgen, in zijn "Onafhankelijke" krant en bij "Phara" in naam van de vrijheid van meningsuiting, de uitzending ervan verdedigen !

- AANKLACHT TEGEN GOD :

Een Amerikaanse Senator van de staat Nebraska, Ernie Chambers, heeft een rechtzaak aangespannen tegen "God" die hij beticht van dood, vernieling en terreur !

De rechter, Marlon Polk, heeft echter de aanklacht verworpen aangezien dat "God" niet worden gedagvaard omdat beklaagde geen vast adres heeft !

De Senator geeft zicht niet gewonnen en zal voorzeker in beroep gaan.

Men zou de aanklacht kunnen signifiëren aan zijn vertegenwoordigers, onder andere paus Benedictus XVI !

Ik wil getuige ten laste zijn !

- DERTIG JAAR GELEDEN STIERF DE GROOTSTE BELG :

JACQUES BREL

Quand je serai vieux, je serai insupportable
Sauf pour mon lit et mon maigre passé
Mon chien sera mort, ma barbe sera minable
Toutes mes morues m'auront laissé tomber
J' habiterai une quelconque Belgique
Qui m'insultera tout autant que maintenant
Quand je lui chanterai "Vive la République"
Vivent les Belgiens, merde pour les Flamingants
La.... la.... la....
La.... la.... la....

OCTOBER 2008

- BART DE WEVER :

Het is onwaarschijnlijk hoe deze politicus het klaar speelt andere partijen (CD&V) te vergelijken met het Vichy-regime (40-44) dat gecollaboreerd heeft met de nazi's en er ook het verdrag van München tussen Chamberlain en A. Hitler bij te halen, terwijl hijzelf en zijn partijtje zelf fascistisch zijn !!!

Ik vind het zelf ongehoord dat deze nefaste persoon nog steeds een vaste stek heeft in "De Morgen" en dit ondanks het feit dat meerdere lezers daarover hun ongenoegen hebben laten blijken.

- HET NIEUWSBLAD :

Op 22 september verscheen er een artikel in deze katholieke krant dat er jaarlijks wereldwijd ongeveer 170.000 christenen wegens hun geloof vermoord worden. Als men ziet dat deze gegevens afkomstig zijn van de organisaties "Kerk in Nood" en "Oostpriesterhulp" merkt men ogenblikkelijk het manoeuver : de christenen bang maken en klaar stomen voor een oorlog tegen alles wat niet christelijk is !

Inderdaad : deze organisaties, die over miljarden beschikken, werden in 1947 gesticht door Werenfried Van Straaten, de "spekpater", om onder het mom van hulp te verlenen aan verdrukte priesters in de Oostbloklanden, honderde nazi's en oorlogsmisdadigers hielp vluchten naar Zuid-Amerika.

Het is een beproefde techniek van de RKK om zichzelf steeds als martelaar en slachtoffer voor te doen. Zij gaan zelf zo ver dat zij het vernietigingskamp van Auschwitz willen claimen door daar een klooster neer te poten.

- WILFRIED EN MIET :

Liefde tussen twee personen is prachtig en echte liefde doorstaat alle stormen. Ware het niet dat men terug hier een bewijs heeft van de onmetelijke christelijke (katholieke) hypocrisie. Deze twee mensen staan sinds jaren aan het hoofd van een partij die de "christelijke waarden" hoog in haar vaandel draagt en geven hier een voorbeeld van wat de pastoors van op de kansel zouden betitelen als ontrouw en overspel !

"Luister naar mijn woorden maar kijk niet naar mijn daden !"

IK HEB SCHRIK.

Het was moeilijk een nationale regering te vormen maar de problemen zijn nog niet opgelost en men vaart regelrecht naar het separatisme !

Er hebben zich ondertussen twee nieuwe feiten voorgedaan :

1) Bart De Wever führer van de N-VA heeft het aan boord gelegd als kleinste partij alles te blokkeren; en dat noemt men dan democratie !

2) Ook de "linkse intellectuelen" met Etienne Vermeersch en Ludo Abich hebben zich in de strijd geworpen met het "Gravensteenmanifest" waarin zij zich langs de kant van de separatisten scharen.

Dat mensen zoals Etienne Vermeersch, waarvoor ik een heel grote eerbied heb, het nodig achten van het VB te steunen in hun eis voor een onafhankelijk Vlaanderen is mij totaal onbegrijpelijk !

Door de eenzijdige uitroeping tot onafhankelijkheid van Kosovo zijn de Vlaamse geesten op hol geslagen. Het manifest is echter zeer onduidelijk wat er met B.H.V. moet gebeuren.

Maar het grote probleem zal steeds Brussel blijven !
Ook de Walen willen Brussel niet loslaten, net zoals de Vlamingen. Gaat er voor gevochten worden en komt er een muur zoals in Berlijn en Ulster?
- Wat met Vlaanderen ?
Wat zal de samenstelling zijn van de volgende regeringen : CD&V-NVA en VB voor vele jaren ! En dan denk ik onvermijdelijk aan de bezetting, toen de voorgangers van het VB, het VNV, het voor het zeggen had.

Ja, beste vrienden ik heb schrik !

Daarom roep ik iedereen op de petitie te ondertekenen van "Red de solidariteit" voor een onverdeeld België :

www.reddesolidariteit.be

Het is onze laatste kans om ons land, een der welvarende van de wereld, te redden van de ondergang.

DOEN !

HET GAAT EROM OPDAT ONZE KINDEREN EN KLEINKINDEREN ZOUDEN KUNNEN OPGROEIEN EN LEVEN IN EEN VRIJ LAND, WAARVOOR ONZE OUDERS GEVOCHTEN HEBBEN EN GESTORVEN ZIJN !

APRIL 2008
DE PAUS IN NEW YORK :

Tijdens zijn bezoek in New York, in april 2008, heeft Benedictus XVI een opmerkelijke uitspraak gedaan tegenover 30.000 jongeren :

"Mijn jeugdjaren werden getekend door een sinister regime dat alle antwoorden dacht te hebben. De invloed ervan groeide en groeide, het drong binnen in scholen en burgerinstellingen, in politiek en religie. Dat gebeurde voor het duidelijk werd hoezeer het om een monster ging dat God verbande"

Hij heeft vergeten erbij te vertellen :

Dat de toenmalige Paus Pius XII tijdens dat "goddeloos regime" nooit maar één woord van afkeuring gezegd heeft.

Dat de dag dat de Wehrmacht Rusland binnenviel de Duitse Bisschoppenconferentie een telegram naar A. Hitler stuurde om hem te feliciteren met zijn "kruistocht ten bate van Europa".

Dat de Spaanse bisschoppen de wapens gezegend hebben tijdens de Spaanse burgeroorlog.

Dat het Vaticaan nochtans na de oorlog, toen alles reeds bekend was, meerdere oorlogsmisdadigers heeft helpen ontsnappen naar Latijns Amerika.

Hij heeft er ook niet bij verteld dat het nazi-regime geen regime "zonder god" was, maar dat de SS hun eigen godsdienst hadden en dat er op de gordel van de Duitse soldaten "Gott mit uns" stond.

Dus, laten uitschijnen dat regimes "zonder god" monsters zijn is een grove leugen, want het grootste gedeelte van de oorlogen worden gevoerd in naam god.

NOVEMBER 2007
DE JODENVERVOLGING.

Patrick Janssens heeft zijn mea culpa geslagen voor de spontane medewerking van de Antwerpse politie bij de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit is een moedige daad want het werd sinds een halve eeuw onder de mat geveegd.

Het doet mij denken aan de knieval van Willy Brandt in 1970 voor het gedenkteken van het Warschause Getto. In 1942 werd het Joodse Getto in Warschau volledig door de nazi-troepen vernietigd en werden ongeveer een half miljoen Joodse mensen met de vlammenwerper als "ongedierte" uitgeroeid.

De "Führer" van de N-VA, Bart De Wever, kon het niet laten de "knieval" van Patrick Janssens "gratuit en te laat" te noemen. Inderdaad het is een beetje laat, maar in deze gevallen is het beter laat dan nooit. Maar dit is niet "gratuit". Natuurlijk de huidige leiders en leden van het Vlaams Belang (Blok) en de N-VA zijn de "erfgenamen", zoals wijlen Karel Dillen het noemde, van de collaboratie. Het is dus normaal dat zij niet willen herinnerd worden aan de gruweldaden van de fascisten en de nazi's !!!

Terzelfder tijd mogen een honderdtal leden van "Blood & Honour" zonder problemen een "verjaardagfeestje" organiseren in een cantine te Aarschot waar zij de "heldendaden" van hun voorgangers met muziek en naziliederen opluisteren.

Vergeet niet dat dit de stoottroepen zullen zijn van het Vlaams Belang en de N-VA als deze partijen aan de macht komen in een onafhankelijk Vlaanderen !

 
DE SPAANSE BURGEROORLOG.

Benedictus XVI heeft het nodig gevonden 498 Spaanse geestelijken die tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) door linkse milities vermoord werden, zalig te verklaren. De priesters die in het linkse kamp streden en door de milities van Franco vermoord werden heeft hij natuurlijk over het hoofd gezien.

Deze priesters waren geen martelaren maar mededaders want de Spaanse Katholieke Kerk stond officieel langs de kant van Franco (zie foto) en hebben deze laatste meegeholpen de democratisch verkozen regering omver te werpen met de hulp van de nazi-troepen uit Duitsland en Italië.

Terwijl de echte slachtoffers van deze afschuwelijke burgeroorlog nog niet het minste eerherstel genoten hebben !

Zou er toch iets blijven hangen zijn bij de huidige paus van zijn verblijf bij de Hitlerjugend ?

SEPTEMBER 2007 :

WAT KOST DE MONARCHIE ?

Het fortuin van de Belgische koninklijke familie is het grootste geheim en er is geen enkele officiële controle. Als je er meer wil over weten surf dan naar : http://www.crk.be/N/kostmonarchie.php
BOSBRANDEN IN GRIEKENLAND

Men vroeg eens aan de schilder Modigliani wat hij zou redden in een brandend huis : een waardevol schilderij of een straatkatje.

Hij antwoordde : "het katje want ieder leven is onvervangbaar !"

Waarom vertel ik dit ?

Om de heel eenvoudige reden dat men in Griekenland het tegenovergestelde gedaan heeft. De weinig beschikbare hulpmiddelen om de vele branden te bestrijden heeft men ingezet om de eeuwenoude kunstwerken in Olympia te redden....

Arme mensen en hun dorpen schijnen geen belang te hebben in de ogen van de Griekse bewindvoerders.

HET IS ZEUS GEKLAAGD !

 
APRIL 2007

De hierhoger afgebeelde tekening is een publiciteit voor de Universiteit Gent". Zij stelt Mozes voor die de tafels met de 10 geboden vernietigt want er is het "Gebod XI" :

"DURF DENKEN"

Zou Mozes de eerste vrijdenker geweest zijn ?

www.durfdenken.be

MAART 2007
ONTDEKKING VAN JEZUS GRAF

Een dertigtal jaren geleden werd in Jeruzalem een graf ontdekt dat zekere archeologen toewijzen aan Jezus van Nazareth.

Er bevonden zich een tiental houten kisten in de grot waarop namen stonden zoals : "Jezus zoon van Jozef", "Maria", "Judah zoon van Jezus"en "Jacobus, zoon van Jozef en broer van Jezus".

Simcha Jacobovici en James Cameron (Titanic) hebben over deze vonds een documentaire gemaakt die eerstdaags in New York zal voorgesteld worden.

Het was te voorzien dat vele veronderstellingen, ernsitge en onnozele, de ronde zouden doen. Men moet maar denken aan het boek "De Da Vinci Code" !

De namen Jezus, Maria en Judah waren veelgebruikte voornamen in het begin van onze tijdrekening. Gaat het hier om Jezus van Nazareth of een andere persoon die ook Jezus heette ? Niemand zal , noch het ene, noch het andere kunnen bewijzen of verwerpen.

De Jezus van Nazareth, waarover het Nieuwe Testament spreekt, heeft misschien geleefd en is misschien gekruisigd. Dat hij daarna "ten hemel opgeklommen is" en "de zoon van god" was, is pure mythologie uitgevonden door Paulus van Tarsus (Griekenland) die hem ook omdoopte tot Jezus Christus (van Christos : grieks voor "de gezalffde").

FEBRUARI 2007

Monsieur l'Abbé Pierre, ik geloof niet in god, maar wel in mensen zoals U !

Willy

 
DECEMBER 2006

VLAANDEREN VERWIERF PRESTIGIEUZE PRECOLUMBIAANSE KUNST (COLLECTIE JANSSEN) in 2006 !

Europese en Amerikaanse musea peulen uit van oude kunstwerken uit de andere werelddelen die er honderde jaren geleden gestolen werden tijdens kruistochten, ontdekkingen, veroveringen en colonisaties.

Wanneer zal men eindelijk eens deze onschatbare werken teruggeven aan de rechtmatige eigenaars ?

 

DALAI LAMA

JUNI 2006

Juicht brave mensen want "Zijne Heiligheid de Dalaï Lama" is in het land !!

Hij komt ons de weg tonen om gelukkig te zijn. Alleen hij weet het want hij is de 14de reïncarnatie van de Gyatso ( de Oceaan van Wijsheid) dat begon rond het jaar 1650 van onze tijdrekening.

Ja, hij spreekt over geluk en vrede maar alle religieuze leiders spreken daarover en toch zijn de godsdiensten de grootste oorzaak van alle oorlogen.

Volgens het Boeddhistisch recept moet men om gelukkig te worden afstand nemen van al het materiële. Hun monniken en nonnen mogen, net zoals in de katholieke godsdienst, ook geen sexualiteit bedrijven.

Als wij weten dat het Boeddhisme geen godsdienst is, maar een levensfilosofie vraag ik mij af wat men dan bedoelt met "Heilig" en de reïncarnatie van de dalaï lama. Waarom is hij alleen uitverkoren om de wereldlijke en spirituele leider van zijn volk te zijn ?

Sinds tientallen jaren is er in de westerse wereld een grote vraag naar spiritualiteit ondanks het feit dat de grote godsdiensten, zoals de christelijke, verwaarloosd worden. Het gevaarlijke van deze tendens is het feit dat ook deze kleine sekten (zoals de gevestigde kerken) allen uit zijn op geld en het verwerven van macht.

Hun slogan is : geld en bezittingen maken de mens ongelukkig !

Geeft dit dus maar aan ons !

5/11

11 mei 2006

LUNA EN N'DOYE OULEMATA VOOR EEUWIG VERENIGD TOT VER VOORBIJ DE DOOD.

 

DE BOEKENVERBRANDING

1 mei 2006

Tijdens de Eerste Wereldoorlog vochten er in het Duits leger twee personen die elk op hun manier wereldberoemd zouden worden : Bertolt Brecht en Adolf Hitler !

Bertolt Brecht kwam terug als een fervent anti-militarist. Hij heeft geheel zijn leven opgejaagd geweest door de nazi's en schreef vele boeken tegen de armoede en de oorlog .

Adolf Hitler kwam terug als militarist en heeft EEN boek geschreven : "Mein Kampf" die een onoverzichtelijke nefaste invloed gehad heeft , met tientallen miljoenen doden als gevolg !

Tijdens W.O.I maakte A.H. enkele aquarellen van dorpjes in West-Vlaanderen. Deze worden nu te koop aangeboden bij Jefferies uit Lostwithief (Cornwall) door een anonieme eigenaar die voorzeker denkt er een dikke stuiver aan te verdienen.

Op de Bebelplatz in Berlijn is onlangs een "Boekentoren" opgetrokken waar tijdens het nazi-regime duizenden boeken verbrand werden (zie foto hier hoger).

Waarom worden de aquarellen van A.H. ook niet daar verbrand ???

 
1 mei 2006

VIJFTIG JAAR GELEDEN STIERF OP 57 JARIGE LEEFTIJD BERTOLT BRECHT.

Geboren in Augsburg in 1898 studeerde hij aanvankelijk medecijnen en was hospitaalsoldaat gedurende het laatste jaar van W.O.I. De dramatische ondervindingen van de oorlog hebben van hem een fervent anti-militarist en marxist gemaakt. Hij stopte zijn studies en ging dramaturgie studeren. Schreef een omvangrijk oeuvre tezamen waarvan de bekendste werken zijn :
- "Die Dreigroschenoper" (1928)
- "Mutter Courage und ihre Kinder" (1939)

Zijn werk werd door de nazi's als "Entartet" beschouwd en hij moest Duitsland verlaten in 1933. Verbleef in Zwitserland, Denemarken, Zweden, Finland en de USA. In 1947 keerde hij naar Berlijn terug.

Vandaag wordt Bertolt Brecht beschouwd als een der veelzijdigste auteurs van de 20ste eeuw die een enorme invloed gehad heeft op het toneel.

 
SEPTEMBER 2005 :

1) PHILIP DEWINTER.

Philip Dewinter kreeg een interview door een reporter van een internationale Joodse krant "Haaretz". Hij stak er de loftrompet op over Staf De Clercq, leider van het VNV. Hij noemde zichzelf een volgeling en erfgenaam van de "Führer" van de Vlaamse Beweging.

Als je wil weten wie Staf De Clercq en het VNV waren klik dan op : "VLAAMS BELANG"

2) DE WERELDJONGERENDAGEN IN KEULEN.

Tijdens een vergadering waarin de meeste deelnemers sliepen, hun dagblad lazen of zaten te SMSen, heeft het Europese Parlement de toewijzing van 1,5 miljoen euro aan de organisatie van de WJD goedgekeurd. De reden : "men moet elk positief initiatief tot ZINGEVING ondersteunen".

Als het er op aankomt centen binnen te rijven heeft de Katholieke Kerk niet haar gelijke ondanks het feit dat zij geld "het slijk der aarde" noemt.

3) HET CREATIONISME EN DE EVOLUTIELEER.

Door het feit dat niemand weet (tot hier toe) hoe het leven ontstaan is, moet het creationisme ( Genesis) terug onderwezen worden in de scholen van vele Zuidelijke Staten van de U.S.A. In bepaalde Instituten wordt het naast de Evolutieleer van Darwin onderwezen; in andere Staten wordt de Evolutieleer gewoon vervangen door het Scheppingsverhaal uit het Oud Testament.

Op die manier is er trouwens een theorie ontstaan dat zelfs door wetenschappers ondersteund wordt : " HET INTELLIGENT DESIGN" ofte "HET INTELLIGENT ONTWERP". De uitleg is heel simpel : aangezien men niet weet hoe het leven ontstaan is, gaat men er van uit dat er IETS moet zijn dat alles in gang gestoken heeft.

Dit "IETSISME" zou de voorstanders van het Creationisme en de Evolutieleer moeten kunnen verzoenen.

Dit IETS staat echter zeer ver van het idee van een persoonlijke god die men moet aanbidden en van een eeuwig leven na de dood in de "hemel" of in de "hel".

Het gevaar zit er echter in dat men wetenschap en geloof gaat verwarren en dat iedere keer als de wetenschap niet kan antwoorden, men zal gaan geloven in het IETS. Dit IETSISME zal dan vlug uitmonden in een der drie godsdiensten die uit de bijbel stammen.

Ondertussen kan men zich blijven uitmoorden voor een "IETS"....

JULI 2005 :

SANTO SUBITO.

Paus Johannes Paulus II is nog niet koud of men heeft in het Vatikaan het proces ingezet voor zijn zaligverklaring.

Kardinaal Romero van El Salvador, voorvechter van de zwaksten en strijder voor de rechten van de mens, is op 28 maart 1980 door een extreem rechts doodseskader in zijn eigen kerk vermoord met nog 40 gelovigen.

Dit is dus 25 jaar geleden en men spreekt nog steeds niet over een zaligverklaring !

Dit is nogmaals het bewijs dat de god van de R.K.K. niet langs de kant van de armen staat !

Mei 2005 :

Benedictus XVI :

De nieuwe paus, Benedictus XVI heeft reeds de zegen gekregen van VB-kopstuk Gerolf Annemans. Dit is niet te verwonderen aangezien er bij de paus iets van zijn Hitlerjugend-opvoeding is blijven hangen, wat overeenkomt met de theorieën van het VB !

Maart 2005 :

1) De slogan "België Barst" van het VB zou wel eens van toepassing kunnen zijn op henzelf want er is ruzie aan de top !

Dat zou een fameus vuurwerk opleveren indien dit moest gebeuren op 21 juli !

2) Sinds kort verschijnt er een nieuw weekblad : "PAF". Reeds vanaf de eerste titels ziet men welk vlees men in de kuip heeft.

Als ik het drukwerk bekijk dat het VB Vlaanderen inspuwt, zonder publiciteitsinkomsten, vraag ik mij af wie de geldschieters zijn. De NSDAP werd ook in de jaren 30 van de vorige eeuw "gesponserd" door de grootindustrie. Welke grote fabriek (of brouwerij) zou het VB financieren?

4 maart 2005 :

Nieuw gezicht en nieuw geluid in het Vlaams Belang : Erik Arckens. Dit VB parlementslid zet de aanval in tegen het Vlaams cultuurbeleid en wilt de geldkranen dichtdraaien voor het grootste deel van onze Vlaamse theaters en cultuurcentra. Deze zijn, volgens zijn mening, niet Vlaams genoeg !

In feite is dit niet een nieuw geluid ! Het eerste wat de nazi's gedaan hebben, nadat zij in 1933 aan de macht gekomen waren in Duitsland, was alles wat vrij en vrank zijn mening verkondigde, onder welke vorm ook, de mond snoeren.

Hetzelfde is gebeurd in Frankrijk in de steden onder FNbestuur.

De "vrije meningsuiting" telt dus alleen voor hetgeen het VB zegt en niet voor de anderen !

25 februari 2005 :

De paus krijgt spreekverbod !
Dit is wel 1700 jaar te laat !

23 februari 2005 :

De paus, Johannes Paulus II, kan het niet laten. Hij trekt ten strijde tegen de democratische regeringen die abortus en het holebihuwelijk toelaten die hij als nieuwe vormen van het kwaad bestempelt. Hij vergelijkt daarbij ook abortus met de Holocaust.

Dat er in Afrika miljoenen mensen sterven aan AIDS omdat zij geen condoom mogen gebruiken bestempelt hij als "de wil van god".

14 februari 2005 :

In de nacht van 13 op 14 februari 1945 werd de stad Dresden door de geallieerden volledig vernietigd. Er waren 35000 doden, meestal vrouwen, kinderen en bejaarden.

De NPD (Duitse neo-nazi partij) protesteerde met 5000 man tegen de herdenkingplechtigheid en vergeleek deze ramp met de Holocaust. Zij vergeten dat de eerste bombardementen door militaire vliegtuigen uit de wereldgeschiedenis in april 1937 uitgevoerd werden door het Duitse nazi - legioen "Condor" op de Spaanse steden Madrid en Guernica !

Guernica was een klein stadje in Baskenland waar er geen enkel militair doel was. Het was marktdag op 26 april 1937. Er waren bijna tweeduizend doden en duizend gewonden !

Daarna volgden Coventry, Rotterdam en Londen.

Het had niet mogen zijn ! Maar de oorlog had niet mogen zijn. Wie is hem begonnen ? Dezelfde geestesgenoten van dezen die zich nu in een slachtoffer rol denken te bevinden. En dit steeds met het enige doel, de Holocaust te minimaliseren.

Frederick Taylor, historicus, heeft het drama van Dresden geannaliseerd in zijn pas verschenen boek "Dresden, dinsdag 13 februari 1945 ".

27 januari 2005 :

Het VB distanceert zich van de herdenking van de bevrijding van het uitroeiingskamp AUSCHWITZ-BIRKENAU. Hun miljoen Vlaamse kiezers zijn dom of het zijn fascisten !

15 januari 2005 :

Er gaan veel stemmen op, en niet van de minste, om de "swastika" of het hakenkruis te verbieden. Ondanks het feit dat dit een eeuwenoud symbool is van "geluk" en men het overal op oude tempels terugvindt, is het sinds de vorige eeuw een negatief geladen symbool. Vooral als het hakenkruis op een witte en rode achtergrond staat, aangezien dit de kleuren waren van het Dritte Reich en van de nazi's.

Trouwens wie zou dit symbool nog durven gebruiken ?

12 januari 2005 :

De meerderheidspartijen zijn het eens over een wet die toelaat de overheidsfinanciering af te nemen van partijen die het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) met voeten treden.

Aangezien de wet dateert van 1999 kan men reeds nu de financiering van het VB (Blok of Belang, het heeft geen belang) droog leggen. Op wat wacht men nog ?

31 december 2004 :

VOOR EEN ETHISCH CORDON SANITAIRE.

"Kortom, het cordon is geen tactiek maar een ethische stellingname : je verkoopt je ziel niet aan predikers van de haat. Je werkt niet samen met neonazi's die hun zwarte ideologie nooit hebben afgezworen; alleen hebben ze de joden vervangen door de allochtonen !"

Etienne Vermeersch in "De Morgen".

27 december 2004 :

Een der eerste Vlaamse schrijvers die ons waarschuwde voor het Vlaams Blok, Hugo Gijsels, is plotseling overleden. Zijn boeken :
"Het Vlaams Blok" en "Open je ogen voor het Vlaams Blok ze sluit" zijn nog steeds actueel en moeten gelezen worden.

Bedankt Hugo !

12 december 2004 :

De website van het VB is gekaapt door "Blokwatch". Surf maar vlug naar : www.vlaamsbelang-antwerpen.org en je lacht je krom !!!!

22 november 2004.

Als het "Vlaams Belang" een nieuwe partij is, dan moet ze de komende zes jaar niet op dotaties van het Vlaams Parlement rekenen.
Philip Dewinter, nu dat het om geld gaat, reageert ogenblikkelijk met te zeggen dat het Vlaams Belang geen nieuwe partij is, maar een "omvorming" !

Het is terug een staaltje van hoe Philip Dewinter zich in alle bochten kan wringen naargelang het hem uitkomt !

Als je vindt dat de dotatie moet ingetrokken worden kan je intekenen op de volgende web-site : www.vlaams-burgerinitiatief.be

15 november 2004.

Nu het "Vlaams Blok" niet meer bestaat moet men nu "Belanger" zeggen i.p.v. "Blokker" ?

14 november 2004.

De nieuwe naam van het "Vlaams Blok" wordt "Vlaams Belang" !
En dan komt dit uit de mond van Gerolf Annemans :

"De namen van alle juridische hoofdrolspelers uit dat proces staan voorgoed in het geheugen van deze jurist gegrift; ze zijn gewaarschuwd voor de rest van hun carrière !"

Dit "stinkt" heel erg veel naar de nazi-retoriek van Goebbels !

Trouwens, toeval of niet, het nieuwe logo van het Vlaams Belang komt uit het logo van "Berkenkruis" het lijfblad van de oude SS'ers !!!

9 november 2004.

Het hof van cassatie heeft de veroordeling van de 3 vzw's van het Vlaams Blok, die uitgesproken was door het hof van beroep van Gent op 21 april 2004, bevestigd !

Het betreft hier :

- "Vlaamse Concentratie" vzw
- "Nationaal vormingsinstituut" vzw
- "Nationalistische Omroep" vzw.

1 november 2004.

Een kledingsmerk wordt door fascisten gegijzeld !

Sinds enkele tijd is er een controverse ontstaan rond het kledingsmerk "LONSDALE" dat bij voorkeur gedragen wordt door neo-nazi-jongeren die in de letters de naam "NSDA" zien, wat zou staan voor "National-Sozialistische-Deutsche-Arbeiter". Natuurlijk zit de fabrikant erg verveeld met deze zaak aangezien de zwarte T-shirts van dit merk in vele scholen verboden worden en het zakencijfer in bepaalde steden enorm gedaald is.

De naam komt van de Graaf van Lonsdale die ongeveer 100 jaar geleden de eerste bokswedstrijd met handschoenen organiseerde. Later in 1960 kreeg een Londenaar, Bernard Hart, de toelating Lonsdale als merk te gebruiken voor zijn bokskledij. Na enkele jaren werd het merk wereldberoemd als zelfs Mohammed Ali de bokskledij droeg. Vele zwarte sportmannen dragen dit merk.

12 oktober 2004.

De neo-nazipartijen in Duitsland bundelen de krachten en een "Rechts volksfront" is in de maak in heel Duitsland.

6 juli 2004.

In de nieuwe EU-lidstaat ESTLAND worden SS'ers als vrijheidsstrijders tegen de sovjetbezetting gezien . Zij marcheren door de straten van Talinn en wekken de afschuw op van de Joodse inwoners.

19 september 2004.

Herdenkingsplechtigheid door een 300tal sympathisanten aan het graf van VNV leider Staf Declercq in Gooik. Deze werd ingericht door de vzw "Voorpost" ! De toespraken werden gehouden door Bob Maes, oud-senator van de VU en door Johan Vanslambrouck, voorzitter van "Voorpost". Natuurlijk beweerdt het Vlaams Blok dat zij niets te zien hebben met deze herdenking maar de hierhoger vermelde personen hebben wel iets te zien met het Vlaams Blok !!!

8 september 2004.

Patrick Janssens, burgemeester van Antwerpen, geeft toelating voor een neonazi-betoging tegen "geweld" ! Hier hebben wij terug dezelfde hypocrisie als de opschriften "nooit meer oorlog" op de IJzertoren ! Wedden dat de tegenbetogers hardhandig zullen aangepakt worden door de Antwerpse politie ? Men kan toch niets anders verwachten van Patrick Janssens die als socialistische voorman zijn kinderen naar katholieke elite scholen stuurt.

7 september 2004.

Filip De Man maakt de leiders van het Vlaams Blok uit voor "angsthazen" omdat zij een "VB LIGHT" voorbereiden. Als reactie daarop heeft Philippe De Winter een lapsus van formaat gemaakt op de radio wanneer hij verklaarde dat het VB als een "slang van vel zal veranderen en als een Fenix mooier dan ooit uit zijn as zal herrijzen".

Het van vel verwisselen bij slangen heeft niets te zien met de mythologische vogel Fenix. Waar hij wel gelijk heeft is het feit dat hij zijn partij vergelijkt met een slang ! Zelfs indien het VB uiteen valt in twee partijen zullen deze beide fascistische partijen aan hetzelfde zeel trekken en de grootste partij zal uiteindelijk de kleinste terug opslorpen.

Het VB heeft bijna een miljoen kiezers weten te verschalken nu moet het zien dat het van het "cordon sanitaire" vanaf geraakt door van "vel" te veranderen. Dus, laten we waakzaam blijven want een slang verandert misschien wel van vel maar blijft een slang !

22 augustus 2004.

Voor de 2de maal werd er in Steenstrate bij Ieper door de "Werkgroep Radicalisering IJzerbedevaart" een "IJzerwake" gehouden bij het monument van de gebroeders Van Raemdonck.

Tienermeisjes, gekleed in de rokjes van het "Vlaams Nationaal Jeugdverbond" legden kransen neer naast de foto van de voormalige VNV-leider Staf Declercq, Armand Preud'homme ( componist van fascistische marsliederen zoals "Kempenland") en Irma Laplace (heeft in 1944 een groep verzetstrijders verklikt aan de nazi-bezetter en werd ter dood veroordeeld en geëxécuteerd.)

Er waren een kleine 5.000 mensen aanwezig onderwie Frank Van Hecke, Philip Dewinter en prominenten van het NV.A. De toespraak werd gehouden door Johan Van Slambrouck, voorzitter van "Voorpost" met verwijzingen naar de 2de W.O.

Ondanks het feit dat men zogezegd getracht heeft geen neo-nazi groepen toe te laten, was de "Nationale Alliantie" uit Nederland er wel en dit nog op uitnodiging van "Voorpost" ! Deze organisatie pleit voor raszuiverheid en sluiting van de moskeeën en synagogen.

Zij horen tot de groep van "White Knights" (OWK) en hebben banden met de K.K.K