HET VLAAMS BELANG :

Het was te voorzien : na de veroordeling voor racisme van de drie vzw's van het "Vlaams Blok", heeft men deze partij ontbonden en een nieuwe gesticht : "Vlaams Belang". Niets is er echter veranderd : het zijn dezelfde leiders voor en achter de schermen. Trouwens voor het nieuwe logo heeft men niet lang moeten zoeken want het stond reeds op "Berkenkruis" het lijfblad van de Vlaamse SS'ers.


Als men een krokodil een schaap gaat noemen zal een krokodil steeds een krokodil blijven !
Daarom is het meer dan nodig dat men niet vergeet wat er voordien gebeurd is

Waar liggen de wortels ?
Wie zijn de leiders ?
Wie zijn de leden ?
Wat is het programma ?
Wie zijn de voorbeelden ?
Wat is het uiteindelijk doel ?

TEN GELEIDE :

Zoals de CD & V zijn wortels heeft in het christendom, de VLD de zijne in het liberalisme, de SPA in het socialisme, heeft het Vlaams Belang (ex- Vlaams Blok) zijn wortels in het fascisme en het nazisme.

Om dit goed te begrijpen moet men de geschiedenis kennen en weten vanwaar haar leiders en ideologen komen. Want ondanks het laagje VERNIS dat men bezig is met aanbrengen om het VB "cleaner" voor te stellen, zullen de wortels en de doelstellingen niet veranderen.

Dit neemt niet weg dat er in de schoot van het VB verschillende strekkingen bestaan, net zoals in het vooroorlogse fascisme. Een tendens van Vlaamsnationalisme die streefde naar een totale onafhankelijkheid, met dien verstande dat men dacht aan een vereniging met Frans Vlaanderen en Holland dat men "Dietsland" noemde en een van inlijving in het "Grote Duitsland". Daarna deed er zich ook een tweestrijd voor tussen de streng katholieke gelovigen en de heidense gelovigen. Vanaf W.O. I duiken die verschillen op en ze bestaan nog steeds.

Men mag echter niet uit het oog verliezen dat, hoe goed het allemaal bedoeld was, hoe legitiem de verdediging van de "Vlaamse zaak" ook was en is, dat al die "oplossingen" op een ondemocratisch politiek systeem zouden steunen t.t.z. : de dictatuur van de "elite" of het FASCISME.

Dat fascisme, waaruit ook het nazisme gesproten is, was en is niet alleenlijk anti-communistisch, maar ook anti-socialistisch, anti-joods en vooral voorstander van het "Blanke Ras" als enig waardevolle bevolkingsgroep . Zelfs de Polen en de Slavische volkeren werden beschouwd als "unterrassen" en zouden gebruikt worden als slaven om het "herrenvolk" te dienen.

De Vlaamse zaak kon en kan verdedigd worden zonder daarvoor de racistische toer op te gaan en zonder daarvoor een dictatoriaal regime als het fascisme of nazisme te installeren. Het grote drama van Vlaanderen en de Vlaamse beweging is dat de "leiders" voor de derde maal de slechte weg hebben gekozen.

Door omstandigheden gedwongen (veroordeling wegens racisme) zijn de leiders verplicht hun discours te milderen en bereiden zij een "VB clean" voor.Laten wij ons niet inpakken want dit zal toch maar een laagje VERNIS zijn, dat alleen moet dienen om de kiezers te lijmen.

Eens aan de macht zullen de maskers snel afvallen !

Hierna zult U zien dat vele leiders van het VB ook in het bestuur zitten, of zelfs de oprichters zijn, van kleinere neo-nazistische groeperingen en dat de kopstukken van deze groepen tot het VB behoren. Daardoor is het ook moeilijk voor een Karel Dillen en een Roeland Raes, die zich geheel hun leven ingezet hebben om de fascistische ideeën te propageren, VOORLOPIG te moeten zwijgen. Zij verdwijnen naar de achtergrond maar werken verder !

De Vlaamse ontvoogdingsstrijd was absoluut noodzakelijk ! Spijtig genoeg hebben gewetenloze schurken reeds tot driemaal toe deze rechtmatige eisen van de Vlamingen misbruikt om hier een fascistische ondemocratische politiestaat te vestigen :
- de eerste maal gedurende de eerste Wereldoorlog.
- de tweede maal gedurende de tweede Wereldoorlog
- de derde maal vandaag.

Klik op de volgende hoofdstukken :

- WORTELS VAN HET VB.

- HET VB EN ZIJN LEIDERS.

- AANVERWANTE GROEPEN IN BINNEN - EN BUITENLAND.

- SYMBOLEN

- DE IJZERBEDEVAART.

- DE SLAG DER GULDEN SPOREN.

UITSPRAKEN VAN EMINENTE ANTI-BLOKKERS :

ETIENNE VERMEERSCH ( Prof. Em) :

Interview in "De Standaard" van 3 februari 2001.
-"Je kunt alleen van jeugdzonden spreken als je aantoont dat je fundamenteel veranderd bent."
-Wie een meerderheid haalt, maar in strijd met de grondwet of de mensenrechten handelt, is democratisch niet legitiem."

MARC SPRUYT (politicoloog) :

"Het Vlaams Blok is de enige politieke partij in Vlaanderen die niet wil dat migranten - onder welke condities dan ook - geïntegreerd worden. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven "

"De toon wijzigt bij het Vlaams Blok maar de boodschap blijft dezelfde".

JOHAN LEMAN :

"Een intelligente fascist is nog geen democraat"

KAREL DE GUCHT :

"Ik heb weinig consideratie voor de kiezers van het Vlaams Belang". Wie tot de jaren van verstand gekomen is en op die partij stemt wéét dat die partij racistisch is" (mei 2006)

LUC TEIRLINCK

Ambassadeur van België in Nederland gedurende 5 jaar.

"Als het extreem rechtse VB mee aan het bewind komt, zou ik er een probleem mee hebben om mijn land nog langer te dienen."
(Elsevier augustus 2006)

DOEL EN METHODE VAN HET VLAAMS BELANG.

Wat zou het VB doen indien hij moest aan de macht komen of zelfs maar in een coalitie treden met andere partijen ? Philip Dewinter en Roeland Raes hebben zeer enge contacten met de leiders van het Franse Front National, zoals Jean Marie Le Pen en Bruno Mégret.

De FN burgemeester en schepenen van Vitrolles hebben een bezoek gebracht aan de leiding van het VB te Antwerpen op 24 novmeber 1997. Philip Dewinter schreef toen : "Vitrolles is ons voorbeeld".

Laten we dan even eens gaan kijken hoe deze het doen in een viertal steden Vitrolles, Toulon, Orange en Marignane, waar het FN aan de macht is.

- Verandering van straatnamen ter ere van extreem-rechtse leiders van vroeger. In Vlaanderen zou het bij voorbeel zijn : August Bormslaan; Irma Laplacestraat; Frans Daelsplein; R. Tollenaerestraat, Cyriel Verschaevesquare etc etc.
- In het gemeentebestuur mag een gemeenteraadslid maar éénmaal spreken en dit mag niet langer zijn dan 3 minuten, tenzij dat lid schepen of burgemeester is (en dus FN).
- Installatie van aparte scholen voor Islamkinderen.
- Sluiting van bepaalde gebouwen, zoals Moskeeën, les Resto du Coeur (van Coluche), wegens "brandveiligheid".
- Oprichting van een korps van "hulppolitie" die alleen bestaat uit FN leden.
- Het bestuur van openbare bilbliotheken wordt vervangen door FN genegen mensen. Er wordt een "zuivering" doorgevoerd door al de progressieve literatuur te verwijderen.
- Les "Resto du Coeur" en andere culturele verenigingen die openstaan voor allochtonen krijgen geen subsidies meer.
- Geboortepremies worden alleen toegekend aan Franse ouders.

Dit zijn geen uitzonderlijke scherpe maatregelen maar zo is het ook begonnen in 1933 in Duitsland toen de nazi's aan de macht kwamen. Op nationaal vlak kan men zich wel voorstellen dat het VB niet zou nalaten de hand te leggen op de radio en televisieuitzendingen. Hetzelfde zou natuurlijk gebeuren met kranten en weekbladen.

Er zouden provocaties komen bij manifestaties om een "hardhandig" ingrijpen te rechtvaardigen en uitzonderingsmaatregelen in te voeren. Na enkele tijd zouden de democatische vrijheden afgeschaft worden en zitten we in een rechtse dictatuur !

Want dat is het uiteindelijke doel van het VB : met populistische slogans op democratische manier door een groot aantal stemmen aan de macht komen om daarna de democratie af te schaffen en een fascistische dictatuur te instaleren. Net zoals de nazi's in 1933 !

De "Heldendaden" van overtuigde VB'ers :

- 26.11.02 : Borgerhout : een jonge islamleraar wordt vermoord.
- 7.05.02 : Brussel : een Marokkaans echtpaar wordt door hun buurman neergestoken en sterven.
- 18.11.04 : Antwerpen : een Jood wordt gedood in de Joodse wijk.
- 6.05.05 : Brugge : 2 mannen waaronder een zwarte worden het ziekenhuis ingeslagen door een bende skin-heads.
- 11.05.06 : Antwerpen : een dolle schutter verwondt levensgevaarlijk een zwarte vrouw in een park en doodt daarna een zwarte oppas en een blank blond meisje.

- 26.08.06 : Tienen : Een groep skinheads slaan een jonge Slowaak in het ziekenhuis.

U zult later niet kunnen zeggen

"WIR HABBEN ES NICHT GEWUSST !"

BIBLIOGRAFIE :
- "Daar komen ze aangemarcheerd" (Extreem-rechts in Europa) door Jan Vander Velpen. uitgeverij Epo/De Papieren Tijger.
- "Het Vlaams Blok" door Hugo Gijsels.
- "Wat het Vlaams Blok verzwijgt" door Marc Spruyt.
- "L'Extrême Droite en Europe de l'Ouest" CRISP.
-
www.resistances.be
-
www.antifa.net
-
www.aff.be
-
http://users.belgacom.net/politics/vermeersch-vlaamsblok.wmv
-
www.blokbuster.antifa.net
-
www.thepiano.tk
-
www.kafka.antifa.net
-
www.charta91.be
-
www.sap-pos.org/nl
-
www.pvda.be/solidair.htm
-
www.vaka-handinhand.org
-
www.fdw.be
-
www.linxplus.be
-
www.blokwatch.be
-
www.vlaams-burgerinitiatief.be
-
www.rodedriehoek.be

- "De IJzertoren - onze trots en onze schande" door Johan Anthierens.
- "Het Taboe van Vlaanderen" door Willy Moens.
- "Zonder Vlagvertoon" door Johan Anthierens.
- "Belgen en Bezetters" door Jacques de Launey en Jacques Offergeld.
- "Open je ogen voor het Vlaams Blok ze sluit" door Hugo Gijsels
- "De Oorlogsbedevaarten" Kroniek van de vergeten IJzerbedevaarten 1940-1944 door Carlos van Louwe en Pieter Jan Verstraete.
.Vele artikels en reportages uit "De Morgen" en andere dag- en weekbladen van diverse auteurs.

Al uw vragen en eventuele reacties : scietcat@skynet.be

Terug naar de Frontpagina.