OOSTENDE EN LEOPOLD II

 

Stoutmoedigen hebben in 2006 een hand met ketting afgezaagd van een beeld dat de verheerlijking van het koloniaal beleid van Leopold II moet uitbeelden. Zij willen daarmee de aandacht van de wandelaars op de dijk van Oostende vestigen op het bloedig bewind van onze voormalige vorst toen hij eigenaar was van de "Kongo vrijstaat".

Dezen hebben ook James Ensor van zijn titel van "Baron" beroofd aangezien James in zijn jeugdjaren een heel dappere socialist was.

Vele van zijn tekeningen en schilderijen klagen de sociale wantoestanden uit de 19de eeuw aan :

Dit schilderij uit 1892 geeft het bloedig neerslagen weer van een vissersbetoging voor meer loon :

BELGIE 19de EEUW :
Leopold II kijkt naar een manifestatie voor:

"persoonlijke dienstplicht", "verplichte leerplicht" en "algemeen stemrecht".

en schijnt niet te begrijpen :

"Wat wilt u ? Bent u niet tevreden ?
"Een beetje geduld, geen geweld"
"Ik zie wel iets, maar begrijp niet waarom !"

Toeval of niet, Jannes Kounellis, kunstenaar, heeft op de dijk, aan de "Drie Gapers" een "kunstwerk" gemaakt. Hij heeft honderden lege flessen op elkaar gestapeld in een niche van wat eens de koninklijke villa was dicht bij het standbeeld van Koning Leopold II.
Aangezien er geen titel is die een duiding geeft naar de betekenis van dit "kunstwerk", veronderstel ik dat dit de honderden champagneflessen zijn die Leopold II heeft uitgedronken, terwijl zijn trawanten de handen afkapten van de zwarten in Kongo als zij niet genoeg caoutchouc geproduceerd hadden !

Kijk ook eens naar : "Gazet van 1930"