OPMERKELIJK.

SEPTEMBER 2003:

BEKENDE AMERIKAANSE PSYCHOLOOG RAY HYMAN ONTHULT TRUCJES VAN WAARZEGGERS.
Het verschil tussen een psycholoog en een waarzegger is dat je bij een psycholoog leert je eigen leven in handen te nemen om je problemen zelf op te lossen; bij de waarzegger denk je dat er geheime krachten voor nodig zijn. Zodat je de volgende keer dat je in de problemen zit, teruggaat naar de waarzegger en dat is nu juist het commerciële aspect !

Uit "SCIENCE ET VIE" (N° 1032)

"La Zététique" is een nieuwe discipline die de oorlog verklaart heeft aan het paranormale. Zététique komt uit het Grieks ZETEIN en staat voor "zoeken". Het is de professor Henri Broch, van de universiteit van Nice "Sophia Antipolis" die het begrip "Zététique in de jaren 80 gelanceerd heeft. Volgens de socioloog Jean-Bruno Renard zijn er maar 4,3 % Fraansen die in NIETS GELOVEN ! Er zijn volgens hem 3 bijgeloven :
1) Religieus : Hoe meer religieuser men is, hoe meer men neiging heeft tot het geloof in de DUIVEL, in de ENGELEN en in de mirakels.
2) Parareligieus : zoals ASTROLOGIE of REINCARNATIE. Om er in te geloven mag men niet al te religieus of te atheïstisch zijn.
3) Parawetenschappelijk : zoals geloof in de UFO's, het monster van Loch Ness, de Yeti, buitenaardse wezens enz.
Zelfs, indien men religieus, agnosticus of atheïst is, is er toch misschien iets waarin men gelooft !
De "Laboratoire de Zététique" van Henri Broch heeft sinds 1982 een beloning van ongeveer 200.000 euro uitgeloofd, aan deze die paranormale verschijnselen kan bewijzen ! Meer dan 250 kandidaten hebben zich aangeboden, maar niemand heeft het bedrag mogen inkasseren !
De "Prix-Défi Broch-Majax-Theodor" werd afgesloten in februari 2002.

Alles staat op de website www.unice.fr/zetetique/defi5.html

OKTOBER 2003.

GENTSE RECTOR VERKETTERT PSEUDO-WETENSCHAPPEN.
De rector van de Gentse Universiteit, André De Leenheer, heeft, naar aanleiding van het nieuwe academiejaar, de pseudo-wetenschappen op de korrel genomen. Hij noemde ufo's, helderziendheid, telepathie, ASTROLOGIE, magnetische therapie en alternatieve geneeskunde "zonderlinge", "paranormale" en "ongeloofwaardige" dingen. En hij betreurde dat heel wat academici er geloof aan hechten.

DECEMBER 2003.

Een Guinese helderziende, Gassama Kavamba, is veroordeeld door de correctionele rechtbank van Kortrijk tot een celstraf van 4 jaar en een boete van 5.000 € voor oplichting. Hij gaf zich uit voor helderziende professor en hield zijn klanten voor dat hij hen opnieuw bij hun ex-geliefde zou brengen.

Terug naar : ONTLEDING