SPROKKELINGEN.

MAART 2012
BIJNA DOOD ERVARING (BDE) :
De laatste jaren horen wij van langs om meer de getuigenis van mensen die een BDE meegemaakt hebben. Tot hiertoe stond de wetenschap daar zeer sceptisch tegenover. Maar volgens de verklaringen van Dr Pim van Lommel zouden sommige mensen deze BDE wel degelijk meegemaakt hebben (uitzending Koppen XL "Leven na de dood" van 17 februari) .
Ik twijfel er niet aan dat tijdens de laatste minuten van ons leven er in onze hersenen rare dingen gebeuren, die wetenschappelijk nog niet volledig onderzocht zijn. Maar ik ben toch zeer verwonderd over de uitspraken van deze wetenschapper !
Dat er van langs om meer getuigenissen opduiken over BDE is te wijten aan het feit dat er veel over geschreven wordt en dat sommigen niets liever doen dan beweren bovennatuurlijke ondervindingen gehad te hebben. Vroeger ging het over verschijningen van engelen en heiligen, al dan niet met miraculeuze genezingen. Maar deze laatste hype is verdwenen en nu begint men te vertellen over BDE.
Het feit dat er hier een dokter een zekere filosofische uitleg aan geeft overtuigt mij geenszins. Er zijn ook dokters in de geneeskunde die steevast in de astrologie geloven en hun patiënten behandelen op basis van het sterrenbeeld (Ram, Tweeling etc) dat "verbonden" zou zijn met het zieke lichaamsdeel.
Wat de BDE betreft zegt Dr Pim van Lommel dat het bewustzijn voortleeft na de dood en onafhankelijk is van de hersenen !
Mijn vraag is dus : WAAR WAS ONS BEWUSTZIJN VOOR DE GEBOORTE ?????
 
JANUARI 2012
- Als adellijke grootgrondbezitters vroegen aan Ludwig van Beethoven wie hij was antwoordde deze steeds : "NICHTSBESITZER" !
- "De wereld is groot genoeg om iedereen eten te geven, maar zal steeds te klein zijn om de hebzucht van enkelen te bevredigen " Gandhi.
- "Er is niets dat vlugger opdroogt dan vrouwentranen !"
- "Humor is de beleefdheid van de wanhoop !"
- "Mémoires moet jij niet te vroeg schrijven, want jij hebt geen vrienden meer ! Maar ook niet te laat want jij hebt geen lezers meer !" Herman Decroo.
- "De pret is het geluk van de zot en de zot is het geluk van de wijze".
MEI 2011

ENGELAND :

Het was weer groot feest in Engeland : William en Kate hebbenelkaar het "ja- woord" gegeven !

Hoera, hoera ! Een miljoen langs het parcours en (!) 2 miljard kijkers voor de buis !

Als men weet dat dit "feestje" ongeveer 800.000 pond gekost heeft en dat één jaar universiteit 11.000 pond kost heb ik de indruk dat het Engelse volk ingeslapen is.

Voor een gewone mens die zijn kost moet verdienen met arbeiden is het totaal onmogelijk zijn kinderen naar een universiteit te sturen, terwijl de Windsor's zulke astronomische bedragen kunnen uitgeven.

Hoe is het mogelijk dat daar geen algemene opstand losbreekt en dat men dat ganse zootje parasieten niet aan de deur smijt ?


HONGARIJE :

Dit land dat tot de Europese Unie behoord, en zelfs het E-U voorzitterschap waarneemt, heeft sinds korte tijd een extreem rechtse koers ingeslagen. Sinds enkele tijd heeft het zijn grondwet verandert en er expliciet laten in vermelden dat de Katholieke godsdienst de enige ware is. De Hongaarse medeplichtigheid aan de Holocaust wordt er ook in onkent.

Erger nog : op 20 april werd de 122ste verjaardag van Adolf Hitler herdacht op de nationale zender N1, waarin deze geloofd werd voor zijn economische en morele bijdrage aan Duitsland.

FINLAND :

In Finland hebben "De Ware Finnen", een rechts extremistische partij, de verkiezingen gewonnen. Zij verzetten zich tegen financiële hulp aan noodlijdende Europese landen, zoals Portugal met de slogan "Fins geld in Finse Handen" !

Waar hebben wij dit ook nog gehoord ?

SPANJE :

Er is sinds enkele tijd een betogingsverbod voor Atheïstische vereningen in de Spaanse steden. Het Madrileense hooggrechtshof heeft de deelstaatautoriteiten gelijk gegeven om een geplande betoging in Madrid van Atheïsten op "witte donderdag" te verbieden

De geest van Franco waart nog steeds rond in Spanje !


- PRIVACY :

Onze straten, pleinen, stations, grote warenhuizen beginnen vol te staan met de meest gesofistikeerde camera's en geluidsapparatuur. En dit in naam van onze veiligheid.

Ik heb daar geen probleem mede zolang wij in een democratisch land leven en het politieapparaat onder controle staat van een verkozen regering !

Maar eens wij in een dictatuur zullen belanden, en met de verrechtsing van Europa, en dat zou wel eens rapper kunnen gebeuren dan wij denken, is het hier "Big Brother is watching you"

- RUIMTEVAART :

China is nu aan de beurt om deel te nemen aan de wedren wie er het eerst op de planeet Mars zal staan !

Terwijl er hier op onze kleine Aarde enkele miljarden mensen van honger sterven en de vooruitzichten voor deze mensen, en ook voor de anderen, er niet op verbetert, schiet men verder fortuinen in de cosmos.

Men moet het blijven herhalen dit is TOTALE WAANZIN !

APRIL 2011

- DUVEL :

Kennen jullie de geschiedenis van het bier "Duvel" ?
Brouwerij Duvel Moortgat is een Belgische familiale brouwerij opgericht in 1871 door Leonard Moortgat en gelegen in Breendonk (daar waar het gelijknamig concentratiekamp stond). Albert Moortgat nam in 1914 de brouwerij over van zijn overleden vader Jozef Moortgat. Hij lanceerde de "Victory Ale".

In 1940, en nu komt het, werd "Victory Ale" tot "Duvel" omgedoopt en Albert Moortgat die van 1921 tot 1944 burgemeester van Breendonk was, adverteerde midden 1940 in de VNV krant "Volk en Staat" in Vlaanderen : "EEN VOLK ! EEN STAAT ! EEN BIER : MOORTGAT'S BIER !"

Het zou mij ook niet verwonderen dat zij vandaag het VB financieren.

Ik drink in ieder geval geen Duvel !!!!

- AMNESTIE-VOORSTEL :

Zoals regelmatig gebeurt heeft het VB terug een wetsvoorstel om amnestie te verlenen aan de collaborateurs van W.O.II ingediend. Het werd verworpen : SP.A , Groen en al de Franstalige partijen stemden tegen het voorstel.

Het is opvallend te constateren dat Open VLD, N-VA, LDD en CD&V voor stemden ! Dit wil zeggen dat als Vlaanderen onafhankelijk wordt de collaborateurs amnestie zullen krijgen met een schadevergoeding en een monument voor bewezen diensten aan de vijand.

- KNUT :

Ken je Knut nog ? Dat schattig ijsbeertje, dat door zijn moeder verstoten werd en door de mensen van de Berlijnse zoo grootgebracht, is niet meer !
Men zag reeds vlug dat er met Knut iets aan de hand was. Maar vraagt Chris Dusauchoit zich af, wat heeft men gedaan met de 5 miljoen euro die de hitse rond Knut opgebracht heeft ? Hoeveel is er terecht gekomen om de ijsberen die in de vrije natuur leven te helpen ?

Nochtans ben ik toch een grote voorstander voor het sluiten van alle zoo's want wilde dieren moeten in het wild leven en niet zitten te verkommeren in kooien, al zijn die ook van goud !

 
MAART 2011
- AMNESTY INTERNATIONAL.
Irène Kahn de voormalige secretaris-generaal van Amnesty International heeft een loyale ontslagpremie gekregen van 600.000 Euro. De leden van A.I. die zelfs jarenlang moeilijk en gratis vrijwilligerswerk doen zijn stom verbaasd.
- SEKTEN REKRUTEREN VIA INTERNET.
De sekten die jonge volwassen willen rekruteren gebruiken de grote maatschappelijke problemen als invalshoek zoals milieubescherming of de mensenrechten. Onder het mom van tolerant en humanitair discours proberen zij mensen te lokken.

Zij trekken de aandacht met een interessant onderwerp of een aantrekkelijk commercieel aanbod zoals een gratis GSM. De surfer wordt daarna uitgenodigd om aan een debat deel te nemen. Hij (zij) ontvangt een interessante aanbieding, zoals een bepaald produkt (wondermiddel) of wordt gevraagd een petitie te ondertekenen, maar daarbij moet de persoon uiteraard wel persoonlijke gegevens blootgeven. Daarna wordt hij/zij gebeld en probeert hem/haar te overtuigen om aan een manifestatie of stage deel te nemen.
Uiteindelijk zal er geld, en dikwijls veel geld, gevraagd worden !!!
- GOUDEN VLAAMSE EREPENNING.

Het Vlaams Parlement heeft gouden Erepenningen uitgedeeld aan, onder andere Raoul Servais, Erwin Provoost en Jan Verheyen. Jan Decleir zou er ook een krijgen maar heeft gewijgerd omdat hij niet de minste sympathie voelt voor Jan Peumans en ik kan hem geen ongelijk geven.
Het was deze zelfde Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement die de verzetslieden uitgescholden heeft voor "krapul" !
-HOMEOPATHIE.
Een dertigtal actievoerders van "Skepp" (Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudowetenschap en het Paranormale) hebben terug een overdosis homeopatische middelen ingenomen op basis van arsenicum en slangengift. Door deze demonstratie willen zij bewijzen dat homeopathische middelen geen enkel effect hebben.
 
JANUARI 2011
STUDENTENPROTEST IN LONDEN :
Het is niet te geloven dat het Brits parlement beslist heeft het inschrijvingsgeld aan de universiteiten te verhogen tot 9000 pond ! Men keert terug in de geschiedenis, toen alleen de rijken hun kinderen konden laten studeren ! Of men dwingt de mensen leningen af te sluiten die zij daarna moeten terugbetalen met woekerinteresten !
In andere Europese hoofdsteden kwamen de studenten massaal op straat om hun ongenoegen over deze maatregel kenbaar te maken.
ASIELZOEKERS :
Er zijn ongeveer 45 miljoen mensen op den dool over de gehele wereld. En dit heeft zijn reden : oorlog en honger. Er was eens een tijd, in 1958, dat ik dacht dat alles ging verbeteren ! Nu stel ik vast dat de rijken, rijker worden en de armen, armer ondanks de enorme technische en economische vooruitgang ! Wanneer zal men eens begrijpen dat ALLE mensen recht hebben op de 5 basisbehoeften :
- Woonst
- Voedsel
- Gezondheid
- Werk
- Onderwijs
en zolang dit niet zal gerealiseerd zijn, zullen er mensen op den dool zijn !
ER ZIJN GENOEG RIJKDOMMEN IN DE WERELD OM DIT TE REALISEREN, MAAR ZIJ ZIJN SLECHT VERDEELD !
DE BEETHOVENLEUGEN :
Dit verhaal staat onder tientallen versies op internet en werd verteld door Maurice Baring (1874 - 1945) een notoir anti-abortus activist :
Er is een gesprek tussen twee artsen. De ene vroeg aan de anderen :
"Ik wil je mening horen over het beëindigen van een zwangerschap. De vader heeft syfilis en de moeder tuberculose. Van de vier geboren kinderen was het eerste blind, het tweede overleed, het derde was doofstom en het vierde had ook TBC. Wat zou je gedaan hebben ?"
"Ik zou de zwangerschap hebben afgebroken !"
"Dan zou je Beethoven hebben vermoord !"
In werkelijk was Beethoven het oudste kind van de familie. Zijn jongere broer was niet doofstom, maar stierf op zeer jonge leeftijd want er was een grote kindersterfte in die tijd. Zijn moeder overleed aan TBC, was ook niet uitzonderlijk was toentertijd.
OPGEPAST ALS JE IETS LEEST OP INTERNET !!!!!
 
DECEMBER 2010

- HET VB WORDT DE VLAAMSE TEA PARTY :

Filip Dewinter heeft veel sympathie voor de Tea Party van Glenn Beck en Sarah Palin in de USA. Als men bedenkt voor wat die Amerikaanse Tea Party staat krijgt men koude rillingen :

1) Afschaffen of drastig verminderen van de belastingen voor de grootste inkomsten.
2) Afschaffen van alle sociale voordelen want "sociaal" is "communistisch".

Laten wij hopen dat de Vlaming zich niet laat inpakken, want met het 70 punten programma van vroeger is dit de totale waanzin !

- PRIESTER RIK DEVILLE :

"Het probleem is niet de kardinaal of de aartsbisschop. Rome is de kanker in het hoofd van de kerk. Snijd die weg en het is opgelost !" (in De Morgen)

Wordt er hier niet terug een nieuw Protestantisme geboren zoals in de 16e en 17e eeuw, toen vele priesters en gelovigen zich met veel risico van Rome afkeerden ?

- LESSEN GODSDIENST :

Meer en meer hoort men de kreet om de lessen godsdienst af te schaffen in het Gemeenschapsonderwijs en te vervangen door een cursus "Levensbeschouwelijke filosofie". Vandaag des te meer aangezien men vastgesteld heeft dat onze jongeren op staatkundige kennis niet hoog schoren.

Ik trek reeds een halve eeuw aan de bel maar niemand luisterde, zelfs de vrijzinnigen niet. Laten wij hopen dat men eindelijk tot de jaren van verstand gekomen is.

 
OCTOBER 2010

- GEERT WILDERS GOEDE VRIEND VAN PAUL BELIEN.

Paul Belien is de echtgenoot van Alexandra Colen en "éminence grise" van het Vlaams Belang. Hij treed zeer zelden op de voorgrond maar heeft vele kontakten met buitenlandse neo-nazi en extreem rechtse partijen.

Men weet nu ook waar Geert Wilders zijn mosterd haalt !

- STUDEREN AAN DE UNIVERSITEIT.

Onder het moto van "democratisering van het onderwijs" heeft men afgezien van het maturiteitsexamen en van de ingangsproeven voor Burgelijk Ingenieur. Allemaal heel mooi, maar het resultaat is dat er velen zijn die niet slagen tijdens de 1ste kandidatuur.

De VUB kant zich nu ook tegen een "oriënteringsproef" voor dezelfde reden. Ik denk dat dit een slechte redenering is aangezien zoveel tijd en geld verloren gaat zowel voor de ouders als voor de Universiteit zelf.

Waarom moet dit allemaal zo "gemakkelijk" gemaakt worden, terwijl in andere landen, zoals Frankrijk er wel degelijk een strenge selectie gebeurt ?

- DE LOGES EN DE NV-A.

Siegfried Bracke, vrijmetselaar en eminent lid van het NV-A, is op tournée om de loges in te lichten over zijn politieke keuze. Ik hoop dat de broeders zich niet zullen laten beïnvloeden om zijn nationalisme over te nemen.

Laten wij niet vergeten dat de loges gedurende W.O.II vervolgd geweest zijn door de Vlaams Nationalisten !

- PATRICE LUMUMBA-STRAAT IN OOSTENDE.

De gemeenteraad van Oostende heeft onlangs terecht het plan goedgekeurd om een straat of plein naar Patrice Lumumba te noemen, ondanks het protest van enkele nostalgische colonialisten

Ik stel voor de huidige Leopold II laan te veranderen in Patrice Lumumba-laan !

- WATERDAMP GEVONDEN OP VERRE PLANEET.

De wetenschappers zijn weer in de wolken want zij hebben WATERDAMP ontdekt op een verre planeet ! Hopelijk sturen zij er geen miljardensonde op af terwijl de mensen in Afrika en Azië niet over genoeg financiële middelen beschikken om hun dorst te lessen.

- SENAAT KEURT VERBOD OP BOERKA'S GOED.

De Senaat heeft het Boerka-verbod terecht goedgekeurd; nu nog wachten op een herkozen parlement en nieuwe regering om dit te bekrachtigen.

Maar wanneer gaat dit gebeuren ???

- USA : OPPOSITIE TEGEN DE SOCIALE HERVORMINGEN.

Het is onbegrijpelijk dat een groot deel van de Amerikaanse bevolking die de crisis aan de lijve ondervindt, tegen de sociale hervormingen van President Obama zijn en nog steeds de link leggen tussen "sociaal" , "socialistisch" en "communistisch" !

Zij verkiezen aan te schuiven aan de "soepuitdelingen" dan akkoord te gaan met een algemeen sociaal statuut voor iedereen.

Ondertussen worden de rijke Amerikanen steeds rijker en de armen steeds armer !!!

- DRUÏDEN OFFICIEEL ERKEND DOOR DE BRITTEN.

Een Heidense natuurcultus, de Druïden, krijgt de status van religie in Groot-Brittannnië ! Zodoende betekent dit fiscale voordelen voor hun commerciële handelingen.

Het is toch onwaarschijnlijk dat al die religieuze sekten, zowel grote als kleine, er steeds op uit zijn zo veel mogelijke geldelijke voordelen te verwerven.

Waarom krijgen zij dit, terwijl zwetende en werkende arme mensen al de lasten zelf moeten dragen ?

 
SEPTEMBER 2010
- RAMPEN en ONTWIKKELINGSHULP.
NEW ORLEANS, HAÏTI en PAKISTAN zijn terug spijtige voorbeelden van hetgeen er gebeurt met uw giften :
"ONTWIKKELINGSHULP IS HET GELD VAN DE ARME MENSEN VAN DE RIJKE LANDEN DAT TERECHT KOMT IN DE ZAKKEN VAN DE RIJKE MENSEN VAN DE ARME LANDEN"

- TE WEINIG KLASLOKALEN IN VLAANDEREN.
Bij het begin van ieder schooljaar stelt men vast dat er niet genoeg plaatsen zijn in de kleuter - en basisscholen !
Dit is niet te begrijpen. Waarom kan men niet op basis van de gegevens van de burgerlijke stand van al de gemeenten een prognose maken voor de eerstkomende 5 jaar en op die manier reeds berekenen hoeveel kinderen er zullen ingeschreven worden in de toekomst !
Onbegrijpelijk : regeren is toch vooruitzien of niet ?????
- WAT WAS ER EERST DE KIP OF HET EI ?
Eureka, eureka : een Britse wetenschapper heeft ontdekt dat het noodzakelijk is dat de kip er eerst was ! Want zonder de kip is er geen eierschaal om de dooier te beschermen. Ik vind dus dat de vraag moet zijn "Wat was er eerst de kip of het kippenei ?" want ik blijf erbij dat het ei er eerst was : zonder eicel geen levend wezen dus....
- GEEN CORRIDA'S MEER IN CATALONIÊ !
Eindelijk begint het te bewegen in Spanje : het parlement van Catalonië heeft de stierengevechten verboden vanaf 2012. Koning Juan Carlos' opvallend pleidooi voor de corrida's heeft er niets kunnen aan veranderen. Er blijven nog de andere regio's maar zelfs de stieren komen in opstand !
In Tafalla (Navarra) heeft een losgeslagen stier grote paniek veroorzaakt door in een volle tribune te springen waar een dertigtal mensen gewond werden. Hij werd natuurlijk daarna afgemaakt.
Bravo voor deze dappere stier ! Ik roep alle stieren op om in de tribunes te springen opdat er eens een einde zou komen aan dit afschuwelijk spectakel.

- DE "AMERICAN DREAM" LIGT AAN SCHERVEN !
Het is toch onvoorstelbaar dat het "rijkse" en "sterkste" land van de wereld stilaan afglijdt naar het statuut van "derdewereldland" ! De middenklasse verdwijnt en uiteindelijk zullen er zoals in de derde wereld alleen hele rijken en hele armen overblijven.
Dit komt door het feit dat de binnenlandse politiek er sinds jaren op gericht was alleen de superrijken te bevoordeligen door belastingvermindering en de enorme uitgaven aan de NASA en het leger.
Gelukkig heeft Obama dit reeds ingezien en alle programma's van de reizen naar de Maan en de planeten afgevoerd.
Ik stel steeds opnieuw de vraag : waarom naar water gaan zoeken op Venus of Mars als er hier op Aarde miljarden mensen geen toegang hebben tot water ?
- HOMEOPATHIE IS EEN MILJARDENINDUSTRIE GEWORDEN :
Ondanks er geen enkel wetenschappelijk bewijs voor bestaat is deze genezingswijze in opmars en dit vooral bij vrouwen van rond de 40 jaar. Het steunt op twee principes :
1) het kwaad bestrijden met het kwaad;
2) de verdunning van de bestaande medicatie.
3) het "placebo-effect"
Men moet ook de klassieke geneesheren met de vinger wijzen aangezien zij voor patiënten geen of zeer weinig tijd hebben, terwijl de homéopaten lang met hun zieken praten. En als een mens zich eens bij iemand zijn zorgen kwijt kan is hij reeds half genezen.
- SCIENTOLOGY CHURCH :
Nextel in Wommelgem dat de datacommunicatie verzorgt van het justitiepaleis in Antwerpen, de Staatsveiligheid en de Navo, heeft wel erg nauwe banden met Scientology. Het personeel van deze firma kreeg als eindejaarsgeschenk een dvd over de basisregels van Scientology.
Hoe is het toch mogelijk dat deze dubieuze sekte haar tentakels overal weet uit te spreiden ?
Om meer te weten over Scientology klik op : SCIENTOLOGY.htm
 
JULI / AUGUSTUS 2010


1) Prinses Mathilde is tot "Grootkruisdame in de Orde van het Heilig Graf Jeruzalem" geslagen ! Deze orde werd opgericht door kruisvaarders die met het zwaard ware slachtpartijen hebben aangericht in Palestina en probeert nu het katholicisme in Jerusalem in stand te houden. Ook terug door oorlog te voeren ?

2) Enkele dagen voor de viering van de 50ste verjaardag van de onafhankelijkheid van de Kongolese Republiek heeft men FLORIBET CHEBAYA, mensenrechtenactiviest en zijn medewerker FIDELE BAZAWA gefolterd en vermoord in Kinshasa ! Ik begrijp dat de koning daar geen toespraak kan houden, maar hij kan op de een of andere manier zijn leedwezen uitdrukken.

3) In Nederland hebben enkele politieke partijen, D 66, VDD en SP een wetsvoorstel ingediend tot het schrappen van art 147 van het "Nederlands Wetboek van Strafrecht". Dit artikel bestraft nog steeds "godslastering". Rechtse politicie menen echter dat dit artikel meer moet toegepast worden ! Wanneer richten ze weer de brandstapels op ?

4) Wetenschappers, pedagogen en opiniemakers, zoals Geert Van Istendael, hebben vastgesteld dat het Algemeen Nederlands nauwelijks nog te horen is in theater en in televisieseries. Zij beamen dat het A.N. terug in ere moet hersteld worden voor Vlamingen en Nederlanders alsook voor andertaligen die interesse vertonen voor onze taal. Waarom zouden onze Waalse broeders trouwens A.N. leren als er in Vlaanderen enkel dialect gesproken wordt ?

5) Ondanks het feit dat de "maanreizen" zijn stopgezet in de USA, gaat men steeds verder met het trainen van mensen om te overleven in containers op de planeet Mars.

Ondertussen trachten tientallen miljoenen mensen in Afrika te overleven zonder water, eten en geneeskundige verzorging !

6) Het W.K. voetbal-circus heeft zijn tenten opgeslagen in Zuid Afrika. In nieuw opgetrokken stadia die miljarden dollars gekost hebben lopen miljonairs achter een voetbal en spelen ermee tot het vermaak van miljoenen kijkers over de gehele wereld !

En niemand vraagt zich af wie dit alles zal betalen als het doek gevallen is.

Heel simpel : de arme bevolking die daarna nog armer zal zijn !

7) AMNESTIE

Het was lang geleden dat men nog iets gehoord had over "amnestie" !

Hilde Kieboom en de Egidiusgemeenschap willen dat Bart De Wever het probleem van de amnestie voor de veroordeelde collaborateurs van W.O. II terug op tafel legt.

Wat mij verwondert is dat zij de steun krijgen van Steve Stevaert !

Waarom dit probleem oprakelen ? Het grootste gedeelte van de collaborateurs zijn reeds lang een natuurlijke dood gestorven. Maar wat echter niet gestorven is zijn hun fascistische ideeën want die leven verder bij de leiders van bepaalde rechtse politieke partijen, zoals VB, N-VA en LDD.

Het is trouwens vrij zeker dat als Vlaanderen onafhankelijk wordt men er voorzeker ook aan zal denken standbeelden op te richten voor de "Vlaamse Martelaren" Staf Declercq, Cyriel Verschaeve, August Borms, Jos Van Severen en anderen !

En ook voor de duizenden "Vlaamse Waffen-SS'ers" die "gevallen" zijn in Rusland waar zij zogezegd Europa hielpen verdedigen tegen het "Rode Gevaar". In werkelijkheid hebben zij ook Joden opgejaagd en vermoord en het concentratiekamp van Breendonck bewaakt waar zij honderden Belgen gemarteld en vermoord hebben.

En net zoals in Riga, hoofdstad van Letland, zullen er hier ook jaarlijkse herdekkingsoptochten van oud-SSers en hun sympathisanten plaatsvinden

Steve wil je daar aan meewerken ?

 
MEI 2010

- JACQUES BREL :

Staf en Piet Wittevrongel beginnen aan de restauratie van de "Askoy II" of de Brelboot.

Ik heb ergens eens een nieuwe naam gehoord voor België : BRELGIÊ/ BRELGIQUE !

Tof !!!

- MAX HAVELAAR :

Het is 150 jaar geleden dat in 1860 voor het eerst het boek "Max Havelaar" over de mistoestanden in de Nederlandse koloniën uitgegeven werd. Het werd geschreven in Brussel door de Nederlander Eduard Douwes Dekker onder het pseudoniem : MULTATULI (ik heb veel geleden).
De schrijver heeft enkele jaren als Assistent Resident in Lebak (Java) verbleven en er de afpersingen van de inlandse bevolking door de Nederlandse gezagdragers en de inlandse hoofden zonder gevolg aangeklaagd. Hij werd afgezet en verbleef enkele jaren in Brussel in bittere armoede waar hij dit prachtig boek geschreven heeft.

- WILLEM ELSSCHOT :

Het is 50 jaar geleden dat Willem Elsschot of Aphonsus de Ridder, stierf. Overal wordt hij herdacht als een van onze Vlaamse grote schrijvers, en terecht.

Ware het niet dat hij een gedicht geschreven heeft ter ere van August Borms. Deze laatste heeft tot tweemaal toe, in de W.O. I en in W.O.II, de kant van Duitsland gekozen om dan na de bevrijding terecht ter dood te worden veroordeeld en geëxecuteerd.

Willem Elsschot had beter zijn eigen spreuk "Zwijgen kan niet verbeterd worden" toegepast zoals hij over het algemeen deed als het over de nazi-misdaden ging.

- MUSEA :

In Caïro heeft verleden maand een conferentie plaatsgevonden tussen afgevaardigden van Egypte, China, Griekenland, Honduras, India, Italië, Mexico, Rusland, Spanje, Zuid-Korea en de USA waar er gesproken werd over het teruggeven van de "gestolen" kunstvoorwerpen en artefacten uit de oudheid en die zich nu in de Westerse musea bevinden.

England, Frankrijk en Duitsland waren niet aanwezig; het is nochtans in deze landen dat het grootste deel van deze tijdens het koloniaal tijdperk gestolen werken zich bevinden.

- PARAGNOSTEN :

In Ledeberg (Gent) is er terug een vrouw veroordeeld voor de onwettige uitoefening van de geneeskunde. Zij "behandelde" mensen op afstand voor allerlij ziektes door aan hen te denken .....

Waarbij komt het toch dat er nog zoveel zieken (of ingebeelde zieken) in deze "zever" geloven en hun laatste centen aan geven aan deze bedriegers ?

MAART 2010

- "EEN BRIEF AAN GOD" VAN WILLEM VERMANDERE ....

Willem ik hou van je muziek en "Omzwervingen" steekt altijd in mijn CD-speler. Jij bent een groot kunstenaar en een zachtmoedig mens en dat straalt ook uit je "brief aan god", waarin je de vraag stelt : "God, geloof gij nog in ons ?".

Ik denk nochtans dat, als hij bestaat, god sinds lang niet meer in de mens gelooft en dat, al dat bidden, zingen en wenen geen zin heeft, zolang priesters allerhande de mensen opzadelen met schuldgevoelens en hen wijs maken dat zij moeten berusten in hun lot. Wij weten echter dat "god" een uitvinding is van de mens om andere mensen te onderdrukken en ons een goed geweten aan te praten als wij veel geld geven bij de inzamelingen waarvan de uiteindelijke bestemming onbekend is !

"ONTWIKKELINGSHULP IS HET GELD VAN DE ARME MENSEN VAN DE RIJKE LANDEN DAT GEGEVEN WORDT AAN DE RIJKE MENSEN VAN DE ARME LANDEN "

Het regenseizoen en de orkanen komen er aan in Haïti en die beproefde mensen zitten nog steeds in hun schamele tentjes en dit ondanks de vele giften !

- GEVEN JULLIE AAN GOEDE DOELEN ?

Dan moeten jullie weten dat de bestuurders van die "goede doelen" - organisaties het volgende jaarsalaris opstrijken in EURO wel te verstaan :

- UNICEF : 371.459
- RODE KRUIS : 198.000
- KERK IN ACTIE : 176.000
- WERELD NATUUR FONDS : 129.498
- GREENPEACE : 126.901
- TERRE DES HOMMES : 117.400
- AMNESTY : 115.955
- OXFAM / NOVIB : 115.769

en zo zijn er tientallen .....

Vergeet vooral niet dat, als je aan katholieke organisaties geeft, zoals "Broederlijk Delen" er een gedeelte van je geld naar het Vaticaan stroomt. Ja, waarvan zou de arme paus en zijn bisschoppen anders leven ????

 
FEBRUARI 2010
1) Hoera wij hebben een nieuwe oude aartsbisschop : André-Mutien (oh, pardon) André-Joseph Léonard ! Het was te voorzien dat deze fundamentalistische "prins" van de kerk de opvolger van de te gematigde Danneels zou worden. In die tijden, waar vele mensen terug op zoek zijn naar de zin van het leven en naar geborgenheid, zou het wel eens kunnen dat hij meer invloed op onze gemeenschap zal hebben, dan wij zouden wensen. Ik hoop dat onze vrijzinnige politiekers zich niet in de watte zullen laten rollen door deze wolf in schapenvacht, want Rome heeft langs om meer de neiging van zich te bemoeien met het beleid van Europa.
Aan de scheiding tussen kerk en staat mag niet getornd worden !
2) De Europese President, Herman de katholiek, kan het niet nalaten ons er op te wijzen, tijdens een colloqium in Parijs, dat Europa "christelijke wortels" heeft. Hij vergeet er bij te zeggen dat wij niet alleen christelijke wortels hebben, maar ook Griekse en Arabische ! Zonder de Verlichting te vergeten die van de Europeanen vrije mensen gemaakt heeft !
3) Waarom gaan er honderde mensen gratis de straat op om voor het "goede doel" geld in te zamelen als de voorzitters van die organismen royale wedden opstrijken ?
4) MIEP GIES (Hermine Santrouschitz) de laatste helpster van Anne Frank en haar familie, is verleden maand overleden op 100 jarige leeftijd. Het was ook zij die de dagboeken van Ann redde en aan haar vader, Otto Frank, bezorgde.
 

JANUARI 2010


"De Louvre geeft vijf fresco's terug aan Egypte" stond er onlangs in de kranten. Wanneer gaan al de Westerse musea eens ALLES wat gestolen is tijdens de kruistochten, de bezettingen en de kolonisatie terug geven aan de rechtmatige eigenaars in Afrika, Asië en Zuid Amerika ?

In 2013 opent er een nieuw Egyptisch museum in Gizeh en dr Zahi Hawass, hoofd van de Egyptische Hoge Raad voor Oudheden vraag met aandrang de "Steen van Rosetta" van het British Museum terug. En terecht !

Met de huidige technieken kan men toch van al deze onschatbare artefacten kopieën maken !

NOVEMBER 2009

1. EXTREEM RECHTSE BIJEENKOMST IN OOSTKAMP.

Verschilende keren per jaar vinden er hier in België, vooral in Vlaanderen, bijeenkomsten plaats waar zich neo-nazisch van geheel Europa treffen. En dit omdat het overal, en vooral in Duitsland, verboden is !

Wanneer zullen onze ministers eens de moed hebben om dit ook te verbieden en geheel dat zootje achter slot en grendel te draaien ????

2. HET ZESDE ZINTUIG (VTM)

Hoe is het mogelijk dat zoveel Vlamingen naar dit programma kijken en nog geloven ook wat daar voorgesteld wordt ?

Arm Vlaanderen !

SEPTEMBER 2009

- "Ik geloof in het leven voor de dood"
- "Als de dood er is ben ik er niet - als ik er ben is de dood er niet" Epicurus
- "Men zal de dood nooit ontmoeten" E. Vermeersch
- "Alles was nutteloos; ik hoop dat ik niet moet herbeginnen !"
- "Een statisticus waadde door een rivier van gemiddeld 1 m diep en hij verdronk" Godfried Bomans
- "Het geluk is nooit morgen. Het is nu ! Geluk is steeds een momentopname" David Davidsen.
- "Hemel en hel bestaan wel degelijk hier op Aarde ! De hemel voor de rijken en de hel voor de armen" WS
- "Het menszijn is onmenselijk"

AUGUSTUS 2009

Tomas Klein is een Belgische achtjarige jongen, waarvan de beide benen afgezet werden. Hij zwemt, fietst, loopt, klimt, worstelt en deed zelfs mee aan de "Iron Kid" te Antwerpen. Hij was niet de eerste, maar ook niet de laatste !!!!

JULI 2009

- "Zwijgen kan niet verbeterd worden" Willem Elsschot

- "Je préfère de me tromper que de me taire" Jacques Brel

????

- "Ik twijfel niet dat ik twijfel" Descartes

JUNI 2009

- "Als de melk overkookt dan stinkt de stoof" Herman De Croo

- "Een moordenaar onthoofden is er een slachtoffer van maken" Vermassen.

- "Onze kwetsbaarheid is onze beste verdediging"

- "Het is beter dat ministers maagzweren krijgen aan de onderhandelingstafel, dan dat jonge mensen sneuvelen in een oorlog" Hans Brix (Eredoctoraat VUB).

- Optimisme is een gemis aan informatie !

- "Het einde van de dag is nabij als kleine mensen lange schaduwen krijgen" Confusius.

- "De roeping van de mens is menselijk te zijn" Multatuli.

- "Geloof helpt de mensen om te leven, maar geloof mag niet leiden tot machtsmisbruik om de mens onmondig te maken"

- "Geluk voor oude mensen is een goede gezondheid en een slecht geheugen" Albert Schweitzer.

- "Mijn toekomst bevindt zich achter mij" WS

MEI 2009

- Arme mensen plegen geen zelfmoord. Alleen rijken doen dat, wanneer zij ondervinden dat er iemand is die rijker is dan zij. Om gelukkig te zijn moet men trachten afstand te nemen van materiële zaken !

- Statistieken worden gebruikt als een lantaarnpaal door een dronken man, niet ter verlichting maar ter ondersteuning van hetgeen men reeds weet.

- "Het leven gaat erin al spelend en komt eruit al schreiend" (L.P.Boon)

- "Jonge vrouwen zijn de paarden waarop oude mannen naar hun ondergang rijden"

- "Het leven is een gevaarlijk avontuur waar niemand het er levend vanaf brengt"

- "Geld tellen kost geld"

- "Mon sexe est le membre le plus léger de mon corps : il suffit d'une pensée pour le soulever"

- "De eerste honderd jaar zijn de moeilijkste daarna gaat het vanzelf"

- "Deze die zich enkel kan beroemen op zijn voorouders, is als de aardappel : het beste zit in de grond"

- "De vrouw is het enige geschenk dat zichzelf inpakt."

- "Niemand begrijpt mij, maar iedereen heeft mij graag" Albert Einstein

MAART 2009

-
De paragnosten beweren dat zij uitzonderlijke "gaven" gekregen hebben van god. Waarom vragen zij dan uitzonderlijk hoge bijdragen aan hun slachtoffers als zij voorspellingen doen ?

- Terug komen er oude waardevolle voorwerpen te voorschijn bij een veiling van de bezittingen van Yves Saint Laurent. Zoals ik reeds meerdere malen geschreven heb zou de westerse wereld al die tijdens de kolonisatieperiode gestolen kunstwerken moeten terug geven aan de betrokken landen.

- Waarom kon onze kroonprins Philip niet aanwezig zijn bij de inhuldiging van de Belgische basis op Antarctica ? En dat zal eens koning worden .....

- In Nederland werd er een automobilist beboet omdat hij weigerde een kat dood te rijden die op de zebrastrepen de straat overstak !
Toen men eens aan de schilder Amedeo Modigliani vroeg : "Er staat een huis in brand met waardevolle schilderijen en een kat. Je mag maar één ding redden : de kat of een schilderij. Wat ga je redden ?" antwoordde hij : " De kat " !

- De wet moet het geloof beschermen, maar het geloof mag geen wet worden.

 
DE 10 GROTE VRAAGTEKENS VAN DE MENSHEID :
1) Waarom is er iets in plaats van niets ? (Godfried Wilhelm von Leibniz)

2) Hoe is het leven ontstaan ?

3) Is er nog een ander universum ?

4) Hoe verandert een ei in een kip ?

5) Wat is ons geweten ?

6) Is onze wereld kwantum ?

7) Van waar komen onze ideeën ?

8) Wat is "tijd" ?

9) Wat is eigen aan de mens ?

10) Hoe gaat alles eindigen ?
 
WE MUST LEARN TO LIVE TOGETHER AS BROTHERS,
OR PERISH TOGETHER AS FOOLS. (Martin Luther King 4/04/1968)

HOE MEER DE MENSEN HEBBEN
HOE MINDER ZIJ WILLEN DELEN !

OF GOD BESTAAT OF NIET
DAT IS EEN KWESTIE VAN GELOOF,
MAAR BIDDEN HEEFT GEEN ZIN,
WANT SINDS DE OERKNAL IS HIJ DOOF !

ALS SUCCES GELIJK IS AAN A
DAN IS A = X + Y + Z, WAAR
X = SPEL
Y = WERK
Z = ZWIJGEN ! ( A. Einstein)
LA VIE S'ECOULE ENTRE UN SOURIRE
ET UNE LARME. (Toots Thielemans)

GELUKKIG ZIJN OF TEVREDEN ZIJN ?

IEDER MENS IS OP WEG NAAR DE BEVRIJDENDE DOOD ! (W.S.)

L'AMOUR EST MORT, L'AMOUR EST VIDE" (Jacques Brel)
 
ZOMER 2008
DE OLYMPISCHE SPELEN VAN PEKING 2008

De O.S. van Peking, waarbij ongeveer' 2.000.000 mensen verdreven zijn uit hun woonst, zonder een degelijke vergoeding doen mij denken aan deze van 1936 in Berlijn tijdens het begin van de nazi-overheersing. Terwijl de gehele sportieve wereld stond te applaudisseren was de jodenvervolging reeds volop aan de gang en zaten er reeds duizende politieke gevangenen in het eerste concentratiekamp van Dachau !

Dat België op de 46ste plaats prijkt kan mij geen barst schelen als ik zie welke landen veel beter gepresteerd hebben zoals de USA, Jamaïca, Kenia, Roemenië, Ethiopië, Brazilië en Zimbabwe, waar er niet de minste sociale voorzieningen zijn en zelfs hongersnood !

Sport is onontbeerlijk maar enkel voor het individu zelf dat de sport bedrijft !

De O.S. zijn een show die de echte problemen van de wereld doen vergeten en daarom ben ik fier op België, omdat dat kleine landje het belangrijker vindt dat AL zijn burgers het goed hebben in plaats van een paar opgefokte enkeleingen.

En als er toch geld uitgegeven wordt voor de sport, dan moet dit in onze scholen gebeuren waar AL onze kinderen kunnen van genieten en niet enkel bestemd zijn voor een elite van uitverkorenen.

 
TIK TAK... TIK TAK... HET UUR VAN DE BESLISSING NADERT....

Alleman terug op post ! De vakantie is afgelopen en het wordt voorzeker een hete herfst gezien er forse uitspraken gedaan zijn.

Kris Peeters (Minister President) spreekt over het "uittreden uit België" van Vlaanderen.

Op de IJzerbedevaart, in het bijzijn van o.a. Kris Peeters, pleit men voor een fusie van het Brussels met het Vlaamse gewest.

En Bart De Wever heeft het nodig gevonden van de Franstalige Belgen nodeloos op stang te jagen met op RTL te verklaren dat :

"Il n'y a pas de minorités en Flandre; il y a des immigrés !"

Daarna heeft hij doodsbedreigingen gekregen en een kogel in zijn brievenbus. Dit voorval schijnt gevaarlijke proporties aan te nemen, want laat even voorstellen dat er een aanslag op het leven van Bart De Wever gebeurt, hetgeen totaal af te keuren is, zijn de gevolgen niet te overzien.

Het verwondert mij trouwens dat sinds enkele maanden er practisch niemand meer van het VB op het TVscherm of in de kranten te zien is; alleen Bart de Wever.

Is dit een bewuste strategie om hem in de kijker te zetten en mocht er iets gebeuren, er de vruchten van te plukken ?

Een der "drie wijzen", Karl-Heinz Lambertz, heeft klaar en duidelijk gezegd :

"men kan een probleem van een halve eeuw niet oplossen in één week !" en

"Wij zijn geen tovenaars maar bemiddelaars"

Van langs om meer vrees ik dat wij na de vakantie even ver zullen staan als ervoor !

En zoals in mijn vorig artikel (zie "Vorig Actueel") schrijf ik meer dan ooit :

IK HEB SCHRIK want deze nieuwe verkiezingen zullen het verder bestaan van België als inzet hebben.

De standpunten zullen zich radicaliseren langs beide kanten en alleen de extremisten zullen zegevieren. Met als resultaat dat er van een overeenkomst geen sprake meer zal zijn.

Er zal dan een onafhankelijk Vlaanderen uit de bus komen met een neo-fascistische regering van VB, N-VA en LDD. Aangedikt met extremisten uit de CD&V. En dit voor vele jaren.

Vaarwel onze vrijheden !

 
PPAUSELIJKE CENSUUR :

Dit schilderij, "Zuerst die Füsse" van Martin Kippenberger, werd door Paus Benedictus XVI in de ban geslagen en zou niet mogen vertoond worden in het museum van de Italiaanse stad Bolzano. Ondanks het feit dat ook de gouverneur van de provincie en de Italiaanse minister van cultuur achter deze pauselijke censuur staan, weigert de directie van het museum dit kunstwerk te verwijderen.

Bravo !

 
VRIJMETSELAARS :

De vrijmetselaars noemen zich "de kinderen van het Licht",
Waarom verkiezen zij steeds de duisternis ?

 

IMAGINE (John Lennon)

Imagine there is no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only the sky
Imagine all the people
Living for today
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace....

You, you may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
imagine all the people
Sharing all the world....

You, you may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one

OVER DE DOOD.

"Als ik er was, was de dood er niet ;
"Als de dood er is, ben ik er niet !"

"Ik was er niet
"Ik was er
"Ik ben er niet meer
"Het kan mij niet schelen" Etienne Vermeersch

"De vreugde bij de dood, behoort alleen dezen die niet in het hiernamaals geloven !" Georges Bataille

"Waar men boeken verbrandt, verbrandt men uiteindelijk ook mensen"
Heinricht Heine

"Seks is heilig en het is de enige kunst waarbij men zijn vijf zintuigen terzelfder tijd gebruikt !"

(Sigrid Spruyt in "Humo" van 6 mei 2008)

-Materiële en intellectuele armoede vormen de basis van de godsdiensten en de godsdiensten zijn de oorzaak van alle oorlogen.

"BE YOURSELF NO MORE NO LESS"
Toots Thielemans

Geloven in god is een contract dat niet door de tegenpartij ondertekend wordt.

"Er zijn geen mirakels alleen de taal is het grootste mirakel. De kracht van de taal is zo groot dat zij kan genezen, maar ook kwetsen en zelfs doden !"
(Prof. Edouard Zarafian)

Een mop uit 1936 :

De ambassadeur van het IIIe Rijk in België kreeg een groot portret van Hitler en een van Goebels. Een bediende vroeg hem :

"Gaan wij die ophangen of tegen de muur zetten ?"

De martelaar is deze die gedood wordt en niet deze die doodt !

Elie Wiesel.

OPTIMISTEN ZIEN MOGELIJKHEDEN IN MOEILIJKHEDEN.

PESSIMISTEN ZIEN MOEILIJKHEDEN IN MOGELIJKHEDEN !

DE MENS HEEFT VIJF BASISRECHTEN :

- HET RECHT OP WOONST
- HET RECHT OP VOEDSEL
- HET RECHT OP WERK
- HET RECHT OP GEZONDHEID
- HET RECHT OP ONDERWIJS

en dit alles mag niet afhangen van zijn financiële toestand !

ER IS GENOEG VOOR IEDEREEN, MAAR TE WEINIG VOOR DE HEBZUCHTIGEN !

"Cultuur hebben , is wat overblijft als men alles vergeten heeft".
(Selma Lagerlöf)

"Liefde is sterker dan de dood, maar er zijn weinig liefdes opgewassen tegen het leven".
(Kathinka Kerkhoff)

"De geschiedenis der mensheid leert ons dat de mensheid niets uit de geschiedenis leert".
(Heine)

"Ga eten met de rijken, maar ga spelen met de armen; enkel deze laatsten kunnen plezier maken !"
(Logan Pearsall Smith)

DE TAAL IS HET TRANSPORTMIDDEL VAN ONZE IDEEËN.

"Democratie is de minst slechte regeringsvorm".
(Winston Churchill)

"Indien wij boven de aarde konden uitstijgen, zouden wij realiseren dat dit ONZE AARDE is en alleen dan zouden wij deze wereld waarin wij leven, kunnen begrijpen."
(Socrates)

GODSDIENST IS OPIUM VOOR HET VOLK.

Quand nous chanterons le temps des cérises,
Et gai rossignol et merle moqueur
Seront tous en fête.
Les belles auront la folie en tête
Et les amoureux du soleil au coeur.
Quand nous chanterons le temps des cérises
Sifflera bien mieux le merle-moqueur.

"Eens zal er een wereld zijn zonder goden, zonder koningen en zonder eigendom."
(Jean Jaures)

"De wetenschap heeft van ons goden gemaakt, maar wij hebben nog steeds niet geleerd MENS te zijn."
(Jacques Rostand)

Nieuwsgierigheid ligt aan de basis van de wetenschap.

De drang naar individueel materieel bezit staat het geluk in de weg.

Lachen als alles goed gaat is gemakkelijk; lachen als alles slecht gaat vergt veel moed !

Socrates, Jezus en Boeddha hebben een enorme invloed gehad op de mensheid. Het merkwaardige is dat geen van deze drie kon lezen of schrijven. Men heeft over hen geschreven, legendes en mythes verspreid. Hebben zij wel degelijk geleefd of zijn het fictieve personnages ?

Terwijl men iedere dag de negatieve kanten ziet van de mensheid, is het ook eens noodzakelijk aan cultuur te doen, om ook de mens als schepper van het schone te leren kennen !

Men moet geen jaren aan het leven toevoegen, maar leven aan de jaren !

"De overtreffende trap van liefde is vriendschap".
(Harry Mülisch)

ALLE MUREN WORDEN GEMAAKT, OM TE WORDEN AFGEBROKEN.

GEEF BLOEMEN AAN DE MENSEN TERWIJL ZIJ LEVEN, NIET ALS ZIJ DOOD ZIJN. DAN IS HET TE LAAT !

OUDE MENSEN ZIJN GELUKKIG ALS ZIJ EEN GOEDE GEZONDHEID EN EEN SLECHT GEHEUGEN HEBBEN.

MEDITATIE !

Onlangs kreeg ik een e-mail met de volgende tekst :
"Het is de week van de vriendschap, daarom dit berichtje dat je moet aanzetten tot mediteren".

Indien men de wereldbevolking kon herleiden tot een dorp met 100 inwoners zou dit er, alle proporties in acht genomen , er zo uitzien :
- 57 Aziaten,
- 21 Europeanen,
- 14 Amerikanen (Noord, Midden en Zuid),
- 8 Afrikanen.

De onderverdeling zou zijn :
- 52 vrouwen en 48 mannen,
- 30 blanken en 70 niet-blanken,
- 30 christenen en 70 niet-christenen,
- 89 heteroseksuelen en 11 homoseksuelen
- 6 personen zouden 59 % van alle rijkdommen bezitten en zouden allen afkomstig uit de U.S.A.
- 80 zouden in slechte huizen wonen
- 70 zouden analfabeet zijn.
- 50 zouden ondervoed zijn,
- 1 zou op sterven liggen,
- 1 wordt geboren,
- 1 bezit een computer,
- 1 bezit een universitair diploma.

Als men de wereld op deze manier bekijkt, lijkt aanvaarding en begrip noodzakelijk

Hou ook rekening met het volgende :
- Als je deze morgen gezond en niet ziek wakker wordt, dan ben je gelukkiger dan het miljoen mensen die de volgende week niet zullen halen.
- Als je nooit het gevaar tijdens een oorlog, de eenzaamheid van de gevangenis, de doodstrijd tijdens een marteling, of de knellende honger gekend hebt, dan ben je er beter aan toe dan 500 miljoen mensen.

- Indien je mag deelnemen aan een religieuse bijeenkomst zonder schrik noch vervolging, noch arrestatie, noch marteling, noch dood.... dan heb je meer geluk dan 3 miljoen mensen.
- Als je voedsel hebt in je koelkast, klederen op je rug, een dak boven je hoofd en een plaats om te slapen, ben je rijker dan 75 % van de wereldbevolking.
- Als je geld hebt op de bank, in je brieventas en wisselgeld in een klein doosje, dan maak je deel uit van de 8 % rijksten van deze wereld.
- Als je ouders nog leven en steeds getrouwd zijn dan ben je werkelijk een uitzondering.
- Als je dit berichtje leest heb je dubbel geluk omdat iemand aan jou dacht en vooral omdat je niet tot de 2 miljard analfabeten behoort.

Zendt dit naar al je VRIENDEN en dit zal hun dag verblijden. Er zal niets gebeuren als je het niet doet. Als je het wel doet zal er één ding gebeuren : iemand zal kunnen glimlachen dan zij jou !

Gelukkige nationale week van de vriendschap toegewenst !

Het komt er op neer te bewijzen dat wij hier in Europa en in het bijzonder in België het niet zo slecht stellen en wij dus moeten gelukkig zijn. Aangezien men mij vraagt te mediteren, heb ik dit ook gedaan. Hierna volgen dus mijn "meditaties" .

De herleiding van de wereldbevolking tot een dorp van 100 inwoners is niet juist. Herrekend geeft dit :
- 60 Aziaten,
- 13 Europeanen,
- 14 Amerikane,
- 12 Afrikanen,
- 1 Oceaniër.
Het grote verschil bij de Europeanen is wel opmerkelijk. Vorige eeuwen stelde men Europa in de atlassen ook veel groter voor dan de werkelijkheid.
- Bij de onderverdeling in christenen en niet-christenen vraag ik mij af waar de agnostici en de atheïsten staan.
- De 6 rijksten zouden afkomstig zijn uit de U.S.A. Men heeft natuurlijk vergeten dat de Engelse en Nederlandse koninklijke familie als de rijksten van de wereld beschouwd worden.
- Hoe moet ik "aanvaarden" en "begrijpen" interpreteren ? Is het de bedoeling deze catastrofale situatie te aanvaarden en te begrijpen zonder meer ? Of moet ik proberen er iets aan te verbeteren en begrijpen waarom duizende mensen hun leven riskeren om naar Europa (het aards paradijs) te vluchten en zich laten misbruiken om zelfmoordacties uit te voeren?
- Men heeft ook vergeten te vermelden dat in vele landen, vooral christelijke, vele mensen gedwongen worden om WEL naar een religieuse plechtigheid te gaan.
- Moet men de echtscheiding beschouwen als nefast ?
-Ten laatste betwijfel ik de geciteerde cijfers en ben er zeker van dat de politieke en economische situatie nog veel dramatischer.

Onder druk van de internationale politieke tijdsgeest, na W.O.II, hebben bijna al de gekoloniseerde landen hun politieke onafhankelijkheid herwonnen. Maar hun grondstoffen worden nog steeds beheerd en geplunderd door Amerikaanse en Europese multinationals. Er is ondertussen een nieuw soort van exploitatie ontstaan : Europa en de U.S.A. lokken de technisch- en universitairgevormden weg. Beroofd van hun bodemrijkdommen en nu van hun grijze materie, verdrinken de arme landen in een poel van miserie, zonder de minste hoop op beterschap.

Ik kan dus niet "glimlachen" en mij gelukzalig opsluiten in mijn ivoren toren.

Het is 5 voor 12 of is het reeds 5 over 12 ?

"WIJ ZIJN ALLEN EEN VOLK, WIT OF ZWART, MAROKKAAN OF BELG !"
Satif Achrak.

Oorlog wordt gevoerd door arme mensen, die elkaar niet kennen en elkaar doden, ten voordele van rijken, die elkaar wel kennen maar elkaar niet doden.
Paul Valéry.

HET ZIJN NIET DE INTELLIGENTE MENSEN DIE ONTBREKEN, HET ZIJN MOEDIGE MENSEN DIE ER TE WEINIG ZIJN.

Françoise Giroud

TOTALE VRIJHEID BETAALT MEN MET TOTALE EENZAAMHEID.

"WE LEVEN IN FICTIEVE TIJDEN, MET FICTIEVE VERKIEZINGSUITSLAGEN, DIE EEN FICTIEVE PRESIDENT IN HET ZADEL HESEN, DIE MENSEN TEN OORLOG STUURT VOOR FICTIEVE REDENEN.
SCHAAM JE BUSH !"

MICHEL MOORE op Oscargala.

Het denken mag zich nooit onderwerpen :
noch aan een dogma;
noch aan een partij;
noch aan een emotie;
noch aan een eigenbelang;
noch aan een vooroordeel;
noch aan om het even wat, maar uitsluitend
aan de FEITEN zelf, want zich onderwerpen
betekent HET EINDE VAN ALLE DENKEN.

H. Poincaré.

"NIET JE VUIL WATER WEGGOOIEN, VOORALEER JE ZUIVER WATER HEBT !".
(Joods spreekwoord)

De verschrikkelijkste onverdraagzaamheid is deze van de armen, eerste slachtoffers van de verschillen. Er is geen racisme bij de rijken. Zij scheppen eventueel de doctrines van het racisme. De armen zetten de theorie om in de praktijk wat veel gevaarlijker is.

Umberto Eco.

 

"EGYPTE WIL DE STEEN VAN ROSETTA TERUG".

Al de musea en privé-bezitters zouden al de in hun bezit zijnde kunstwerken moeten teruggeven aan de landen waar zij eens door veroveringen, bezettingen of kolonisatie gestolen werden.

KUNST IS EEN OMWEG DIE DE DROOM NEEMT, OM TERUG TE KEREN TOT DE WERKELIJKHEID.
(Freud)

DE BOEKENBEURS IS HET BELLEWAARDE VAN DE CULTUUR. JE MOET INKOM BETALEN OM BOEKEN TE BEKIJKEN, TERWIJL JE DAT GRATIS KUNT DOEN IN ELKE GOEDE BOEKENWINKEL !
(Vitalski)

MEN GEEFT MILJARDEN DOLLARS UIT OM ACHTER LEVEN TE ZOEKEN OP DE RODE PLANEET, TERWIJL ER OP ONZE PLANEET MILJARDEN MENSEN LEVEN IN ERBARMELIJKE OMSTANDIGHEDEN, ZONDER DE MINSTE HOOP OP BETERSCHAP !

IS DIT NIET WRAAKROEPEND ?

KLEINKINDEREN MOETEN MEER MET HUN GROOTOUDERS SPREKEN. ELKE DAG WORDEN VERHALEN OVER DE XXste EEUW, DIE RUIG EN WOEST WAS, IN HET GRAF MEEGENOMEN.
Koen Vidal.

 

DOLFIJNEN HOREN NIET IN EEN DOLFINARIUM MAAR WEL IN OPEN ZEE !

dit zegt Ric O'Barry, trainer van "Flipper".

DE ENIGE MANIER OM TE WINNEN IN DE LIEFDE EN IN HET SPEL, IS WEGLOPEN !

Vermenging van rassen en culturen is de toekomst. Maar het is tegelijkertijd het verleden, want er bestaat geen pure cultuur !

Richard Powers.

"Ons brein gaat dezelfde weg op als ons staartbeen. Het is er nog wel, maar waar dient het eigenlijk voor ?

Marvano

DE GROOTHEID VAN DE MENS BESTAAT DAARIN DAT HIJ VAN ZICHZELF WEET DAT HIJ ELLENDIG IS.

Blaise Pascal

ONTWIKKELINGSHULP IS HET GELD VAN DE ARME MENSEN VAN DE RIJKE LANDEN, DAT GEGEVEN WORDT AAN DE RIJKE MENSEN VAN DE ARME LANDEN !

SOCIALISME MOET INTERNATIONAAL ZIJN, WANT ALS HET NATIONAAL IS, DAN WORDT HET NATIONAAL SOCIALISME EN DE GESCHIEDENIS HEEFT ONS GELEERD TOT WAT DIT KAN LEIDEN !

  HET VLAAMS BELANG IS NIET HET BELANG VAN VLAANDEREN !

ARBEIDERS !
MET UW BROEDERS UIT DE GANSCHE WERELD, BEZINGT IN VREUGDE DEN ARBEID.
DAT DIE DAG DE BEVESTIGING ZIJ VAN UW WIL OM DE RECHTEN TE HANDHAVEN, DIE GE VEROVERD HEBT TEN KOSTE VAN ZOOVEEL INSPANNING, OM DE MACHT IN BEZIT TE NEMEN, EN EINDELIJK TE DOEN ZEGEVIEREN :
DEN ARBEID,
DE GERECHTIGHEID
EN DEN VREDE !

MYTHES ZIJN GEVAARLIJK, ZE HOUDEN HISTORISCHE LEUGENS IN STAND !
Maryse Condé

HET RECHT VAN VRIJE MENINGSUITING IS GEEN RECHT OP LEUGENS EN VERDACHTMAKINGEN !

HET ENIGE PLEZIERIGE AAN JE FOUTEN IS DAT JE ER SOMS ANDEREN GELUKKIG MEE MAAKT !

EEN VRIEND IS IEMAND DIE TIJDENS JE LEVEN TEGEN JOU ZEGT WAT ANDEREN VERTELLEN ALS JE DOOD BENT.

"JE MOET AAN ALLES TWIJFELEN, MAAR NIET VERTWIJFELEN" Bertolt Brecht

 
 
Terug naar Frontpagina